หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เบอร์โทรศัพท์

by Little Bear @November,11 2008 15.47 ( IP : 61...36 )

กู้ภัย (ฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย อุบัติเหตุ)

 • มูลนิธิกุศลสงเคราะห์ (Samui Rescue)  0-7742-1444
 • ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยสมาคมสมุย                    077-950044- 077-950055


สถานีตำรวจ

 • สถานีตำรวจ        191
 • สภ.หน้าทอน        0-7742-0506
 • สภ.บ่อผุด            0-7741-4567


สาธารณูปโภค

โทรศัพท์

 • ทีโอที(องค์การโทรศัพท์)  0-7742-1404
 • ทีทีแอนท์ที                      0-7724-5666

ไฟฟ้า ประปา

 • การประปาส่วนภูมิภาค สมุย  0-7742-0138
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมุย    0-7723-4128


สื่อ

วิทยุ

 • สวท.สมุย (FM 96.75 MHz.)                          0-7741-8552    โทรสาร  0-7741-8555  email : nbtsm@hotmail.com
 • สมุยเรดิโอ (Samui Radio FM 101.75 MHz.)  0-7796-0399    www.samuiradio.com  email : samui-radio@hotmail.com
 • วิทยุชุมชน ฮิตเรดิโอ FM 96.0 MHz                077430455


อำเภอเกาะสมุย

 • สำนักงานอำเภอ      0-7742-0372
 • ฝ่ายความมั่นคง        0-7740-0373
 • หน้าห้องนายอำเภอ  0-7742-1345
 • บัตรประชาชน          0-7742-0448


หากท่านทราบชื่อหน่วยงาน-เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเพิ่มเติม ขอช่วยแจ้งเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อนี้ นะครับ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
 • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้