หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จากสมาชิก

รายงาน 002 : โครงการปรับปรุงทางหลวงรอบเกาะสมุย

by NathonCity @December,24 2009 23.47 ( IP : 118...9 ) | Tags : จากสมาชิก , เทศบาลนครเกาะสมุย

23 ธันวาคม 2552
ห้องประชุมมุกสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย


ปานเทพ วิริยานนท์
นายรามเนตร  ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย  จัดประชุมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงทางหลวงรอบเกาะสมุย งบประมาณ 896 ล้านบาทตามโครงการไทยเข้มแข็ง ( SP2 )  ซึ่งขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด และเตรียมการสรุปเพื่อดำเนินการประกวดราคา  ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือนเมษายน 2552


ที่ประชุมร่วมบูรณาการโครงการประกอบด้วย ตัวแทนจากกองสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง  ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ  บริษัทที่ดำเนินด้านโทรคมนาคม  เทศบาลเมืองเกาะสมุย  คณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลเมืองเกาะสมุย  และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยว่าจ้างดำเนินการศึกษาการจัดการลุ่มน้ำ (แม่น้ำ บ่อผุด มะเร็ต) และศึกษาวางแผนแม่บทการพัฒนาด้านกายภาพเมืองเกาะสมุย


เริ่มจากทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาที่ได้สำรวจภาคสนาม เพื่อให้ได้หน้าตัดและระดับคูคลอง ทางระบายน้ำ  เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณน้ำที่ต้องระบายในแต่ละจุด  และหาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งและขนาดของทางน้ำในแต่ละพื้นที่รับน้ำที่จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ ขนาดของท่อระบายน้ำ ท่อลอด  สะพาน หรือจุดรับน้ำริมถนนในแต่ละพื้นที่  และเพื่อให้มีการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของระบบระบายน้ำทั้งในบริเวณภูเขา  พื้นที่เขตนอกชุมชน และชุมชน


การศึกษาการจัดการลุ่มน้ำนี้เมื่อประกอบกับการศึกษาการวางแผนแม่บทการพัฒนาด้านกายภาพเมืองเกาะสมุยที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้  จะช่วยกำหนดรูปแบบถนน และ ภูมิทัศน์ของถนนแต่ละช่วง  เพื่อให้โครงการปรับปรุงทางหลวงรอบเกาะสมุยสมบรณ์มากยิ่งขึ้น


จากนั้นตัวแทนจากกรมทางหลวงได้นำเสนอรูปตัดถนนในแต่ละช่วง เพื่อแสดงให้เห็นหน้าตัดของถนน ที่ทางเทศบาลเมืองเกาะสมุยมีแนวคิดให้มีบูรณาการระบบสาธารณูปโภคร่วมกันในโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า  ประปา  น้ำเสีย และระบบโทรคมนาคม( TOT, TT&T, CAT, DTAC, TRUE, AIS, CableTV ฯลฯ) โดยก่อนหน้านี้ ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ  ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลฯ ได้เสนอแนวคิดให้มีการวางแผนนำระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดินทั้งหมดด้วยการใช้ระบบท่อสาธารณูปโภคร่วม (SUPER-DUCT) เพื่อทำให้ได้ถนนมีมาตรฐานเหมาะกับเมืองท่องเที่ยวของพื้นที่เกาะสมุย  และหากมีการวางแผนให้มีระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดินทั้งหมดตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะในเขตชุมชน ก็จะเป็นการลดการก่อสร้างซ้ำซ้อนในพื้นที่ทางหลวงของแต่ละหน่วยงาน  ทำให้มีการจัดระเบียบใหม่ของถนนสายรอบเกาะเพื่อให้ภูมิทัศน์สองข้างทางและบริเวณทางแยกมีสภาพดี    มีความสวยงามปลอดภัยและมีศักยภาพในการคมนาคมขนส่งมากขึ้น


ซึ่งทางกรมทางหลวงได้รับแนวคิดนี้และได้ประสานงานกับทางเทศบาลมาอย่างต่อเนื่อง  ในการประชุมครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองเกาะสมุย จึงได้แจ้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนไปในทิศทางเดียวกันและให้มีการเตรียมพร้อมของแต่ภาคส่วนในระยะต่อไป


หากโครงการนี้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะสองปีข้างหน้า และดำเนินการได้อย่างที่ทุกหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างจริงจัง  ก็จะเป็นโครงการที่ชี้วัดความสำเร็จของเมืองเกาะสมุยในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ท้าทายอนาคตของเมืองเกาะสมุยที่จะยกระดับสู่ World Destination และ Green Island เมืองที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากล

Comment #1
Posted @December,25 2009 12.46 ip : 124...182

อ้าว...ทำไมยังอยู่ขั้นตอนออกแบบ  แล้วที่กำลังลาดยางอยู่ตอนนี้คือโครงการอะไร อันเดียวกันหรือเปล่า

Comment #2คนละเรื่อง แต่บนถนนเดียวกัน
Posted @January,07 2010 09.18 ip : 118...83

ถนนเส้นสายหนึ่ง มีทั้งผิวถนน ทางเท้าคูระบายน้ำ อยู่ในความดูแลของทางหลวง แต่ระบบน้ำเสียอยูในความดูแลขอเทศบาล  ท่อประปา 2 ข้างทาง ของ การประปา เสาไฟฟ้าทั้งแรงสูงแรงต่ำของการไฟฟ้า แถมมีไฟแสงสว่างของทางหลวง รวมทั้ง สายโทรสัพท์ เคเบิ้ลทีวี ของใครของมัน แล้วแบบนี้มันจะคนละเรื่อง บนถนนเดียวกันใช่ไหม

ใครกล้าแม้แต่กล้าคิดว่าจะเอามารวมกัน ก็มีคนหัวเราะแล้ว แถมมีคนอยากจะทำให้เป็นจริง หลายคนก็ว่าบ้าไม่มีอะไรทำ และรอวันซ้ำเติมว่าคิดแล้วทำไม่ได้....

น่าสงสารเกาสะมุย เพราะคิดเรื่องเดียวกันแต่คนละเรื่อง บ้านเมืองมันถึงเป็นมาแบบนี้

ถ้างานนี้ทำได้จริง แสดงว่านายกฯ แน่มาก แล้วจะติดตามชม

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้