หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จากสมาชิก

บ้านเกิดโรงเรียนเก่า เราไม่ลืม : ๖๐ ปี โรงเรียนเกาะสมุย

by NathonCity @January,04 2010 10.01 ( IP : 112...61 ) | Tags : จากสมาชิก , 60 ปี โรงเรียนเกาะสมุย

บ้านเกิดโรงเรียนเก่า เราไม่ลืม
60 ปี โรงเรียนเกาะสมุย


รวมพลังลูกทะเลขาว เกื้อกูลแก่ลูกหลาน สร้างความเกรียงไกรให้หวนคืน


โอภาส เพ็งเจริญ
 คำอธิบายภาพ : 0003


ความนำ


โรงเรียนของเราถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2493  จะมีอายุครบ 60 ปีในวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 นี้


ถ้าเปรียบเป็นคน โรงเรียนเกาะสมุยก็ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติ รับใช้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับใช้ชาวสมุยมายาวนาน นับว่าได้สร้างคุณประโยชน์แก่ลูกหลานชาวสมุย อย่างมหาศาลต่อเนื่องตลอดมา  ซึ่งหากเป็นข้าราชการก็ครบเกษียณอายุแล้ว 


แต่สำหรับโรงเรียน  ไม่อาจมีวันเกษียณอายุ  โรงเรียนเกาะสมุยจักคงอยู่  และยืนหยัดรับใช้พี่น้องลูกหลานชาวสมุยต่อไป
 


“โรงเรียนเกาะสมุย”นามนี้ โรงเรียนนี้ ได้บ่มเพาะความรู้พื้นฐานอันมั่นคงแข็งแรงแก่พวกเรา แล้วส่งต่อผลผลิต “ลูกทะเลขาว” ออกจากเกาะเล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักมากนักสู่โลกกว้าง  ให้ไปเรียนต่อ ให้ไปเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นกำลังหลักอันสำคัญของประเทศชาติในหลากหลายสาขาอาชีพ


ลูกทะเลขาวรุ่นแล้วรุ่นเล่า นำอักษรย่อ ส.ฎ. 5  และ ก.ส. บนหน้าอกเสื้อ สู่ความรับรู้ของผู้คนด้วยความงุนงง ด้วยความแปลกใจ ด้วยความทึ่งในความสามารถในเชิงวิชาการตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับที่สูงกว่า ที่ศิษย์เก่าจากที่นี่สามารถสอบได้จำนวนมาก


จากนั้น เมื่อได้ร่ำเรียนต่อไปก็สำเร็จการศึกษาในระดับสูง ได้ประกอบกิจการงาน มีตำแหน่งทางราชการในระดับสำคัญของกระทรวง ของกรมกองต่างๆ ที่เป็นพนักงานในบริษัทเอกชนก็มีหน้าที่ตำแหน่งสำคัญๆ  บ้างก็สร้างธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจมูลค่าหลายร้อยล้านบาท และอาจถึงพันล้านบาท 


ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดสามารถเฉพาะตัว  เป็นความตั้งใจ มุมานะ ขยันขันแข็งของนักเรียน  แต่อีกส่วนหนึ่ง คือ ความตั้งใจและเอาจริงเอาจังของคุณครูอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของโรงเรียน ที่ได้ผนึกกำลังกัน ทุ่มเทชีวิตและจิตใจลงไปในคำสั่งสอน เคี่ยวเข็ญอย่างจริงจัง


วันเวลาผ่านไป คุณครูคนเดิมเกษียณอายุราชการ บ้างแก่เฒ่าล่วงวัยชราถึงเวลาต้องจากไป ทิ้งไว้เพียงความทรงจำในความเอาจริงเอาจังของท่าน ฝากไว้เพียงชื่อ  ฝีมือในการปั้นสร้างลูกหลานชาวสมุยแต่ละรุ่นๆให้เติบใหญ่เชี่ยวชาญในวิชาการจนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้ขยายต่อมาถึงระดับภาค หรือระดับประเทศ ผลผลิตจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่รับรู้กันทั่วว่า ไม่เป็นสองรองใคร


ถึงวันนี้ โรงเรียนเดิม  มีคุณครูคนใหม่ มีอาจารย์ท่านใหม่ๆ เข้ามารับช่วงต่อ  พร้อมๆกับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมมากมาย โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีโรงเรียนใหม่ๆเกิดขึ้น ครูอาจารย์มีภาระรับผิดชอบมากขึ้น  มีเงื่อนไข มีปัญหาและอุปสรรคนานาประการเรียงกันเข้ามา


อดีตที่เคยเล่าขานกันด้วยความภาคภูมิใจยังคงอยู่
แต่ปัจจุบันเล่า…….


ในฐานะเป็นลูกทะเลขาว พวกเราทุกคนล้วนเติบโต มั่นคง แข็งแรงมาจนถึงวันนี้ได้ ด้วยคุณครู ด้วยแหล่งศึกษาแห่งนี้ เชื่อว่าทุกคนคงอยากเห็น  คงอยากมีโอกาสรับรู้  ว่าผลผลิตลูกทะเลขาวในปัจจุบันและรุ่นต่อไปที่เป็นน้องๆ เป็นลูกหลานของพวกเราจะสามารถสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน  และแก่บ้านเกิดของเราต่อไป

ที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือ ทุกคนคงอยากให้ผลผลิตจากแหล่งศึกษานี้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของสังคม ของบ้านเกิด และของประเทศชาติสืบต่อไป


แต่การจะเป็นเช่นนั้นได้ พวกเราต้องช่วยกัน ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน


โรงเรียนและคุณครูอาจารย์ปัจจุบันนั้น ทางหนึ่งกล่าวได้ว่า เป็นกำลังหลัก แต่พวกเราในฐานะศิษย์เก่า ซึ่งบางคนเป็นผู้ปกครองนักเรียนด้วย ก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย  หากเราได้มาร่วมใจกัน  เชื่อว่าแหล่งศึกษาแหล่งนี้จะสามารถสนองตอบความหวังต่างๆดังกล่าวได้ ถึงวันนี้ โรงเรียนมีอายุครบ  60 ปี เช่นเดียวกับลูกทะเลขาวบางคน  ขณะที่บางคนอาจมีอายุมากกว่าโรงเรียนเพราะล่วงเลยวัย  60 ปีไปก่อนแล้ว แต่ยังแข็งแรงมั่นคงอยู่ เมื่อมองย้อนกลับมาที่โรงเรียน หลายคนอยากยื่นมือเข้ามาเกื้อกูล


ทว่าไม่รู้จะกลับมาอย่างไร  ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน


วาระที่โรงเรียนเรามีอายุครบ  60 ปี น่าจะเป็นโอกาสที่ดี ที่พวกเรา ลูกทะเลขาว จะได้หวนคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด แล้วรวมพลังร่วมแรงร่วมใจกันเกื้อกูลแก่โรงเรียนและแก่ลูกหลานชาวสมุยได้


เชื่อว่า ลูกทะเลขาวทุกคนคิดหาโอกาสจะตอบแทนแก่โรงเรียนมานานแล้ว  แต่ยังไม่สบช่อง ยังไม่มีโอกาสเหมาะ  คงได้ใช้โอกาสนี้  คือ โอกาสที่โรงเรียนเกาะสมุยครบ 60 ปี ในปี 2553 เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะกลับมาตอบแทนแหล่งศึกษาที่ได้สร้างรากฐานอันมั่นคงแก่เรา อันส่งผลให้เราเติบโตแข็งแกร่งอยู่ได้ในสังคมทุกวันนี้


บอกข่าว ว่าวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนเราจะมีอายุครบ 60  ปี นัดเพื่อนๆไปเจอกันที่โรงเรียน เราจะมีกิจกรรมดีๆทำร่วมกัน เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแหล่งศึกษา พร้อมกับระลึกถึงพระคุณคุณครูที่เคยได้สอนสั่งให้เรามีความรู้เชิดหน้าชูตาได้อย่างดี 


เราจะร่วมกันเกื้อกูลทรัพย์สินเงินทองบางส่วนที่ทำมาหาได้จากความรู้ที่ได้รับมาจากโรงเรียนคืนสู่โรงเรียนเพื่อให้ได้ใช้เป็นทุน ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานชาวสมุยของพวกเรา เพื่อเป็นทางหนึ่งในการร่วมสร้างลูกหลานชาวสมุยให้เข้มแข็งเกรียงไกรในเชิงวิชาการต่อไป


 คำอธิบายภาพ : pic4b430e8a01ae0


เราจะร่วมทำอะไรได้บ้าง 


เงิน-อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต และทั้งในการดำเนินการเรื่องต่างๆ  แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องทุ่นแรง ช่วยให้บังเกิดความสำเร็จในกิจการงานหลายๆอย่างได้ ทั้งการจัดเก็บการใช้จ่ายทำได้สะดวก คล่องตัว


ดังนั้น เงินจึงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียว


เมื่อเราคิดจะตอบแทนแก่โรงเรียน เงินน่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสม หากพวกเราแต่ละคน-ทุกคน  ร่วมแรงร่วมใจอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินคนละมากๆ 


ลองคิดดูง่ายๆว่าตลอดระยะเวลา 60 ปีของโรงเรียน ถ้าแต่ละปีได้ผลิตนักเรียนสำเร็จการศึกษาออกไปปีละ 100 คน เราจะว่ามีนักเรียนจบไปแล้วถึง 6,000 คน แม้ว่าในช่วงปีแรกๆของการก่อตั้งโรงเรียนนักเรียนที่สำเร็จอาจไม่มากถึง 100 คน แต่ว่าในช่วงหลังๆเรามีนักเรียนมากกว่านั้น


หรือ แม้ว่า มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปเพียงปีละ 50 คน ระยะเวลา 60 ปีเราจะมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วถึง  3,000 คน


คน 3000 คน หรืออาจจะมากกว่านั้น ไม่ใช่จำนวนน้อย หากว่าได้ร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังกัน เชื่อว่าเราจะมีกองทุน หรือมีทรัพย์สินที่เอื้อประโยชน์เพื่อการพัฒนาการศึกษาได้จำนวนไม่น้อยเลย


ในวันงาน ศิษย์เก่าสามารถบริจาคเงินเป็นรายบุคคลในนามของตนเอง หรือรวบรวมมาในนามรุ่น จำนวนเท่าไรก็ได้ตามกำลังและศรัทธา


ในโอกาสโรงเรียนเราครบรอบ 60 ปี ศิษย์เก่าหลายคนที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีงบประมาณสนับสนุนทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ อาจขอรับบริจาคหรือจัดการให้องค์กรต้นสังกัดบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโรงเรียนได้


ในวันงานอาจจัดขายบัตร ขายโต๊ะในงานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น โต๊ะละ 10,000 บาท


ที่สำคัญ คือ ชักชวนเพื่อนๆให้ไปร่วมงานกันมากๆ ได้กลับไปยังชายคาบ้านของเรา กลับไปสู่ร่มแห่งธงสีทะเลขาวที่โบกสะบัดรอต้อนรับอยู่ ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนที่เคยเล่าเรียนกันมา


บางท่านอาจเคยเรียนที่โรงเรียนเกาะสมุย ที่วัดศรีทวีป(วัดใหม่) 6 ปี (ม.1-6)  บางคนอาจเคยเรียนที่โรงเรียนเกาะสมุยที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันนี้เพียง 3 ปี(ม.ศ.1-3) และอาจมีบางคนเรียนน้อยกว่านั้น เพราะต้องโยกย้ายตามครอบครัว และตามความจำเป็นอื่น 


แต่เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนแห่งนี้ พวกเราทุกคน คือ ลูกทะเลขาว ]


ถึงวาระหนี่งเมื่อพวกเราเจริญเติบโตแข็งแรง ก้าวเดินมา ครั้นเหลียวมองย้อนกลับไปข้างหลังยังโรงเรียนที่เคยร่วมกันเรียนเขียนอ่านมองเห็นสภาพของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป อาคารเรียน อาคารอื่นๆอาจปรากฏขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น
เพราะมากไปกว่านั้น คือ เนื้อหาทางวิชาการที่จะถูกปลูกฝังลงไปในตัวลูกหลานของพวกเราที่ควรจะต้องเข้มข้น เข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเหมือนดั่งอดีตเคยเป็นมาจะตอบแทนกันอย่างไร


บางท่านอาจรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อม  เรายังมีเงินไม่มากพอ เรายังเดือดร้อน มีลูกเต้า มีครอบครัวพ่อแม่ต้องดูแล มีภาระอื่นๆของตนเองมากมายต้องรับผิดชอบ

แต่เราจะรอถึงเมื่อไร ที่จะรู้สึกว่าพร้อมมากกว่านี้ หรือเราจะพอแล้ว


ถึงวันนี้ โรงเรียนมีอายุครบ 60 ปี นับเป็นวาระพิเศษวาระหนึ่ง อายุเราก็ล่วงเลยมาคนละมากปีแล้ว  เรามีเวลาเหลืออีกคนละกี่ปี เราจะรอว่า เอาไว้ก่อน ให้โรงเรียนครบรอบ 100 ปี หรือ 200 ปีก่อน แล้วเราถึงจะหันหลังกลับมาโอบอุ้มเกื้อกูล


ถึงวันนั้นอาจสายไปแล้ว เหมือนกับที่เพื่อนๆบางคน-หลายคนไม่มีโอกาสกลับมาร่วมงานโรงเรียนครบรอบ 60 ปี  เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้จากไปก่อนแล้ว


อย่าถามว่า จะต้องบริจาคคนละเท่าไร  อย่าสนใจว่าใครจะให้มากหรือน้อยกว่าเรา
เพราะแต่ละคนมีความพร้อมแตกต่างกัน มีกำลังแตกต่างกัน
ดังนั้น ทำไปตามกำลังของตน ทำไปตามความต้องการจะทำ ที่อยากจะให้ อยากจะเกื้อกูล


ย้อนคิดถึงเมื่อครั้งวัยเด็ก เช้ากินข้าวบ้านแล้วรีบมาโรงเรียน แต่ละคนมีค่าขนมมาโรงเรียนกันวันละไม่กี่บาท มาใช้จ่ายกินข้าวกลางวัน กินขนมมื้อเที่ยง อิ่มแล้วอิ่มเลย ร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น ตกเย็นกลับบ้านกินข้าวที่บ้าน


เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียน กับโต๊ะเก้าอี้ สนามกีฬา ห้องสมุด และกิจกรรมต่างๆ อยู่กับคุณครู กับ สมุด หนังสือ เสียงของครูอาจารย์วนเวียนอยู่ในหัวกับเรื่องราวของวิชาที่เรียน


ถึงตอนนี้ วันเวลาจูงมือให้เราเดินมาถึงวัยนี้ก็เช่นกัน มื้อหนึ่งกินได้แค่อิ่มท้อง มากไปกว่านั้นกินลงไปไม่ได้อีกแล้ว ดังนั้น ถ้าจะเจียดส่วนที่เหลือมาแบ่งปันแก่ลูกหลานชาวสมุยเพื่อสนับสนุนการศึกษาบ้างน่าจะได้ช่วยให้อิ่มใจอีกทาง


หลายปีผ่านไป  แต่ละคนไปมีกิจการงานทำ ประกอบอาชีพที่มั่นคง
แอบถามตัวเองสักนิด แล้วตอบตัวเองว่า โรงเรียนแห่งนี้ให้อะไรเราบ้าง


ทุนที่ได้จากโรงเรียนแห่งนี้ นำไปต่อยอด เล่าเรียนสำเร็จระดับสูงขึ้นมา ทำงานผ่านมา 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี มีสิ่งใดงอกเงย มีสิ่งใดตอบแทนกลับ มามากมายเพียงไรทุกคนล้วนตระหนัก


นอกเหนือจากเรื่องเงินแล้ว เรายังสามารถนำเอาประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาบอกเล่า มาเป็นแนวทางในการเรียนต่อ ในการประกอบอาชีพแก่ลูกๆหลานๆนักเรียนปัจจุบันได้


 คำอธิบายภาพ : pic4b430e9a86996


เริ่มด้วยร่วมแรงกันแจ้งข่าว


เริ่มต้นด้วยการบอกข่าวไปยังเพื่อนที่เคยเรียนร่วมชั้นกันมา ไม่ว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนที่วัดใหม่ศรีทวีป ที่มีอักษรย่อ ส.ฎ.5 สีน้ำเงินบนหน้าอกเสื้อ เรียนร่วมกันในห้อง ข หรือห้อง ท  มีชื่อชั้นว่าชั้น ม. แล้วเปลี่ยนมาเป็น ม.ศ. ในเวลาต่อมา  หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยที่โรงเรียนเราย้ายมาที่ดอนธูป อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ ที่เปลี่ยนอักษรย่อบนหน้าอกเสื้อเป็น ก.ส. และมีอักษรประจำห้องมีห้อง ก ห้อง ข และ ห้อง ค  ในยุคต้นๆ กระทั่งต่อมาเพิ่มห้องเรียนในแต่ละชั้นมากขึ้นๆ จนเปลี่ยนจากตัวอักษรเป็นตัวเลข  กระทั่งเปลี่ยนการเรียกชื่อชั้นจาก ม.ศ. มาเป็น ม. ในปัจจุบันนี้


แจ้งข่าวว่า โรงเรียนเราจะมีอายุครบ 60 ปีในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 นี้


พร้อมกับแจ้งว่า พวกเราลูกทะเลขาวจะไปร่วมกันในงานดังกล่าว อยากขอให้เพื่อนๆจัดหลีกเวลา ให้โอกาสกับตนเองสักช่วง แวะไปเยี่ยมโรงเรียนของเราด้วยกัน แวะไปพบปะเพื่อนๆที่เคยเล่าเรียนกันมา แวะไปให้กำลังใจคุณครูอาจารย์ปัจจุบัน  ทั้งนำสิ่งดีๆไปฝากลูกหลานของพวกเรากันหวังผลอะไร


เราเริ่มต้นวันนี้ คงไม่อาจคาดหวังว่าจะเห็นผลในวันนี้ หรือพรุ่งนี้ ว่าผลผลิตจากโรงเรียนรุ่นหลังๆจักต้องประสบความสำเร็จในเร็ววัน  แต่ถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ วันนี้จะเป็นก้าวแรก และในเวลาต่อมาจะเป็นก้าวถัดๆมา


เราเริ่มต้นหวังเพียงว่า พวกเราลูกทะเลขาวจะได้กลับมาเยือนบ้านเก่า รำลึกถึงความหลังครั้งเรียนร่วมกัน ได้พบปะเพื่อนฝูงที่ยังเหลืออยู่ ได้สนทนา ฮาเฮกัน และเมื่อมาแล้วน่าจะก่อประโยชน์ได้บ้าง หากว่าเราอุทิศส่วนเกินมาคนละส่วนเล็กๆน้อยๆ หลายๆคนก็จะได้หลายส่วน แล้วรวมเป็นจำนวนมากขึ้น เมื่อได้มากขึ้นคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร


แน่ละโรงเรียนย่อมมีงบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดให้อยู่แล้ว


แต่หากพวกเราศิษย์เก่าจะช่วยกันเสริมเข้ามา ส่วนเสริมนี้ น่าจะช่วยสนับสนุนให้การเรียน การสอน ช่วยให้กำลังใจแก่นักเรียนและคุณครูอาจารย์ ได้มีกำลังใจที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้น


ถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ และทำต่อเนื่องกันไปทุกๆวัน ทุกๆ ปี  ร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้บังเกิดขึ้น ถ้าเราได้ร่วมกันดูแลเอาใจใส่ และติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะโดยผ่านตัวแทนรุ่นที่พำนักอยู่ที่สมุย หรือใกล้เคียง หรืออาจจะโดยความร่วมมือผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุย เชื่อว่า นับจากนี้ไปไม่นาน อาจจะเพียงระยะ 5 ปีและหลังจากนั้น ผลผลิตลูกทะเลขาวน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสมุยได้เช่นเคย


ยิ่งถ้าพวกเราไม่ทอดทิ้ง ในอนาคตผลผลิตจากโรงเรียนเกาะสมุยก็จะยิ่งทรงคุณค่า มีคุณภาพ  โดยสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองตลอดไป


ขอเกลียวคลื่นน้อยๆที่เคยทยอยพัดออกสู่ทะเลกว้าง ได้รวมตัวเป็นคลื่นใหญ่  นำเอาความอุดมสมบูรณ์หวนคืนสู่หาดทรายสมุยในโอกาสนี้.หมายเหตุ :


ผมมีภาพ เก่าๆของนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย เมื่อครั้งยังตั้งอยู่ที่วัดศรีทวีป (วัดใหม่)มาฝากด้วยครับ

อันที่จริงพยายามรวบรวมภาพจากนักเรียนเก่าๆอยู่ ได้มาจากหลายท่านแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็น  และยังอยากได้จากศิษย์เก่าอีก ถ้าท่านใดอ่านเจอความเรื่องนี้ ท่านส่งมาที่ผมได้นะครับ

ผมจะรวบรวมไว้ให้มากที่สุด  แล้วจะให้ได้เห็นในวันงาน

Comment #1เยี่ยมมากเลย
Posted @January,04 2010 18.41 ip : 118...250

ศิษย์เก่าคนใดอ่านแล้วดูดาย  มันดูน่าอายจริงเชียว

สุวิชาโน ภวังโหติ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

Comment #2ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
Posted @January,04 2010 21.39 ip : 125...230

ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ จบออกมาจากรั้วทะเลขาวเรียนตั้งแต่ ม1- ม.6 และจบม6รุ่นที่ 2 ขอสนับสนุนแนวทางดังกล่าว และเชื่อว่าลูกทะเลขาวทุกคน คิดเช่นนั้น  สถาบันแห่งนี้เป็นผู้สร้าง สร้างคนให้เป็นคน ด้วยคุณครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่อยู่ในรั้วทะเลขาว และยินดีกลับไปสู่ใต้ร่มธง ฟ้าขาว อีกครั้งในฐานะ ศิษย์เก่า ที่จะกลับไปช่วยกันจรรโลงการศึกษา เพื่อลูกหลานของพวกเราชาวสมุย

Comment #3
Posted @January,05 2010 17.01 ip : 118...11

โต๊ะละ 10,000  บาท คงจะไม่ไหว
บัตรละ 500... คงจะเหมาะสม
ส่วนจะหาเงินเพิ่มโดยวิธีอื่นๆ น่าจะเหมาะสมกว่า เก็บเงินค่าโต๊ะ
คุณโอภาส เพ็งเจริญ เป็นรุ่นเดียวกับ คุณชาติชาย สุทธิกลม(อธิบดีกรมราชทัณฑ์) รุ่นเดียวกับ คุณสุรพงษ์ วิริยานนท์ (รองนายกเทศมนตรีฯ)
รุ่นเดียวกับ ผู้ว่าฯสงขลา
    น่าจะมีพลังในการหาเงินให้โรงเรียนได้มากอย่างแน่นอน

Comment #4โอ้โห
Posted @January,05 2010 21.39 ip : 180...208

ในฐานะศิษย์เก่าคิดไม่ถึงว่าจะเรียบเรียงคำพูดได้ดีขนาดนี้ ขอเป็นแรงใจช่วยอีกคน ไว้เจอกันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 น่ะจ๊ะ  ไม่มีภาพเก่าๆเลยหายหมดแล้ว  เสียดายจริงๆ

Comment #5ขอชี้แจงนะครับ
Posted @January,06 2010 09.49 ip : 119...67

ผมไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกับคุณชาติชาย สุทธิกลมนะครับ ที่โรงเรียนเกาะสมุยท่านเรียนรุ่นพี่ผมปีหนึ่ง ผมเรียนรุ่นเดียวกับน้องชายท่าน คือ คุณไชยยศ สุทธิกลมนะครับ

กับท่านชาติชายนั้น ผมได้เคยเรียนกับท่านทางโทรศัพท์ครั้งหนึ่งเรื่องงานวันครบรอบ 60 ปีโรงเรียนเกาะสมุย  นี่ว่าจะขออนุญาตแวะไปหาท่านสักวันไปสนทนากับท่านมาเพื่อนำเสนอเรื่องราวในเวปนี้ละครับ

ส่วนท่านรองนายกฯสุรพงษ์นั้น เรียนด้วยกันที่โรงเรียนบ้านอ่างทองป.5-7 นะครับ จบป.7 แล้วท่านเข้ากรุงเทพฯเรียนมศ.1 ที่สวนกุหลาบ

สำหรับท่านวิญญู ทองสกุล(ผู้ว่าฯสงขลา ปัจจุบัน) และท่านวัชรินทร์ ทองสกุล(รองผู้ว่าฯพัทลุง) เช่นเดียวกันกับท่านรองนายกฯสุรพงษ์  ผมมีโอกาสเรียนกับท่านทั้งสอง ตั้งแต่ชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านอ่างทองเช่นกัน  แต่เมื่อจบ ป.7แล้ว  ผมมาเรียนที่โรงเรียนเกาะสมุย ส่วนสองท่านนี้ไปเรียนโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องกำหนดวันงานที่ชัดเจนนั้น ที่ประชุมที่กรุงเทพฯเคยแจ้งให้เสนอทางโรงเรียน ว่าน่าจะเป็นวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคมนะครับ เนื่องจากหลายๆคนจะสะดวกกว่าในการมาร่วมงาน เพราะส่วนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดไกลๆ บางส่วนอาจไม่สะดวกที่จะลาหยุดงาน  แต่อันนี้ไว้ผมจะติดตามวันที่ชัดเจนมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ

ส่วนเรื่องค่าโต๊ะที่ว่า 10,000 บาทต่อโต๊ะอาจสูงไปนิดนั้น อันนี้เป็นข้อเสนอของผม เป็นตุ๊กตาเริ่มต้นให้นะครับ  โดยคิดว่า โต๊ะตัวหนึ่ง นั่งร่วมกันสัก 10 คน เฉลี่ยก็คนละพันบาท

ส่วนสุดท้ายจะเป็นเท่าไร แล้วแต่ว่าคณะกรรมการที่จัดงานจะตกลงเห็นว่าควรเป็นเท่าไร ก็ตามนั้น ที่ท่านทักท้วงมาก็เป็นข้อมูลอีกอัน ที่จะถูกนำไปพิจารณา

ดีใจและขอบคุณที่เห็นหลายท่านสนใจกับงานวันครบรอบ 60 ปีโรงเรียนเกาะสมุย ผมมีหน้าที่บอกข่าวให้ได้ทราบกันนะครับ
มีสิ่งใดจะเสนอก็เสนอเข้ามาได้นะครับ ผมจะรวบรวมนำเสนอทางชมรมบ้าง และทางคณะกรรมการที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่ครับ

Comment #6
Posted @January,06 2010 10.47 ip : 117...221

ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ผมเห็นด้วยว่าไม่เกิน 500 ต่อคน น่าจะเหมาะสม

คือ ผมคิดว่าควรแยกเป็นสองประเด็นให้ชัด

  • ช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน อันนี้คงต้องดูว่ากำลังจ่ายที่เป็นไปได้และพอให้ทุกคนเข้าร่วมโดยไม่ลำบากใจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ สำหรับผมไ่ม่เกิน 500 บาท ซึ่งถ้ายอดตรงนี้คิดแล้วไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดก็คงต้องหาสปอนเซอร์เพิ่ม เิพื่อเปิดโอกาสให้มีคนเข้าร่วมมากที่สุด

  • บริจาคเพิ่มเติม เพื่อเป็นกองทุนอะไรก็แล้วแต่ อันนี้น่าจะแยกออก ให้แต่ละคนทำด้วยความสมัครใจ ไม่ควรเอาไปรวมกับค่าบัตร (เหมือนบังคับให้บริจาค) โดยกองทุนตรงนี้อาจเอาไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (กรณีที่ไม่พอ) และ ถ้ามีเงินเหลือก็ใช้เพื่อโรงเรียน


    ยังไงก็ต้องของคุณ คุณโอภาสที่ได้ตั้งตุ๊กตาเพื่อให้แสดงความเห็นกัน

Comment #7ขอยกนิ้วโป้งให้ 2 ข้างเลย
Posted @January,06 2010 14.31 ip : 117...58

เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกทะเลขาว  อ่านบทความของคุณโอภาสแล้ว

ขอบอกว่าไม่ไปไม่ได้แล้ว  ขอสัญญา  ส่วนกติกาว่าอย่างไรก็ว่ากัน

Comment #8
Posted @January,06 2010 20.38 ip : 118...157

นับเป็นเรื่องดี ที่คุณโอภาส เพ็งเจริญ.....  ผู้คร่ำหวอดในวงการหนังสือพิมพ์มติชน    เป็นหัวแรงสำคัญในการโฆษณางานในครั้งนี้
    สำหรับเพื่อนๆ โรงเรียนเกาะสมุย ที่ไปอยู่ที่บ้านดอน.....
คงต้องไหว้วาน  คุณพรเทพ  วิริยพันธ์  ท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อนรักคุณโอภาส  อีกคนหนึ่งเป็นหัวแรงใหญ่ ทางบ้านดอน

Comment #9ส่งน้ำใจแทนน้ำเงินได้ไม่ค่ะ
Posted @January,08 2010 07.52 ip : 112...216

เป็นศิษย์เก่าทะเลขาว 3 ปี 4-6แต่ผูกพันเพราะมีทั้งเสียงหัวเราะและร้องให้ คิดถึงเพื่อนๆทุกคนและอาจารย์ที่ท่านสอนให้รู้จักว่าต้องทำตัวอย่างไร หลายอาจารย์หลายความคิด แต่สาวหมุยรักทุกคนน่ะจะช่วยประชาสัมพันธ์ทางวิทยุที่ พะงันเรดิโอ 88.80ให้บ่อยๆๆค่ะ

Comment #10ขอบคุณสาวหมุย
Posted @January,08 2010 13.16 ip : 119...67

ขอบพระคุณ สาวหมุย ที่กรุณาครับ หากอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผมได้ o-pas@matichon.co.th นะครับ

Comment #11ขอบคุณค่ะ
Posted @January,09 2010 08.06 ip : 112...216

มีข่าวสารก็โทรมาที่ 077 - 238947 หรือ 077 - 238948 ค่ะ ยินดีจะประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 88.80
เช้า 8 - 10 โมงเช้าค่ะ เย็น 15 - 17 โมงเย็นค่ะ สมุย หรือพะงัน เป็นพี่น้องกัน สาวหมุยคิดถึงบ้านน่ะแต่มาอยู่พะงันก็มีความอบอุ่นเหมือนสมุยเพราะญาติพี่น้องปู่ย่าตายายอยู่ที่พะงันเช่นกัน และมีศิษย์เก่าทะเลขาวมากค่ะจะช่วยกันบอกต่อๆๆกันให้เตรียมตัวมาเจอกันในวันงานครบรอบ 60 ปีค่ะ

Comment #12ศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสมุยวัดใหม่ รายงานตัว
Posted @March,07 2010 16.59 ip : 83...7
Photo :  , 574x431 pixel 88,311 bytes

รุ่นเดียวกับ วินชัย จารุปกรณ์- ทวี มีเดช -วรรณี ภิญโญ-ถวิล บุญมาก-ราศรี ธนเสน ไชยยงค์ ธนรักษ์-วรพงษ์ พงศ์พงัน -โนรี ใจใส่-พิศมัย-สายใจ-กวี-บวร-ฯลฯ   ปัจจุบันยังพำนักอาศัยอยู่ที่สตอคโฮล์ม สวีเดนครับ                                         พงษ์ศักดิ์ วิริยานนท์

Comment #13ดอนธูป ๑
Posted @March,15 2010 11.32 ip : 123...227

รุ่นดอนธูป๑  ขอรายงานตัว พวกเราจะกลับมาร่วมรำลึกถึงวันเก่าๆ นำโดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค๑ ฉัตรชัย จันทร์พรายศรี, CEO ป.ต.ท.พลังงาน มานพ รัตนสุภานุสรณ์, หมอดำริห์ พุทธิพงศ์, สมเจต มีเพียร, กวี อภิชนาพงศ์, ไชยยันต์ ชูเชิด, น.อ. จำรงค์ ทัติยพงษ์, สามารถ ภู่เจริญ, วิสุทธ วณิชชานนท์,  ส่วนฝ่ายหญิงนำโดย สุชีลา ลิ้มมธุรสกุล, อรสา เพชรคง, อรวรรณ เดี่ยววาณิช, และ เพื่อนๆอีกจำนวนมาก จึงขอกราบเรียนเชิญ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ มารวมกันมากๆนะพี่น้องเอ้ย  หมายเหตุ นามสกุลเพื่อนๆหญิงเป็นนามสกุลดั้งเดิม

Comment #14สุกดิบ
Posted @March,15 2010 11.51 ip : 123...227

วันก่อนได้นั่งคุยกับคุณครูสามารถ อธิบดีชาติชาย อธิบดีฉัตรชัย คุณโอภาส คุณพรเทพ และ พี่ๆ เพื่อนๆอีกหลายคน ที่ร้านอาหาร(เรือน)เจ้าพระยา ข้าง ร.พ.ยันฮี ของน้องดาลูกสาวสมุยมาร์ท ซึ่งประเด็นหลักก็คือการเตรียมงาน ๖๐ปีนี่แหละ บอกได้คำเดียว ชื่นใจ ที่พวกเราถึงจะผ่านร้อน ผ่านหนาวมานาน แต่ไม่มีใครลืมพื้นฐานอันแข็งแกร่งที่ได้หล่อหลอมมาจาก ส.ฎ.๕/ก.ส.

ครูสุทธิ ครูสามารถ ครูระงับ ครูพร ครูยุทธ ครูสิทธิพร ครูโญ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสรวง นั้นยังอยู่ในใจพวกเราไม่มีเสื่อมคลาย

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้