118
298 Votes

หยุด! ทำลายการท่องเที่ยว

เชิญชวน "รวมพลังจับมือรอบเกาะสมุย 52 กม." (ถนนรอบเกาะสมุย)

คัดค้านการเจาะน้ำมันรอบเกาะสมุย พะงัน เต่า

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

โดยเครือข่ายรักษ์อ่าวไทย

เข้าสู่เว็บหน้าทอนซิตี้