หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

ฝีมือเด็กๆสืบสานวัฒนธรรมไทยในประเพณีลอยกระทง

photo , 800x533 pixel , 113,418 bytes.

ภาพวันลอยกระทง ณ. โรงเรียนนานาชาติสมุย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมของเด็กๆชั้นอนุบาล และชั้นประถมที่พยายามทำกระทงให้พ่อแม่และตัวเองได้ใช้ลอยกันในตอนค่ำ ต่างคนต่างพยายามสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างสุดฝีมือ

Comment #11
Posted @November,16 2011 10.16 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 83,195 bytes

+)

Comment #22
Posted @November,16 2011 10.17 ip : 110...164
Photo : , 800x533 pixel 113,418 bytes

#)

Comment #32
Posted @November,16 2011 10.18 ip : 110...164
Photo : , 800x533 pixel 161,663 bytes

#)

Comment #43
Posted @November,16 2011 10.18 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 70,977 bytes

#)

Comment #54
Posted @November,16 2011 10.20 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 63,984 bytes

:p

Comment #65
Posted @November,16 2011 10.21 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 59,441 bytes

:o

Comment #76
Posted @November,16 2011 10.21 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 62,012 bytes

:o

Comment #87
Posted @November,16 2011 10.22 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 54,396 bytes

:s

Comment #98
Posted @November,16 2011 10.25 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 60,865 bytes

#)

Comment #10สวยไหม
Posted @November,16 2011 10.28 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 83,653 bytes

:p

Comment #11
Posted @November,16 2011 10.29 ip : 110...164
Photo : , 800x533 pixel 119,383 bytes

:|

Comment #12
Posted @November,16 2011 10.29 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 69,051 bytes

8)

Comment #13
Posted @November,16 2011 10.29 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 67,692 bytes

:)

Comment #14
Posted @November,16 2011 10.30 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 83,946 bytes

+)

Comment #15
Posted @November,16 2011 10.30 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 74,693 bytes

#)

Comment #16
Posted @November,16 2011 10.30 ip : 110...164
Photo : , 800x533 pixel 137,902 bytes

#)

Comment #17
Posted @November,16 2011 10.31 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 61,819 bytes

8)

Comment #18
Posted @November,16 2011 10.31 ip : 110...164
Photo : , 800x533 pixel 179,449 bytes

#)

Comment #19
Posted @November,16 2011 10.32 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 65,097 bytes

+)

Comment #20
Posted @November,16 2011 10.32 ip : 110...164
Photo : , 400x600 pixel 73,869 bytes

#)

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
 • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
 • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้