หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

จากสมาชิก

จากสมาชิก

134 items|« First « Prev 2 3 (4/14) 5 6 Next » Last »|

ปะการังเทียม..บ้านละไม

โดย ชาลี เกาะสมุย on August,09 2010 17.21

สวัสดีครับ..ก่อนอื่นผม ชาลี เกาะสมุยขอแนะนำตัวเองกับชาวหน้าทอนชิตี้ก่อนนะครับ ผมติดตามหน้าทอนซิตี้มาเป็นเวลาพอสมควร ส่วนใหญ่ไปดูๆอยู่แถวๆกลุ่มถ่ายภาพ ปกติผมก็มันจะมีเรื่องราวงานเขียนเกี่ยวกับการตกปลาไปเผยแพร่อยู่ในอินเตอร์เน็ทบ่อยๆวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลองเอาเรื่องมาฝากชาวหน้าทอนชิตี้ได้อ่านกัน ไม่

เพียงบางคำ ... ขอบคุณ ...

โดย NathonCity on April,08 2010 15.21

พี่โอภาส เพ็งเจริญ ส่งกลอนถึงชาวหน้าทอนทุกท่าน

รายงาน 009 : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย นวัตกรรมที่ทำด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ

โดย NathonCity on February,11 2010 21.25

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2  และแจ้งว่าปีนี้เป็นที่ 2 ของการดำเนินการ โดยทางเทศบาลเมืองเกาะสมุยสบทบเงิน 4,270,000 บาท

รายงาน 008 : หัวใจการกระจายอำนาจ คือ ประชาชน - จัดทำแผนชุมชนหน้าทอน

โดย NathonCity on February,09 2010 22.43

คณะกรรมการชุมชน – กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเกาะสมุย  ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง ณ ศาลาท่าเรือหน้าทอน(สะพานกลาง) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.

Is Nathon Going to DiE ?

โดย NathonCity on January,31 2010 12.13

หลายปีที่ผ่านมาขณะที่ชุมชนอื่นๆเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตา แต่หน้าทอน ชุมชนเมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการ  ธนาคาร  ร้านค้ามากมาย  ที่ซึ่งยังเป็นชุมชนที่ยังคงมีคนท้องถิ่นอาศัยมากที่สุดกลับดูเหมือนว่าเงียบเหงาลงเรื่อยๆ  บ้านเรือนร้านค้า หลายหลังปิดประตูและไม่มีผู้อาศัย  บ้านเช่าหลายหลังบ่อยครั้งที่เปลี่ยนผู้เช่า  ในขณะเดียวกับที่หลายๆพื้นที่บนเกาะสมุยได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค  การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย  ขยะ  การปลูกสร้างอาคาร และการผังเมือง

รายงาน 007 : “COCONUT Festival & COCOTech 2010”

โดย NathonCity on January,25 2010 22.55

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ร่วมประชุมหารือกับศูนย์ประงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย  สมาคมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเกาะสมุย สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก  สมาชิก Green Island เพื่อเตรียมงาน Samui Coconut Festival และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย

อีกครั้งที่ไม่อยากให้ขาดเธอเลย

โดย NathonCity on January,21 2010 13.53

19-21 มีนาคม 2553
พบกันที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน
ศูนย์บัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


อี-ก-ค-รั้-ง-ที่-ไ-ม่-อ-ย-า-ก-ใ-ห้-ข-า-ด-เ-ธ-อ-เ-ล-ย


รวมพลังกันวันสุกดิบก่อนถึงวันงานครบ 60 ปีโรงเรียนเกาะสมุย

รายงาน 006 : “ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข เกาะสมุยแข็งแรง”

โดย NathonCity on January,20 2010 11.01

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้สนับสนุนและกำหนดเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร ได้มีการดำเนินงานและบริหารจัดการ “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

กราบคุณครูสามารถ ศักดิ์เจริญ : ๖๐ ปี โรงเรียนเกาะสมุย

โดย NathonCity on January,18 2010 14.06

กราบคุณครู

มีวันครู หรือไม่ไม่สำคัญ
ในใจฉันมีคุณครูอยู่เสมอ


คุณความดีคุณครูมีนั้นเลิศเลอ
อยากได้เจอได้กราบครูอยู่ทุกวัน


อยากตอบแทนพระคุณที่หนุนเกื้อ
อยากบอกเพื่อใครๆรู้นี่ครูฉัน


ให้ความรู้ให้ปัญญาสารพัน
ขอทุกวันเป็นวันครูคู่ศิษย์เอย

รายงาน 005 : สร้างความรู้สู่ประชาชน สร้างคน เพื่อสร้างเมือง

โดย NathonCity on January,15 2010 21.08

นายรามเนตร  ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย  และคณะผู้บริหาร รองนายกฯเจริญ  ใจสว่าง  รองนายกฯสุธรรม สามทอง  นางสาวสุภิญญา  ศรีทองกุล  พร้อมทั้งปลัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯทั้ง 4 โรงเรียน (โรงเรียนวัดละไม  โรงเรียนวัดสระเกศ  โรงเรียนวัดคีรีมาศ  โรงเรียนวัดสมุทราราม)  ร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิชัย  จิตะพันธ์กุล กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อหารือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลเมืองเกาะสมุย กับศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

134 items|« First « Prev 2 3 (4/14) 5 6 Next » Last »|

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • คนขี่เสือ - เรื่องราวของคนขี่เสือที่เกาะสมุย
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้