หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

จับสมุยเป็นตัวประกัน ไม่เอาเสา 22 เมตร อีกสองปีไฟอาจไม่พอ, สงสัยสมุยทำเงินปีละหมื่นล้าน ลงทุนให้บ้างไม่ได้หรือไง

by NathonCity @February,04 2008 21.15 ( IP : 222...20 ) | Tags : ข่าวเอ็นซีที , ไฟฟ้า
photo  , 525x350 pixel , 74,758 bytes.

เอ็นซีที - 4 กุมภาพันธ์ 2551 : ที่ประชุมสรุปตั้งคณะทำงานหาทางเบี่ยงให้เสา 22 เมตร หลบเลี่ยงชุมชนให้มากที่สุด หลายองค์กรห่วงมลภาวะทางสายตา แต่ก็หวั่นใจกลัวไฟไม่พอใช้ในอนาคต  ส่วนเทศบาลบอก คุยนอกรอบกับ ส.ท. ยกมือให้ผ่านคงยากเพราะความสูงของเสาขัดกฎหมาย เกรงส่วนอื่นเอาอย่างขอผ่อนผันบ้าง ตั้งคำถามสมุยทำรายได้ปีละกว่าหมื่นล้าน ทำไมลงทุนลากเคเบิลใต้น้ำให้บ้างไม่ได้


วันนี้ เวลาประมาณ 10.30 น. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม นำเสนอโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงาไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะสมุย โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะสมุย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสมุย นายอำเภอเกาะสมุย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอเกาะสมุย ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสมุย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม


สืบเนื่องมาจากประมาณการแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของเกาะสมุยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดว่าภายในปี 2552-53 ระบบสายส่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะไม่พอรองรับต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกาะสมุย จึงมีโครงการที่จะก่อสร้างสถานีไฟ้ฟ้าแห่งที่ 2 ในเกาะสมุย บริเวณตำบลแม่น้ำ โดยโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบสายส่ง จากบ้านพังกา หัวถนน ละไม เฉวง แม่น้ำ เป็นระยะทางประมาณ  36 กิโลเมตร  ซึ่งต้องใช้เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 22 เมตร เพื่อรองรับระบบดังกล่าว


โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า สมุยทำรายได้ปีละไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท เหตุใดจึงไม่สามารถลงทุนระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับความสามารถในการทำรายได้ และไม่บ่อนทำลายการท่องเที่ยวของเกาะสมุย ในกรณีระบบสายส่งโครงการนี้ การลากเคเบิลใต้น้ำมาที่โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 บ้านแม่น้ำโดยตรง น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง  ซึ่งในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าได้ชี้แจงว่า การใช้ระบบดังกล่าวคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 ปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงเมื่อเทียบกับการใช้เสาไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท


นอกจากนั้น ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่กำหนดจุดตั้งโรงไฟฟ้าที่บ้านแม่น้ำนั้น ต้องการที่จะเตรียมการเพื่อขยายกำลังไฟให้เกาะพะงันใช่หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า เป็นไปได้ที่ในอนาคตโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะรองรับการขยายตัวของเกาะพะงัน แต่ยังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้


สำหรับประเด็นเส้นทางการเดินของระบบสายส่งนั้น นอกจากเสนอให้ศึกษาเส้นทางใหม่ที่หลบเลี่ยงชุมชนได้มากที่สุดแล้ว ยังมีผู้เสนอให้ใช้เส้นทางตัดผ่านภูเขา จากเขาป้อมไปลงที่บ้านแม่น้ำ ซึ่งประเด็นนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า หากใช้เส้นทางดังกล่าวอาจต้องใช้ทาวเวอร์ (เสาเหล็ก เหมือนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต) แทนเสาปูน


อย่างไรก็ตาม ในที่สุดที่ประชุมได้สรุปให้ตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดเส้นทางสำหรับระบบสายส่งดังกล่าวใหม่ โดยจะพยายามเลี่ยงชุมชนให้มากที่สุด และหลังจากได้ข้อสรุปจะได้เรียกประชุมอีกครั้ง


ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเกี่ยวกับโครงการนี้ 2 ครั้ง โดยประเด็นปัญหาหลักที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจคือ เรื่องเสาไฟฟ้าขนาดความสูง 22 เมตร ซึ่งนอกจากขัดกฏหมายควบคุมความสูงแล้ว หลายฝ่ายยังเป็นห่วงต่อผลกระทบต่อมลภาวะทางสายตาที่จะก่อผลลบต่อการท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ผลการประชุมสรุปว่า ฝ่ายท้องถิ่นไม่เห็นด้วยที่จะให้มีเสาไฟฟ้าสูง 22 เมตร และ เสนอให้ใช้เสา 14 เมตร ปรับปรุงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผู้ว่าราชการจัดหวัดได้ขอให้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน จึงนำมาสู่การจัดประชุมในวันนี้

Comment #1
Posted @February,05 2008 08.21 ip : 222...59

เพิ่งกลับจากหาดใหญ่ เห็นขุดถนนทั่วเมือง เขาว่า กำลังเอา สายทั้งหมดทั้งสิ้น ลงดิน น่าจะดีนะครับถ้าสมุย ทำได้บ้าง

Comment #2
Posted @February,07 2008 17.55 ip : 124...34

เสาสูง 22 เมตร ไม่ไหว รอบแรกทำไปทางละไม รอบสองคงทำมาทางหน้าทอน
สรุป อีกไม่กี่ปี เราคงมีแต่เสาไฟรอบเกาะ เป็นเกาะพิเศษ เอาเสาไฟฟ้าทำเป็นโลโก้เกาะเลยดีกว่า

Comment #3
Posted @February,13 2008 22.37 ip : 61...193

มีปัญหาอยู่ที่ ผู้ยิ่งใหญ่นอกเกาะ(บนฝั่ง) มีความต้องการจะผลักดันเรื่องนี้ให้ได้ ไม่ทราบว่าจะมี การแบ่งเปอร์เซนต์ บ้างหรือไม่   งานนี้ ผู้บริหารเทศบาลของเราต้องเข้มแข็ง ยิ่งใกล้ๆเลือกตั้ง เดือน พฤษภาคม คงเป็นประเด็นสำคัญยิ่ง ในการหาเสียง เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี

Comment #4
Posted @February,13 2008 23.11 ip : 118...137

คุณเสือคำราม พูดถูกใจจัง ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องใช้คำว่าพวกเราต้องเข้มแข็ง ไฟฟ้าจะเอาง่าย เอาถูก แต่เอาทุกข์มาใส่หัวชาวบ้าน แล้วทั้งอ้างทั้งขู่ว่าไฟจะไม่พอ ตัวเลขจริงเท็จมีที่มายังไงว่าไฟจะไม่พอก็ไม่รู้

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้