หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

อ่างเก็บน้ำคลองจระเข้

ชาวตะเกียนไม่เอาอ่าง งงข้อมูล เวลาแค่หกเดือนผลประโยชน์เพิ่มเกือบ 90%

photo  , 533x400 pixel , 53,602 bytes.

เอ็นซีที - 28 กรกฎาคม 2551 : ชาวบ้านที่จะโดนน้ำท่วม 70% ไม่เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้  ด้านเอกสารที่แจกให้ชาวบ้านระบุผลประโยชน์ที่จะได้จากโครงการคิดเป็นเงิน 171 ล้านบาท / ปี  ในขณะที่เอกสารโครงการเดียวกัน เมื่อเดือนมกราคม 51 ประมาณไว้ที่ 91 ล้านบาท / ปี  ถามหาความน่าเชื่อถือ และ ความโปร่งใสมีแค่ไหน


วันนี้ เวลาประมาณ 11.30 น. ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก หน้าทอน บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด ผู้รับจ้างจากกรมชลประทาน เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุรษฎร์ธานี ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอ่างที่คณะศึกษาเลือกในพื้นที่เกาะสมุย


โดยชาวบ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ ได้รับหนังสือ ที่ สฎ 0317/1817 จากอำเภอเกาะสมุยเพื่อเชิญประชุม พร้อมเอกสารชี้แจงข้อมูลโครงการ และ แบบสำรวจความเห็นใน 2 ประเด็น คือ เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาโครงการหรือไม่ และ ยินดีให้ความร่วมมือในการสำรวจภูมิประเทศและเจาะดินสำรวจฐานรากหรือไม่


โดยในแบบสำรวจความเห็นระบุว่า ให้กรอกแบบสำรวจและนำมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฎว่า


- เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาโครงการหรือไม่

เห็นด้วย    15        ไม่เห็นด้วย 35


- ยินดีให้ความร่วมมือในการสำรวจภูมิประเทศและเจาะดินสำรวจฐานราก

ยินดี          19        ไม่ยินดี    31


เป็นที่น่าสังเกตว่า เอกสารประกอกการประชุมกลุ่มย่อย (เพิ่มเติม) (กรกฎาคม 2551) ที่ได้แจกจ่ายให้ชาวบ้านตามรายชื่อที่จะได้รับผลกระทบ มีข้อมูลที่แตกต่างกับเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (28 มกราคม 2551) ในหลายประเด็น โดยเฉพาะผลประโยชน์จากโครงการ ซึ่งเอกสารชุดมกราคม 51 ระบุว่า สามารถจัดสรรน้ำได้ปีละ 2.95 ล้าน ลบ.ม. และก่อให้เกิดผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 91 ล้านบาท


ในขณะที่เอกสารกรกฎาคม 51 ระบุว่าจัดสรรน้ำได้ปีละ 2.85 ล้าน ลบ.ม. และก่อให้เกิดผลประโยชน์คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 171 ล้านบาท ซึ่งผลประโยชน์ที่ประเมินแตกต่างจากเอกสารชุดมกราคม 51 โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 90%  ในขณะที่ปริมาณน้ำที่จัดสรรได้น้อยลง  และในรายงานไม่ได้ระบุที่มาของมูลค่าผลประโยชน์ของโครงว่าใช้วิธีใดในการประเมิน เหตุใดจึงแตกต่างกับเอกสารชุดเก่า


ในส่วนของต้นทุนโครงการเพิ่มจาก 1,240 ล้านบาท เป็น 1,544 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าก่อสร้าง ส่วนค่าชดเชยและค่าเวนคืน เอกสารมกราคม 51 ประเมินไว้ประมาณ 679 ล้านบาท ในขณะที่กรกฎาคม 51 ประมาณไว้ที่ 677 ล้านบาท


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ

Comment #1แก้ไขด้วย..ความร่วมมือในการเจอะสำรวจดิน
Posted @July,28 2008 21.36 ip : 118...175

ไม่เห็นด้วยน่ามากกว่า 11 คน ช่วยเช็คหน่อย ฟังเสียงรวมๆๆ แม่น้ำ ตะเกียน ชาวบ้านไม่ยอมมากกว่า

Comment #2
Posted @July,28 2008 21.40 ip : 118...243

แก้ไขแล้วครับ
31 คน ไม่ยินดีให้เข้าไปสำรวจ

ขอบคุณครับ

Comment #3
Posted @August,09 2008 14.08 ip : 118...249

ทำไมต้องทำโครงการใหญ่ขนาดนั้น ถ้าสร้างเล็ก ๆ ใช้เฉพาะในแต่ละตำบลจะเป็นไปได้หรือไม่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกันมากนัก

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้