หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ร้อยคำถาม

NCT POLL : ท่านจะเลือกใครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ?

by Little Bear @August,05 2008 13.41 ( IP : 61...4 ) | Tags : ร้อยคำถาม , NCT Poll

จากว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ที่ประกาศตัวชัดเจนในขณะนี้

ท่านจะเลือกใครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ?
โหวตระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2551


Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้