หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

หนอนหัวดำมะพร้าวขึ้นเกาะ ระบาดหนักที่บ้านใต้ - รุนแรงกว่าแมลงดำหนาม

by NathonCity @September,30 2008 13.00 ( IP : 222...48 ) | Tags : ข่าวเอ็นซีที , หนอนหัวดำมะพร้าว
photo  , 525x350 pixel , 57,442 bytes.

เอ็นซีที - 30 กันยายน 2551 : หนอนหัวดำมะพร้าว ศัตรูตัวใหม่ของมะพร้าวในสมุย คาดมากับปาล์มหรือต้นไม้ต่างถิ่น  พบระบาดหนักบริเวณบ้านใต้ในสวนมะพร้าวทางเข้าโรงแรมนภาใส สังเกตมะพร้าวใบแห้งคล้ายโดนไฟไหม้  กรมวิชาการเกษตรรายงาน พบการระบาดครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนขยายไปพื้นทีอื่นๆ ถ้าระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลงมากกว่าร้อยละ 50 และหากเกิดต่อเนื่องอาจทำให้ต้นมะพร้าวตาย  การกำจัดให้ตัดใบที่มีหนอนกัดกินแล้วเผา  ใช้แตนเบียนทำลาย  หรือสารเคมีในกรณีที่ระบาดหนัก 


นางอัมพร วิโนทัย  จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลว่า หนอนหัวดำมะพร้าวสร้างความเสียหายแก่ต้นมะพร้าวรุนแรงกว่าแมลงดำหนาม  เนื่องจากพฤติกรรมการทำลายจะเกาะอยู่ติดต้นใดต้นหนึ่งจนมะพร้าวตาย ในขณะที่แมลงดำหนามจะย้ายไปกินใบอ่อนของต้นอื่นๆ  ซึ่งจากการลงพื้นที่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าบริเวณบ้านแม่น้ำมีการระบาดที่รุนแรง มีตัวหนอนทุกระยะ เบื้องต้นต้องตัดใบและเผาหรือฝัง ส่วนการใช้สารเคมีคงมีปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากต้นมะพร้าวสูงมาก


ในขณะเดียวกันต้องให้ความรู้กับประชาชน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโรงแรมหรือสถานที่ที่มีแหล่งเพาะเลี้ยงต้นไม้ รวมถึงร้านขายต้นไม้  ให้สังเกตดูต้นไม้โดยเฉพาะต้นปาล์ม หากพบตัวอ่อนให้ตัดใบเผาทำลาย และอาจใช้สารเคมีบางประเภทได้ในกรณีที่เป็นต้นปาล์มขนาดเล็ก พร้อมทั้งเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติกำจัดหนอนหัวดำ


ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น  เสนอให้พิจารณาสร้างสถานที่กักกันพืช เพื่อตรวจสอบและควบคุมการระบาด  ซึ่งคาดว่าปัญหาหนอนหัวดำมพะร้าว รวมถึงการระบาดของแมลงดำหนาม มีสาเหตุจากพืชต่างถิ่นที่นำเข้ามาในสมุย


หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว

หนอนระบาดสวนตาลหนัก


เอกสารประกอบ : หนอนหัวดำมะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าว


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพหนอนหัวดำมะพร้าว และดักแด้ในระยะต่างๆ


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพต้นมะพร้าวที่โดนทำลาย


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #1ไปเห็นมาแล้ว...ร้ายและแรงกว่าแมลงดำหนามหลายเท่า
Posted @October,01 2008 09.17 ip : 118...190

สี่ปีที่แล้ว...ก็เจอแมลงดำหนามมะพร้าว สี่ปีนี้มาใหม่..หนอนหัวดำ..บทเรียนที่ไม่เคยจำสำหรับคนสมุย

แม้เคยเจอศึกด้วงมะพร้าวที่ค่อยๆๆคืบคลานเข้ามาแต่เห็นช้าแต่ชัดเจน ต้นมะพราวอายุเป็น80-100 ปี เจอด้วงเข้าไปก็ตายเกือบทั้งร้อย เจอโรคหัวหงอกจากแมลงดำหนาม ก็ใช้แตนเบีรยนเข้าสู้ ผ่านศึกมาได้ งานใหม่ท้าทายทุกท่านบนเกาะสมุย ไม่ใช่เฉพาะนักวิชากการ เทศบาล เกษตรกร แต่ท้าทายกับทุกคนที่เกี่ยวพันกับมะพร้าว กับการท่องเที่ยว

เกาะสีเขียวของหลายๆคนในฝัน จะเป็นจริงไม่ได้เลยถ้าไม่ผ่านศึกนี้ไปได้ก่อน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย มาแล้วคร้าบสิ่งที่ท่านต้องมาเชื่อมโยงกับชาวบ้าน ท่านทำได้ไหมที่จะไม่เอาพันธ์ไม้แปลกๆๆเข้ามา ท่านทำได้หรือเปล่า ท่านทำได้หรือไม่ที่จะระดมทรัพยากรจากส่วนการท่องเที่ยวมาช่วยอย่างเร่งด่วน

อย่ามัวแต่สร้างภาพปลูกป่ากันคนละต้นเลย ของที่มีอยู่ทำอย่างไรให้อยู่ ทำอย่างไรให้มะพร้าวอยู่มากและนานที่สุด ท่านต้องบอกคนในวงการว่า อย่าเห็นแก่ตัว ช่วยกันเถอดคร้าบ ก่อนที่ชาวนสวนจะชวนกันตัดมะพร้าวเพราะความจำเป็น

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้