หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บเรื่องมาฝาก

อีกครั้งกับเกียรติภูมิท้องถิ่นของชาวท่าข้าม

by NathonCity @November,12 2008 11.14 ( IP : 222...149 ) | Tags : เก็บเรื่องมาฝาก , รอบบ้าน

จาก เทศบาลท่าข้าม
สุภัทรา  สุภาพ ภาพ/ข่าว
วานนี้ (7 พฤศจิกายน 2551) เทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกเทศมนตรี และคณะ เข้าร่วมรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร


นายทนงศักดิ์  ทวีทอง นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2551 พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2551 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นความสำคัญสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศ


การได้รับรางวัลพระปกเกล้า ถือเป็นเกียรติภูมิแห่งท้องถิ่น ที่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองท่าข้าม เคยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้วในปี 2547 , 2548 ในปี 2549 ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และถึงแม้ว่าในปี 2550 มิได้เข้าร่วมในการประกวดฯ แต่เทศบาลเมืองท่าข้ามยังคงยึดมั่นและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ในปีนี้ เทศบาลเมืองท่าข้ามได้รับรางวัลพระปกเกล้าอีกครั้ง ประจำปี  2551


นายกเทศมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสแห่งการเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 และการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายทศพล งานไพโรจน์ นายเกษียร ประเสริฐสุข รองนายกเทศมนตรี นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์ ปลัดเทศบาล นายธงชัย วิชัยดิษฐ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสุตรี เจียรพันธุ์ ผอ.กองคลัง พ.จ.อ.สุรชัย สัมมาภาพ ผอ.กองสาธารณสุข พ.จ.ต.อรรณพ  พฤกษวานิช หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว พร้อมเข้าร่วมในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อเรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับปัญหาและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือในการแก้ไข


ภายใต้เกียติภูมิท้องถิ่น “เทศบาลเมืองท่าข้าม มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” เทศบาลจะดำเนินงานเพื่อประชาชน เพื่อพัฒนาเมืองท่าข้ามแห่งนี้ ให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป นายกเทศมนตรีกล่าวในที่สุดที่มา www.takhamcity.go.th

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้