หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ร้อยคำถาม

NCT POLL : ท่านพอใจการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะเร่งด่วนของเทศบาลเมืองเกาะสมุยหรือไม่ ?

by Little Bear @November,19 2008 19.36 ( IP : 61...238 ) | Tags : ร้อยคำถาม , NCT Poll , น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ โดยนโยบายเร่งด่วนในช่วง 1 ปีแรก ได้กำหนดให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นหนึ่งในภาระกิจหลัก ( ข้อมูลเพิ่มเติม นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุยแถลงนโยบายการบริหารงาน


จากนั้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 จึงได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดจุดที่ต้องเฝ้าดูแลในช่วงฤดูน้ำที่กำลังจะถึงทั้งสิ้นจำนวน 14 จุดทั่วเกาะสมุย ( ข้อมูลเพิ่มเติม งานด่วนเทศบาลสมุยนายกฯรามเนตรเร่งแก้น้ำท่วม ) ส่วนนโยบายระยะยาวอยู่ในช่วงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2552


และในระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2551 ได้เกิดฝนตกในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งถือเป็นบททดสอบแรกต่อแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามแผน 24 ตุลาคม ( ข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด Tags “น้ำท่วม” )


NCT จึงขอสำรวจความพอใจต่อการแก้ปัญหาในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าว


หมายเหตุ : ระหว่างการสำรวจมีฝนตกในพื้นที่ (ดู ประกาศเตือนภัย"ฝนตกหนักในภาคใต้และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย")
ท่านพอใจการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะเร่งด่วนของเทศบาลเมืองเกาะสมุยหรือไม่ ?

ผลโหวต


Pole result


โหวตระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้