หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

เทศบาลเมืองเกาะสมุยจับมือกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืช

จากสมาชิก - 14 ธันวาคม 2551 : ตามที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช ผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการ นักกีฏวิทยา จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชแก่ผู้นำขุมชน เกษตรกร นักธุรกิจ และบุคคลที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 น.  ณ อาคารเทศบาลเมืองเกาะสมุยหลังใหม่ 


กิจกรรมดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุยระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 96.75 เมกะเฮิร์ตซ ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น.

Comment #1
Posted @December,18 2008 22.27 ip : 114...129

ผลการประชุมเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้าง ใครพอจะบอกได้มั่ง

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้