หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทสโก้ โลตัส กับการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะสมุย

by NathonCity @February,22 2009 21.47 ( IP : 118...5 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , ค้าปลีกส่ง

เอ็นซีที - 22 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้บริหารเทสโก้โลตัส ได้เผยแพร่ข้อเขียนเรื่องนี้ในเว็บบอร์ดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตั้งชื่อกระทู้ว่า  จากใจผู้บริหารเทสโก้โลตัส ที่เกาะสมุยเทสโก้ โลตัส กับการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะสมุย
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี นั้น ทุกวันนี้เป็นที่รู้จักดีของทั่วโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างมาเยี่ยมเยือนเกาะสมุยครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังจากการเกิดมหันตภัย สึนามิเมื่อปี 2548 เกาะสมุยได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับต้น ๆ ของโลกในทันที 


ในเวลานั้น คำถามที่อยู่ในใจของผู้บริหารก็คือ ทำอย่างไรที่เกาะสมุย ซึ่งมีขนาดประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งคนท้องถิ่นและแฝงเกือบ 2 แสนคน จะสามารถเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะให้การรับรองนักท่องเที่ยวจำนวนเกือบหนึ่งล้านคนในแต่ละปี ในอัตราส่วนสิบต่อหนึ่ง คือชาวต่างชาติสิบคนต่อชาวไทยหนึ่งคน ที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกมายังเกาะสมุย ทำอย่างไรชาวเมืองสมุยจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้


คำตอบก็คือ เสน่ห์ของเกาะสมุยนั้น มีเพียบพร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายที่สวยงาม หรือประชาชนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำใจกับผู้มาเยือน ระบบสาธารณูปโภคของเกาะสมุยก็กำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น และมีความสะดวกสบายขึ้นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในส่วนของภาคเอกชนนั้น สนามบิน โรงแรม คอนโดมีเนียม บ้านพัก ร้านอาหาร และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สปา และสนามกอล์ฟ ก็ผุดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของผู้มาเยือนทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปก็คือ ความหลากหลายของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในราคาประหยัด และการซื้อสินค้าคุณภาพเหล่านั้นได้ด้วยความสะดวกสบาย เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกาะสมุยในการแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในโลก ทั้งในด้านราคาและความสะดวกสบาย


ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของเกาะสมุย เทสโก้ โลตัส สาขาเฉวง ได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2545 ด้วยงบลงทุนประมาณ 520 ล้านบาท ในขณะที่เทสโก้ โลตัส สาขาหน้าทอนเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2549 ด้วยงบลงทุนประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งสองสาขามีพนักงานประจำรวมกันประมาณ 300 คน และพนักงานชั่วคราวอีกประมาณ 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสมุยทั้งสิ้น โดยในทั้งสองสาขามีร้านค้าเช่า และฟู๊ดคอร์ท ซึ่งเป็นธุรกิจของชาวสมุยรวมกันประมาณ 80 ร้านค้า และมีร้านค้าชั่วคราวที่หมุนเวียนเข้ามาค้าขาย เดือนละไม่ต่ำกว่า 93 ร้านค้าในแต่ละเดือน


เทสโก้ โลตัสทั้งสองสาขาชำระและนำส่งภาษีให้กับรัฐและท้องถิ่นรวมกันเป็นมูลค่ากว่า 14 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อใดที่เทสโก้ โลตัส สาขาละไมเปิดดำเนินการ ก็คาดว่าจะว่าจ้างพนักงานประจำอีกประมาณ 200 คน มีร้านค้าเช่าของเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นประมาณ 50 ร้านค้า และพร้อมชำระนำส่งภาษีให้แก่รัฐและท้องถิ่นคิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 10 ล้านบาท


แต่ที่สำคัญคือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ในการลดค่าครองชีพของชาวสมุยและนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีภายหลังการเปิดเทสโก้ โลตัส สาขาเฉวง ค่าครองชีพบนเกาะสมุยชะลอการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อันทำให้การดำรงชีพบนเกาะสมุยมีความประหยัดมากขึ้นทั้งสำหรับชาวสมุยและนักท่องเที่ยว ในเวลาเดียวกันเกาะสมุยก็ปราศจากภาวะสินค้าขาดแคลน หรือการกักตุนสินค้าเพื่อการเก็งกำไร และการที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่น ๆ มีทางเลือกมากขึ้นนี่เอง ที่ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งรายย่อยกลุ่มใหม่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งไม่ถูกผูกขาดอีกต่อไป พร้อมมีการแข่งขันที่เป็นเสรี เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

เมื่อไม่นานมานี้ เทสโก้ โลตัสได้ตัดสินใจที่จะลงทุนอีกกว่า 500 ล้าน ในการเปิดเทสโก้ โลตัส สาขาละไม สาเหตุที่เทสโก้ โลตัส มีความสนใจที่จะเปิดสาขาแห่งที่สามนั้น ก็ด้วยเห็นว่าศักยภาพของเกาะสมุยมีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่า ภายในห้าปีข้างหน้านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะมาเที่ยวเกาะสมุยไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคนต่อปี ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเกาะสมุยมีอัตราการเติบโตของจำนวนโรงแรมระดับ 5 ดาว ในอัตราที่สูงถึงกว่า 40% ต่อปี และมีบุคคลากรในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานที่เกาะสมุย


ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การลงทุนของเทสโก้ โลตัส บนเกาะสมุยนั้น มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายในราคาประหยัดให้กับผู้บริโภค อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกาะสมุย และในขณะเดียวกันก็มีการสร้างงาน สร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมาบนเกาะสมุย พร้อมกันนี้ ในปัจจุบันในเทสโก้ โลตัสทั้งสองสาขา ก็มีการจำหน่ายผักและผลไม้ฤดูกาล ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรชาวสมุย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของเกาะสมุยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะถดถอยเช่นในปัจจุบัน


ในการเข้ามาดำเนินธุรกิจบนเกาะสมุยนั้น เทสโก้ โลตัสมีเจตนาที่จริงใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนชาวสมุย และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เพื่อสวัสดิภาพและความสุขของทุก ๆ ฝ่าย ดังจะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากการทำธุรกิจด้วยความซื่อตรงโดยมุ่งให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้มอบเงินและบริจาคสิ่งของแก่สถาบัน ชุมชน องค์กรการกุศลบนเกาะสมุย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนเกาะสมุย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปณิธานและความมุ่งมั่นของเทสโก้ โลตัสในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนและสังคมที่เราอยู่ และเพื่อประโยชน์สุขของชาวสมุยอย่างแท้จริง


ดร.ดาม สุคนธทรัพย์


รองกรรมการผู้จัดการอวุโส เทสโก้โลตัส

โพสโดย ความจริง?  เมื่อ 2009-02-20 21:27:36  (222.123.151.164)

Comment #1ดีจัง..เลย
Posted @February,23 2009 04.57 ip : 118...108

แถลงการณ์ของกลุ่มที่คัดค้านก็น่าจะลงด้วยน่ะ

Comment #2ขอเอาข้อมูลเชิงลึกซิ ว่าคุ้มไหม?
Posted @February,25 2009 13.36 ip : 119...173

ทุกคนคงจะเข้าใจเรื่องทุนนิยม (ง่ายๆคือคนมีเงิน มีทุน ลงทุนจ้างคนหรือบริษัทมาบริหารเพื่อจะได้ผลกำไร จะกี่ปี คืนทุน ก็แล้วแต่ ฝ่ายตลาดประเมินมา) ที่แน่ๆ คือทั้ง 2 ที่ของ LOTUS คืนทุนและได้ผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ เลยเกิดแห่งที่ 3 ที่ 4 ต่อมา

การคืนกำไรที่ทาง LOTUS แอบอ้าง สำหรับการจ้างงาน และร้านที่ไปเช่าน่ะ คิดว่าสักเท่าไหร่กัน แน่จริงเอาตัวเลขมายืนยัน รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่า เป็นธุรกิจ รู้ๆกันอยู่

เทียบดูกับที่ฝ่ายบริหารเค้าได้รับ ไม่ติดฝุ่นเลย ดังนั้นผลกำไรที่หักผลประกอบการแล้ว สามารถสร้างแห่งที่ 3 ที่ 4 คิดว่าคงเลข 9 หลักขึ้น

แทนที่ผลตอบแทนนี้จะตกสู่ ประชาชน คนสมุย หรือชาวบ้าน เพื่อหมุนเวียนกัน คงจะพัฒนาอะไรไปได้หลายอย่าง
อย่านึกว่าเศษที่ให้มา มันจะหักล้าง ผลประโยชน์มหาศารได้ /del/

สรุปง่ายๆ สามารถที่จะสร้างแห่งใหม่ได้ แปลว่า มีผลกำไร ** ผลกำไรตกสู่ ท้องถิ่น 50-50 ไหม **.

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้