หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เกาะสมุย 15-17 มิ.ย.

by NathonCity @June,05 2009 14.42 ( IP : 117...252 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , สุขภาพ

จากสมาชิก - 5 มิถุนายน 2552 : กิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่โดยการคัดกรองผู้ที่สูบบุหรี่จากสมาชิกในครอบครัวนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอ่างทอง เซนต์โยเซฟเกาะสมุย และโรงเรียนวัดแจ้ง เพื่อรับฟังเรื่องราวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และช่วย ให้เลิกบุหรี่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประเทศไทย ผศ.กรองจิตร วาทีสาธกกิจ  และนายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย คุณการุญ  ตระกูลเผด็จไกร ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2552 รุ่นละ 100 คน/วัน  ณ ห้องประชุมเพชรสมุย  อาคารอ่างทอง  เทศบาลเมืองเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ

Comment #1คนนอก...ร่วมได้เปล่า**
Posted @June,07 2009 14.15 ip : 119...170

หากเป็นผู้ที่สนใน(นอกจากการคัดกรองจาก3โรงเรียนที่กล่าวแล้ว)..จะสามารถเข้าร่วมรับฟัง ได้ไหมครับ***

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้