หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจฯ ธนาคารหมู่บ้านสระเกศรับซื้อลางสาด - ลองกอง ช่วยสมาชิก

by NathonCity @August,08 2009 10.45 ( IP : 114...16 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , การเกษตร
photo  , 533x400 pixel , 89,623 bytes.

วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านสระเกศ ประกาศรับซื้อลางสาด ลองกอง จากสมาชิกธนาคารหมู่บ้านสระเกศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาติดต่อจองคิวได้ที่คุณ เรณู เบอร์โทรศัพท์ 081-5370626 โดยต้องนำสมุดเงินฝากธนาคารหมู่บ้านสระเกศยืนยันการเป็นสมาชิก ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ 1 ต.ตลิ่งงาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ธนาคารหมู่บ้านสระเกศ  ผู้ให้ประกาศ

Comment #1
Posted @August,09 2009 19.59 ip : 118...57

ผลไม้ถูกจริง คนกินชอบ ชาวสวนลำบาก

Comment #2
Posted @August,10 2009 15.42 ip : 118...121

สมาชิกที่ไม่มีลางสาดเขาไม่โวยแย่หรือ แต่ก็ต้องปรบมือให้ที่ไม่นิ่งเฉย ยังมีอะไรช่วยสมาชิกบ้าง

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้