หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

จากนิดจากน้อยมาร้อยเป็นฝัน

by NathonCity @August,14 2009 23.57 ( IP : 118...227 ) | Tags : ข่าวเอ็นซีที , หน้าทอน , พลัง , SML , กรรมการชุมชน

คำอธิบายภาพเอ็นซีที - 14 สิงหาคม 2552 : สมาชิกฟิตเนสพาร์คร่วมใจขนทรายเข้าลาน ทุกวัยถือถังหิ้วทรายเทเติมกระบะ มั่นใจเสร็จทันกำหนดเปิดวันที่ 9 เดือน 9 ปี 09 เจ๊เหนียวโรงพยาบาลเกาะสมุยประเดิมถังแรก ส่วนเด็กๆ ทรายยังไม่เต็มก็เริ่มเล่นสนุกสนาน  ขอเชิญทุกท่านร่วมออกกำลังและเติมทรายให้ลาน Nathon Fitness Park  สามารถขอถังได้ที่บ้านโกชุนติดร้านเรืองทองตีนสะพาน  สมาชิกฟิตเนสปลายสะพานขอความร่วมมือทุกท่านงดใช้มอเตอร์ไซด์ช่วง 17.00 - 19.30 น. 


หมายเหตุ ชื่อหัวข้อจากเพลง "ปั้นฝัน" ของศุ บุญเลี้ยง


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #1
Posted @August,16 2009 10.39 ip : 112...254

เยี่ยมครับ โกเด่น ขอเบอร์หน่อยส่งเมล์มาที่ kroomjai@gmail.com ก็ได้ครับ

Comment #2ดีครับ..จะไปร่วมกิจกรรมด้วย**
Posted @August,16 2009 17.29 ip : 118...106

เห็นความตั้งใจของกรรมการฯ แล้วน่าชื่นชมมากๆเลย....ถ้ามีเวลาจะขอร่วมกิจกรรมด้วยคน นะครับ***

Comment #3เด็กหน้าทอนดีใจ....ทรายเต็มกระบะแล้ว
Posted @August,17 2009 22.30 ip : 118...109

ความสามัคคีอยู่ที่ไหน...ทรายก็เต็มกระบะที่นั่น เห็นเด็กน้อยตัวเล็กๆ  คนสูงอายุที่เห็นแก่ลูกๆๆหลานๆ แล้วน่าชื่นใจ ถังน้อยๆ ค่อยๆขน ในที่สุดก็มีคนเห็นความพยายาม...เกือบ สามสิบคิว สามวันก็เต็มแล้ว..คิดถึงงานบุญที่ช่วยกันขนเข้าวัด แต่นี้เป็นขนทรายลงทะเล....เฮ..ขอบคุณ ผาหลวงด้วยน่ะที่ช่วยทรายให้ชุมชน มูลค่าหลายบาท เที่ยวหน้าคงจะช่วยกันใหม่น่ะคร้าบ

Comment #4ขอเชิญร่วมงานเปิดสถานที่ออกกำลังกายชุมชนหน้าทอน วันที่ 9 เดือน
Posted @August,29 2009 17.06 ip : 111...46

หนังสือที่  ชสพท. 008/2552    เขียนที่  216  ม.3  ต.อ่างทอง  เกาะสมุย
  วันที่  13  สิงหาคม  2552

เรื่อง    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเปิดสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Park)ของชุมชนหน้าทอน
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการเปิด             จำนวน  1  ฉบับ


ด้วย ชุมชนหน้าทอน ได้รับการอนุมัติให้จัดการดำเนินโครงการ SMLปี2552 โดยดำเนินการ  2 โครงการ  คือโครงการกลุ่มแม่บ้านจัดทำขนมท้องถิ่น  และโครงการสถานที่ออกกำลังกาย  (Fitness Park)ของชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ โดยเฉพาะโครงการสถานที่ออกกำลังกาย(Fitness Park)ของชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  และสุขภาวะชุมชนที่แข็งแรงตามนโยบายของภาครัฐโดยภาคประชาชน เพื่อลดรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวตามเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกัน ได้เสร็จเรียบร้อยพร้อมให้บริการแก่ชุมชน  ซึ่งท่านถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองและชุมชน 


ดังนั้นทางคณะกรรมการโครงการSML คณะกรรมการชุมชน  และชาวบ้านชาวหน้าทอน  ทุกคน ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติในการเปิดสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Park) และร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเป็นขวัญ  กำลังใจ  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทุกฝ่าย ผู้เข้าร่วม            และประชาชนในชุมชน ในวันที่  9 กันยายน 2552  เวลา 09.00-10.00  น. ณ  ท่าเทียบเรือเก่า  (สะพานส่งเสริม) ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติ  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 


ขอแสดงความนับถือ    (  นายวิเชียร  ลิ้มประเสริฐ )
      ประธานโครงการ SML ม.3อ่างทอง

กำหนดการ

วันที่  09/09/2009

เวลา  07.00 -08.00 น. พิธีทางศาสนา
เวลา  08.00 -09.00 น.  ประธานโครงการ SMLและประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่3 พบปะผู้เข้าร่วม
เวลา  09.00 -09.09 น. พิธีเปิดสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Park)
                โดย  นายศักดิ์ชัย    จ.ผลิต  นายอำเภอเกาะสมุย
เวลา  09.10 -09.20 น. นายรามเนตร  ใจกว้าง  นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย พบปะ  กล่าวแสดงความยินดี                                กับชุมชนหน้าทอน และผู้เข้าร่วมงาน
เวลา  09.20 -09.30 น. พ.ต.อ  สำราญ  มาเจริญ  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย  พบปะ              กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนหน้าทอน และผู้เข้าร่วมงาน
เวลา  09.30 -10.00 น. ร่วมประทานอาหารพร้อมกัน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้