หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ 22 ส.ค.

เอ็นซีที - 18 สิงหาคม 2550 : บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส่งหนังสือเชิญร่วมประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) โดยกำหนดประชุมในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 - 16.30 น.  ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตะเกียน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย  โดยในหนังสือเลขที่ กษ 0327/กวค. 3 (จสส) 48/50 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ระบุว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำคลองจระเข้ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้