หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ค่าก่อสร้าง ๓,๕๑๑,๓๔๔ บาท ยาว ๒๘๒ เมตร เปิด ๑๘ มิ.ย. ๑๔

by NathonCity @December,29 2010 11.47 ( IP : 223...230 ) | Tags : ข่าวเอ็นซีที , หน้าทอน , เก่า

 คำอธิบายภาพ : panor-nathoncity-01


เอ็นซีที - 29 ธันวาคม 2553 : เอกสารไม่ทราบแหล่งที่มา ระบุว่าสะพานท่าเทียบเรือสมุยมีความยาว ๒๘๒ เมตร กว้าง ๔๒ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๓,๕๑๑,๓๔๔ บาท โดยมีพันเอกถนัด คอมันตร์ รมต.ต่างประเทศในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ 


และได้ให้้ข้อมูลว่า อำเภอเกาะสมุยประกอบด้วยเกาะเล็ก-ใหญ่ ๔๘ เกาะ มีพลเมืองประมาณ ๓๘,๐๐๐ คน อาชีพหลักคือทำสวนมะพร้าว ส่งผลไปขายประมาณเดือนละ ๒ ล้านผล อาชีพรองได้แก่การประมง การทำแร่วุลแฟรมและดีบุก (การท่องเที่ยวยังไม่ถูกกล่าวถึง)


คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ เล็งเห็นว่าการไม่มีท่าเทียบเรือเป็นอุปสรรคในการขนส่ง และคิดว่าการมีท่าเทียบเรือจะช่วยพัฒนาให้สมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ จึงได้จัดสรรเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับเงินงบประมาณกลาง และงบสุขาภิบาลเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้ คำอธิบายภาพ : panor-nathoncity-05

 คำอธิบายภาพ : panor-nathoncity-04

 คำอธิบายภาพ : panor-nathoncity-02

 คำอธิบายภาพ : panor-nathoncity-03

Comment #1เยี่ยมมากเก็บไว้ให้ดี
Posted @December,29 2010 20.49 ip : 182...33

มิถุนายนปีหน้า 2554 ครบ 40 ปี ฉลองกันสักทีดีไหม ชาวสมุย

Comment #2ควรรวบรวมไว้นะครับ..
Posted @January,02 2011 20.46 ip : 118...197

น่าจะรวบรวมทำเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ได้นะครับ...

Comment #3
Posted @January,02 2011 20.59 ip : 223...237

ดีครับดี ของเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง สมุยน่าจะมีสถานที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตของสมุย และบุคคลสำคัญของเกาะสมุยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษา ถ้าเป็นไปได้น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเกาะสมุย อาทิเช่น ชีวประวิติของ สมเด็จเกี่ยว วัดสะเกตุ พี่ศุบุญเลี้ยง ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ และอีกหลายคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและชื่อเสียงให้กับกาะสมุย ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าแหล่งอบายมุขที่กำลังผุดขึ้นมาเรื่อยๆ บนแผ่นดินนี้

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้