หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

คนขี่เสือ

สมุยคาร์ฟรีวีค : ล้อหมุนแล้ว

photo  , 1000x667 pixel , 211,312 bytes.

ภาพโดย ดานัย ลาภสาร
เอ็นซีที - 16 กันยายน 2555 : สองล้อทั่วสมุยร่วมพิธีเปิดสมุยคาร์ฟรีวีคที่พรุเฉวงซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-22 กันยายนนี้ โดยในวันที่ 22 จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเกาะและพิธีปิดที่น้ำตกหินลาดเวลาประมาณ 10.00 น. ส่วนระหว่างสัปดาห์หลายชุมชนจัดทริปหาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานในชุมชน


คาร์ฟรีวีคเป็นกิจกรรมที่จัดเนื่องในวันคาร์ฟรีเดย์โลกซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเดินทางโดยวิธีอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Comment #1
Posted @September,20 2012 08.50 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ


เบื้องหลังความงาม

คำอธิบายภาพ


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #2
Posted @September,20 2012 08.52 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #3
Posted @September,20 2012 08.54 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #4
Posted @September,20 2012 08.56 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #5
Posted @September,20 2012 08.57 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #6
Posted @September,20 2012 08.59 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #7
Posted @September,20 2012 09.02 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #8
Posted @September,20 2012 09.03 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #9
Posted @September,20 2012 09.04 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #10
Posted @September,20 2012 09.05 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #11
Posted @September,20 2012 09.06 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #12
Posted @September,20 2012 09.07 ip : 223...70

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้