หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ปิดคาร์ฟรีวีค : ขอแบ่งถนนให้จักรยาน

photo  , 900x675 pixel , 170,947 bytes.

เอ็นซีที - 22 กันยายน 2555 : สองล้อสมุยปั่นรอบเกาะปิดกิจกรรมสมุยคาร์ฟรีวีค 2012 รับวันคาร์ฟรีเดย์โลก 22 กันยายนของทุกปี  ขบวนเริ่มจากหน้าทอนผ่านแม่น้ำ บ่อผุด ก่อนไปสิ้นสุดที่น้ำตกหินลาด จากนั้นจึงได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน พร้อมสานต่อกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องเพื่อขอที่ทางให้จักรยาน คนเดินเท้า และระบบขนส่งสาธารณะ


กิจกรรมสมุยคาร์ฟรีวีค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน 2555 เพื่อร่วมกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์โลก โดยมีองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สมุยเป็นเมืองที่มีที่ทางให้การเดินทางรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว

Comment #1
Posted @September,22 2012 16.09 ip : 49...44

7.00 น. เริ่มจากหน้าทอน ปั่นไปแม่น้ำ บ่อผุด ละไม จบที่น้ำตกหินลาด โดยนัดพบสมาชิกระหว่างทาง + แวะทำกิจกรรมถ่ายรูป

ทริปนี้เป็นการปั่นรอบเกาะครั้งแรกของใครหลายคน


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #2
Posted @September,22 2012 16.13 ip : 49...44

7.50 ออกจากแม่น้ำ
8.45 ออกจากลาดเกาะ
9.30 ถ่ายรูปที่หินตาหินยาย
10.20 ถึงน้ำตกหินลาด


ชุดนี้ที่ช่องเขา เนินสุดท้ายก่อนล่องยาวไปจนถึงหินลาด แรงเริ่มหมดกันตรงนี้แหละครับ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #3
Posted @September,22 2012 16.18 ip : 49...44

ทีมจักรยานเก่าแม่น้ำ มากันแบบคาร์พูล ขนสองล้อใส่สี่ล้อมารอที่แยกหินลาด  ถ่ายรูปเรียบร้อยก็ตรงไปที่น้ำตก ... เวที อาหาร เตรียมไว้พร้อม


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #4
Posted @September,22 2012 16.24 ip : 49...44

ได้ ททท.สมุย เป็นเจ้าภาพอาหารเที่ยง มีชุมชนหินลาดช่วยทำอาหาร ขนมหวาน และช่วยจัดสถานที่ ... อร่อยทุกอย่าง

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #5Samui Car free week
Posted @October,27 2012 11.37 ip : 115...75

เป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง ครั้งต่อไปน่าจะชวนชมรมปั่นจากจังหวัดอื่นมาร่วมด้วย จัดงานระดับชาติเลยครับ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้