หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ม.ศิลปากร ร่วม เอสซีจี และ เทศบาลฯ จัดอบรมงานแม่พิมพ์แกะไม้

photo  , 800x600 pixel , 173,743 bytes.

เอ็นซีที - 19 เมษายน 2556 : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาัลัยศิลปากร โดย ผศ. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ร่วมกับ เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) และเทศบาลนครเกาะสมุย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างแม่พิมพ์แกะไม้ และ แ่ม่ิพิมพ์คอนกรีตสำหรับของที่ระลึกชุมชนให้แ่ก่เยาวชนในเกาะสมุย โดยมีครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างทองร่วมการอบรมในครั้งนี้ 


โดยโครงการนี้เป็นงานต่อเนื่องจากที่ผู้จัดได้จัดอบรมในลักษณะเดียวกันให้แก่ตัวแทนชุมชนในเกาะสมุย เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2553 เพื่อต้องการสร้างและกระตุ้นให้ชุมชน ผู้เข้าอบรม พัฒนาทักษะและความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

 คำอธิบายภาพ : pic5170e6b6e45c9

 คำอธิบายภาพ : pic5170e6b6e0aa0

 คำอธิบายภาพ : pic5170e6b6e02d4

 คำอธิบายภาพ : DSCN0058

 คำอธิบายภาพ : pic5170e6b6e1808

 คำอธิบายภาพ : DSCN0068

 คำอธิบายภาพ : DSCN0071

 คำอธิบายภาพ : pic5170e70c6c487

 คำอธิบายภาพ : pic5170e70c6cb5f

 คำอธิบายภาพ : pic5170e6b6cded1

 คำอธิบายภาพ : DSCN0077

 คำอธิบายภาพ : pic5170e6b6e4ca9

 คำอธิบายภาพ : DSCN0076

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้