หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

สมุยไตรแอทลอน และ ดูแอทลอน 2013 : ไปดูที่ไหนดี / Key moments in Samui Triathlon 2013

คำอธิบายภาพ
ก่อนอื่นขอเพิ่มเติมข้อมูลว่า การแข่งขัน "สมุยไตรแอทลอน 2013" (Samui Triathlon 2013) ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่ 2 มีการแข่งขัน 2 ประเภทในวันเดียวกัน คือ ไตรแอทลอน (ไตรกีฬา) และ ดูแอทลอน (ทวิกีฬา) โดยในส่วนของดูแอทลอน ปีนี้ผู้จัดได้ทดลองเพิ่มการแข่งขันดูแอทลอนแบบคู่ผลัด (Relay Team) โดยใช้เส้นทางเดียวกับการแข่งขันดูแอทลอน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสมุยมีส่วนร่วมมากขึ้น


เมื่อตรวจสอบตารางเวลาการแข่งขันจาก www.triathlonsamui.com สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ช่วงสำคัญในการแข่งขันทั้งสองประเภทได้ดังนี้

7.00 น. ดูแอทลอน : เริ่มการแข่งขันที่หน้าทอน วิ่งระยะ 10 กม.
7.25 น. ไตรแอทลอน : เริ่มการแข่งขันที่หาดบ่อผุด ว่ายน้ำระยะ 4 กม.

7.40 น. ดูแอทลอน : นักแข่งคนแรกเสร็จสิ้นการแข่งขันวิ่ง 10 กม. เริ่มแข่งขันจักรยาน 44.5 กม. (หน้าทอน)
8.10 น. ไตรแอทลอน : นักแข่งคนแรกเสร็จสิ้นการว่ายน้ำ 4 กม. เริ่มแข่งขันจักรยาน 122.65 กม. (บ่้อผุด)

8.58 น. ดูแอทลอน : นักแข่งคนแรกเสร็จสิ้นการแข่งขันจักรยาน 44.5 กม. เริ่มการแข่งขันวิ่ง 5 กม. (หน้าทอน)

9.41 น. ดูแอทลอน : นักแข่งคนแรกเข้าเส้นชัยที่หน้าทอน
9.56 น. ไตรแอทลอน : นักแข่งคนแรกปั่นจักรยานถึงหน้าทอน และ ไปต่อรอบเกาะอีก 1 รอบ เพื่อกลับมาที่หน้าทอน

11.30 น. ไตรแอทลอน : นักแข่งคนแรกเสร็จสิ้นการแข่งขันจักรยาน 122.65 กม. เริ่มการแข่งขันวิ่ง 30 กม. (หน้าทอน)
13.33 น. ไตรแอทลอน : นักแข่งคนแรกเข้าเส้นชัยที่หน้าทอน (คาดว่าคนสุดท้ายจะเสร็จสิ้นการแข่งขันไม่เกิน 19.27 น.)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา


Key Moments in Samui Triathlon 2013


From time schedule in www.thriathlonsamui.com , the key moments for the race on Sunday 21 of April are ;

7.00 AM Duathlon : Start at Nathon, 10 KM. run.

7.25 AM Triathlon : Start at Bophut beach (Hansar Hotel), 4 KM. swimming.

7.40 AM Duathlon : First duathlete finishes run session at Nathon, continue to 44.5 KM. cycle.

8.10 AM Triathlon : First triathlete finishes swimming session at Bophut beach, continues to 122.65 cycle.

8.58 AM Duathlon : First duathlete finishes cycle session at Nathon, continues to 5 KM. run.

9.41 AM Duathlon : First duathlete crosses finish line at Nathon. In 2012, the last one finished around 11.55 AM.

9.56 AM Triathlon : First triathlete passes through Nathon, continues 1 more lap around the island.

11.30 AM Triathlon : First triathlete finishes cycle session at Nathon, continues 30 KM. run.

01.33 PM Triathlon : First triathlete crosses finish line at Nathon. In 2012, the last one finished around 8.00 PM.

more information

Samui Triathlon 2012


จากเวลาข้างต้นและความน่าสนใจของแต่ละเหตุการณ์ จึงขอเสนอแผนตามดูตามเชียร์ดังนี้

07.00 น. ถึงหาดบ่อผุด เดินเล่นดูบริเวณจัดการแข่งขัน ถ่ายภาพจักรยานที่จุดจอด ถ่ายภาพนักกีฬาที่เตรียมแข่งขันว่ายน้ำ จากนั้นร่วมพิธีปล่อยตัุวการแข่งขันไตรกีฬาในเวลา 7.25 ตามดูนักกีฬาคนแรกที่เสร็จสิ้นการว่ายน้ำและเปลี่ยนไปปั่นจักรยาน

ช่วงเปลี่ยนชนิดกีฬาเป็นอีกเวลาที่น่าติดตามดูความชุลมุน เริ่งรีบของเหล่าคนเหล็ก


คำอธิบายภาพ
9.00 น. ออกจากบ่อผุดตรงมาหน้าทอน เพื่อรอเชียร์นักกีฬาดูแอทลอนเข้าเส้นชัยในเวลาประมาณ 9.41 รวมถึงรอเชียร์นักกีฬาไตรแอทลอนคนแรกที่จะปั่นจักรยานผ่านหน้าทอน ในเวลาประมาณ 9.56 น.

สำหรับจุดถ่ายภาำพในหน้าทอนนอกจากบริเวณเส้นชัยแล้ว (คอฟฟี่ไอส์แลนด์) บริเวณโค้งซันเซ็ทเป็นอีกจุดที่สามารถถ่ายรูปได้สวยงาม

หลังจากนั้นมีเวลาพอสมควร ถ้าไม่เชียร์หรือเฝ้าถ่ายรูปนักกีฬา ก็สามารถเดินเที่ยวหน้าทอน หรือ แวะร้านอาหารเพื่อเติมพลังรอเวลา


คำอธิบายภาพ
11.30 น. นักกีฬาไตรกีฬาจะเสร็จสิ้นการปั่นและเปลี่ยนเป็นวิ่งที่หน้าทอน เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเหตุการณ์ เพราะจะเห็นชัดว่าใครนำ ใครตาม

หลังจากนั้นมีเวลาโต๋เต๋อีกรอบ เพื่อรอเวลาเข้าเส้นชัยของนักกีฬาไตรแอทลอน


13.10 ไปรอเชียร์การเข้าเส้นชัยของคนเหล็กสมุยประจำปีนี้ที่หน้าไปรษณีย์หน้าทอน คาดว่าคนแรกจะเข้าเส้นชัยประมาณ 13.33 น. ใครอยากแตะมือแชมป์ ขอลายเซ็น ถ่ายรูปคู่ เตรียมตัวได้เลย


สำหรับท่านที่ไม่สะดวกสามารถรอเชียร์ได้ตามเส้นทางที่นักกีฬาจะผ่าน

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้