หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

กรรมการหมู่บ้าน

กรรมการหมู่บ้าน

รากฐานของแผ่นดิน

โดย NathonCity on May,27 2009 10.45

เอ็นซีที - 27 พฤษภาคม 2552 : อำเภอเกาะสมุยจัดประชุมกรรมการหมู่บ้านทั่วเกาะสมุยที่หอประชุมกาญจนาภิเษก หน้าทอน เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 2551 ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทุกข์สุขและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ โดยมีนายศักดิ์ชัย จ.ผลิต เป็นประธานในที่ประชุม

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้