หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

รากฐานของแผ่นดิน

by NathonCity @May,27 2009 10.45 ( IP : 117...62 ) | Tags : ข่าวเอ็นซีที , กรรมการหมู่บ้าน

คำอธิบายภาพเอ็นซีที - 27 พฤษภาคม 2552 : อำเภอเกาะสมุยจัดประชุมกรรมการหมู่บ้านทั่วเกาะสมุยที่หอประชุมกาญจนาภิเษก หน้าทอน เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 2551 ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทุกข์สุขและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ โดยมีนายศักดิ์ชัย จ.ผลิต เป็นประธานในที่ประชุม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. 51.pdf - ดาวน์โหลด
Comment #1
Posted @May,29 2009 17.43 ip : 117...73

มีทั้งกรรมการหมู่บ้าน กรรมการชุมชน น่าดีใจที่มีดูแลบ้านเยอะขนาดนี้

Comment #2
Posted @February,14 2010 12.37 ip : 113...130

อยากสมัครบ้างจัง ไม่รู้จะไปสมัครที่ไหน ประมาณว่าอยากช่วยพัฒนาหมู่บ้านบ้างอะ ใครรู้ช่วยบอกที ฉานอยู่บ้านใต้นะ ต้องสมัครที่ไหน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้