หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

สัมมนาสรุปผลการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะสมุย และเกาะเต่า

โดย ฉัตรชัย สวท.สมุย
จากสมาชิก - 15 สิงหาคม 2551 : สืบเนื่องจากที่กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทวายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทสยาม -เทค กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ จ.118/2549/ฝพพ.5 ลงวันที่ 8 กันยายน 2549 นั้น


เพื่อให้การศึกษามีผลสมบูรณ์ นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง


โดยจะมีการประชุมและแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะแก่คณะศึกษาโครงการฯในวันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ซีวิว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


กำหนดการ

08.00-09.00 น.ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมแกรนซีวิว โรงแรมแกรนด์ซีวิว เกาะสมุย

09.00-09.30 น. กล่าวรายงาน โดยผู้แทนกรมชลประทาน
                        กล่าวเปิดการประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

09.30-10.10 น. นำเสนอแนวทางทางการพัฒนาโครงการ โดย ดร.ยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์ (รองหัวหน้าคณะศึกษาฯ)

10.10-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00-12.05 น.ปิดการประชุม

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้