หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

'ปชป.' พ่ายการเมืองสมุยn 'ส.จ.ปุ๊' ชนะ 'นายกฯสด' ขาดลอย

by NathonCity @September,22 2008 22.49 ( IP : 118...25 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , เลือกตั้งเทศบาล

จาก โฟกัสภาคใต้
วันที่ 22 ก.ย. 2551"ประชาธิปัตย์" หมดฟอร์มขวัญใจคนใต้ "บัญญัติ -สุเทพ" นำทีมพ่ายเลือกตั้งเทศบาลเกาะสมุยยับเยิน "ส.จ.ปุ๊" รั้งตำแหน่งนายกเทศบาลเมืองเกาะสมุย เอาชนะ "สด" ขาดลอย เว้นที่นั่ง ส.ท. ให้กลุ่มพัฒนาสมุยแค่ 1 เก้าอี้


นับตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2551 ซึ่งเป็นเวลาเปิดหีบเลือกตั้งนายก เทศมนตรีเมืองเกาะสมุย และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยทั้ง 61หน่วย เลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงอย่างคับคั่ง ตลอดทั้งวันจนถึง 15.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้ง


จากนั้น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ลำเลียงบัตรผู้ลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีไปรวบรวมเพื่อนับคะแนน ที่อาคารกาญจนาภิเษก ตลาดหน้าทอน พร้อมกับนำบัตรผู้ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลไป รวบรวมนับคะแนนตามจุดที่กำหนดไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง แยกเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่โรงเรียนเกาะสมุย เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านหน้าค่าย เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา


กระทั่ง เย็นวันเดียวกัน จึงเริ่มนับคะแนน ท่ามกลางความสนใจของประชา ชน ที่เดินทางมาติดตามผลการนับคะแนน กันอย่างคับคั่ง หลังจากนับคะแนนไประยะหนึ่ง บรรยากาศในการดูผลการนับคะแนนก็ลดความคึกคักลง เมื่อคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 และสมาชิกสภาเทศบาล หมายเลข 1 - 6 กลุ่มสมุยก้าวหน้าทิ้งห่าง กลุ่มพัฒนาสมุย ซึ่งเป็นคู่แข่งออกไปเรื่อยๆ


ยกเว้นเฉพาะการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ผลคะแนนระหว่างนายธนิต คงเพชร กลุ่มสมุยก้าวหน้า กับนางสาววาสนา บรมธนรัตน์ กลุ่มพัฒนาสมุย คู่คี่สูสีกันมาตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการนับคะแนนในที่สุดนางสาววาสนา บรมธนรัตน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 6 เอาชนะนายธนิต คงเพชร ไปเพียง 24 เสียง ส่งผลให้กลุ่มสมุยก้าวหน้า ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุยทั้งสิ้น 17 คน เว้นที่นั่งให้กลุ่มพัฒนาสมุยเข้าสู่สภาเพียง 1 ที่นั่ง


ส่วนการนับคะแนนนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย ซึ่งเสร็จสิ้นลง เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. เศษ วันเดียวกัน ปรากฏว่า นายรามเนตร ใจกว้าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 กลุ่มสมุยก้าวหน้า ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุยคนใหม่ ด้วยคะแนน 16,016 เสียง เอาชนะนายวรากรณ์ รัตนรักษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 กลุ่มพัฒนาสมุย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสมุย ซึ่งได้ 8,921 คะแนน ชนิดขาดลอย


ขณะที่ นายประหยัด มีเพียร ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 3 กลุ่มรักสมุย ได้ 278 คะแนน นายเรืองนาม ใจกว้าง ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 4 ได้ 48 คะแนน นายสมชาย ศรีขวัญ ผู้สมัครอิสระหมาย เลข 5 ได้ 29 คะแนน ตามลำดับ


สำหรับคะแนนผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย (ส.ท.) แยกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ 1 นายปกรณ์ กาญจนโอภาส หมายเลข 4 ได้คะแนน 4,652 คะแนน, ที่ 2 นายอนุสิทธิ์ ศรีฟ้า หมายเลข 2 ได้ 4,402 คะแนน, ที่ 3 นายบุญฤทธิ์ มีเพียร หมายเลข 1 ได้ 4,165 คะแนน, ที่ 4 นายสายัณห์ สมคะเน หมายเลข 5 ได้ 4,116 คะแนน, ที่ 5 นายณะรบ ทวยเจริญ หมายเลข 3 ได้ 4,048 คะแนน ทั้งหมดเป็นผู้สมัครกลุ่มสมุยก้าว หน้า, ที่ 6 นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ จากกลุ่มพัฒนาสมุยได้ 3,674 คะแนน เอาชนะนายธนิต คงเพชร หมายเลข 6 กลุ่มสมุย ก้าวหน้า ที่ได้ 3,650 คะแนน เพียง 24
เสียง


เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ 1 นายอนุชา โชติช่วง หมายเลข 1 ได้ 5,429 คะแนน, ที่ 2 นายสุโขทัย เหงี่ยมไพศาล หมายเลข 3 ได้ 5182 คะแนน, ที่ 3 นายธิติพันธ์ จันทร์ทอง หมายเลข 2 ได้ 50,46 คะแนน, ที่ 4 นายสุนทร ภู่ไพบูลย์ หมายเลข 5 ได้ 5,015 คะแนน, ที่ 5 นายธีรพงศ์ เมืองพรหม หมายเลข 6 ได้ 4,855 คะแนน, ที่ 6 นายอรุณ เมืองนิล หมายเลข 4 ได้ 4,833 คะแนน ทั้งหมดสังกัดกลุ่มสมุยก้าวหน้า


เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ 1 นายคณิต สมวงศ์ หมายเลข 1 ได้ 4,521 คะแนน, ที่ 2 นางยุพา คุ้มพร้อม หมายเลข 2 ได้ 4,371 คะแนน, ที่ 3 นายสุนทร สมหวัง หมาย เลข 3 ได้ 4,366 คะแนน, ที่ 4 นายพิชัย ผ่องแผ้ว หมายเลข 5 ได้ 5,150 คะแนน, ที่ 5 นายชุติเดช สมชื่อ หมายเลข 4 ได้ 4,048 คะแนน, ที่ 6 นายไฉน สุขสม หมายเลข 6 ได้ 3,937 คะแนน ทั้งหมดสังกัดกลุ่มสมุยก้าวหน้า


ทั้งนี้ ค่ำวันที่ 12 กันยายน 2551 กลุ่มสมุยก้าวหน้ากับกลุ่มพัฒนาสมุย ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ปิดท้ายการหาเสียง ที่ตลาดหน้าทอน มีประชาชนเดินทางมารับ ฟังการปราศรัยของทั้ง 2 ทีม เกือบ 1 หมื่นคน โดยกลุ่มสมุยก้าวหน้า มี ผู้ฟังการปรา ศรัยมากกว่า กลุ่มพัฒนาสมุย เล็กน้อย


การปราศรัยดังกล่าว นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พร้อมด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.กระบี่ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาช่วยปราศรัยให้กับกลุ่มพัฒนาสมุย พร้อมกับโจมตีกลุ่มสมุยก้าวหน้าว่า ได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย


ขณะที่นายรามเนตร ใจกว้าง หัวหน้ากลุ่ม สมุยก้าวหน้า ปฏิเสธผ่านเวทีปราศรัยในวันเดียวกัน ว่า กลุ่มสมุยก้าวหน้าไม่ได้ เป็นตัวแทนกลุ่มการเมืองระดับชาติอย่างที่ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริง ก็คือ บรรดาสมาชิกกลุ่มสมุยก้าวหน้า ล้วนแล้วแต่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิ ปัตย์ มาตลอด


ที่มา www.focuspaktai.com

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้