หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

1 ธ.ค. ค่าเรือลด, ไม่เอาเสาไฟ 22 เมตร, ใช้จัดรูปที่ดินแก้ปัญหาเมือง

เอ็นซีที - 27 ธันวาคม 2551 : ผู้ว่าฯ ประกาศ "ไปทำงานที่ไหน ถือว่าที่นั่นเป็นบ้านเกิดเมืองนอน"  1 ธ.ค. ค่าเรือเฟอร์รี่ลด  ส่วนเสาไฟฟ้า 22 เมตร ถามที่ประชุมว่าเอาไม่เอา ถ้าชาวสมุยไม่เอาผมก็ไม่เอา  สั่งงานนายอำเภอใหม่เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาขนส่งสาธารณะในสมุย ภายใน 10 ธันวาคมได้ข้อสรุป  ให้นโยบายสถานบันเทิงต้องไม่ทำร้ายสังคม ยาเสพติดมีไม่ได้ พร้อมให้ติดกล้องซีซีทีวีเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว  ส่วนผู้ประกอบการขอให้เจรจาสถาบันการเงินฝ่าวิกฤต


วันนี้ เวลาประมาณ 17.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเกาะสมุย นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายอำเภอเกาะสมุย นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ ได้จัดประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการสำคัญแก่ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสมุย (สวท.สมุย 96.75) ถ่ายทอดเสียงการประชุม


โดยนายประชา เตรัตน์ ได้ชี้แจงเรื่องกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม 2551 ให้ผู้ประกอบรรับทราบ พร้อมเสนอสถานประกอบการ โรงแรมติดกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว  จากนั้นจึงหารือเรื่องการพัฒนาเมือง โดยเสนอให้ใช้การจัดรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหาความไร้ระเบียบของเมือง  พร้อมมอบนโยบายให้ดูแลถนนและการคมนาคมภายในเกาะให้มีคุณภาพ  ในส่วนของธุรกิจบันเทิงนั้นจะผ่อนผันให้เปิดได้ถึงตีสอง แต่ผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด


จากนั้นได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและเสนอแนะ โดยประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอ เช่น ปัญหาค่าครองชีพในเกาะสมุย และปัญหาค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ ซึ่งนายประชา ได้กล่าวว่าสำหรับค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่นั้น ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังจากทราบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศ ได้มอบหมายให้ขนส่งทางน้ำฯ ดำเนินการ แต่การจะบังคับจนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตคงไม่ใช่ทางแก้ปัญหา เบื้องต้นขณะนี้ผู้ประกอบการได้อุทธรณ์ประกาศจังหวัด ซึ่งได้แจ้งให้ทราบว่าสิทธิในการอุทธรณ์จะเกิดขึ้นได้ ทางผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามประกาศก่อน ซึ่งผู้ประกอบการจะลดค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เพื่อจะใช้สิทธิอุทธรณ์ จากนั้นจังหวัดจะได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ประกอบการต่อไป


นายอานนท์ วาทยานนท์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้สอบถามกรณีเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขอปักเสาไฟฟ้าขนาดความสูง 22 เมตร ซึ่งขัดกับกฎกระทรวงที่ควบคุมความสูงของสิ่งก่อสร้างในสมุยไว้ที่ 12 เมตร โดยผู้ว่าฯ ได้ถามที่ประชุมว่ายอมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่ยอมให้ปักเสาสูงตนก็จะไม่ยอมด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการปักเสาไฟฟ้าขนาดความสูง 22 เมตรของ กฟภ.


พร้อมกันนั้นนายอานนท์ ได้ขอให้จังหวัดดูแลเรื่องระบบขนส่งสาธารณะในเกาะสมุย โดยเฉพาะเรื่องราคาและบริการ ซึ่งผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้นายอำเภอเป็นเจ้าภาพ ประสานงานกับขนส่งทางบกฯและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2551


นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมยังเสนอให้จังหวัดเป็นตัวกลางช่วยเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว  โดยผู้ว่าฯ ได้เสนอให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มและยื่นข้อเสนอที่ชัดเจนว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไร จังหวัดพร้อมจะเป็นตัวกลาง  ส่วนยุทธศาสตร์ไทยเที่ยวไทยนั้น คิดว่าสมุยยังมีโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนาของหน่วยราชการ เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องร่วมมือยอมลดราคาค่าที่พักลงให้อยู่ในอัตราที่ราชการจัดให้


นายประชา เตรัตน์ได้กล่าวว่า ตนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ 27 วัน แต่มั่นใจว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่ ผ่านการเป็นนายอำเภอมา 4 อำเภอ และ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และชลบุรี ทุกพื้นที่สามารถตรวจสอบได้ว่าตนคลีนแอนด์เคลียร์ (clean & clear) หลายปัญหาอาจแก้ไม่ทันใจและถูกใจแต่ก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลัง ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจด้วย  ส่วนโครงการต่างๆ หากเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอให้มั่นใจว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

Comment #1หร่อยๆๆ..ช่วยกันแบบนี้ สมุยยังพอมีอนาคต
Posted @November,28 2008 09.56 ip : 118...14

ถ้าทำได้เหมือนว่า ...พอมีอนาคต..ใช้วิกฤตช่วงปีหน้านี้แหละมาแก้ปัญหา ปรับปรุงเมือง ให้ดีมีมาตรฐาน..นักท่องเที่ยวหลายคนเขมาแล้วบอกว่าที่พักราคาสูงเกิน มาตรฐาน มาแล้วไม่มาซ้ำ ผู้ว่ามาแรงแบบนี้รีบสนับสนุน...แต่ เรากลัวว่าท่านจะย้ายเสียก่อนไม่ถึงปี คนทำดีๆๆอยู่นานๆๆให้ ความดีแท้ปรากฏเสียก่อน...เข้าใจกันน่ะ นายอำเภอ และนายกเมือง

Comment #2ให้มันเป็นเรื่องจริงเถอะ
Posted @November,28 2008 12.13 ip : 202...52

กี่โครงการแล้วที่มีแต่คำพูดไม่ปฎิบัติสักที

Comment #3ผู้ว่าฯ...ชัดเจน...**
Posted @November,29 2008 15.51 ip : 118...174

ผู้ว่าฯประชา  เตรัตน์ ท่านได้ให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจนในหลายๆเรื่อง...อยู่ที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐ-ราษฎร์ฯ ว่าจะประสานสู่เป้าหมายได้อย่างไร?....ก็ต้องขอความร่วมมือกันอย่างเช่นเคย...ละครับ**

Comment #4
Posted @December,03 2008 12.16 ip : 124...48

ขอคาระวะท่านผู้ว่าฯอย่างแรงสักพันครั้ง และขอให้กำลังใจแด่ผู้นำไปปฏิบัติด้วย เป็นบุญของสมุยแล้วช่วยกันเชียร์หน่อย อย่าลืมติดตามและสรุปผลดำเนินงานทุกเดือนด้วยนะครับ  อยากรู้ด้วยคน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้