หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ซีทรานเฟอร์รี่ชี้แจงเรื่องค่าโดยสาร

by NathonCity @December,05 2008 10.47 ( IP : 117...74 ) | Tags : ข่าวเอ็นซีที , เฟอร์รี่ , คมนาคม

เอ็นซีที - 5 ธันวาคม 2551 : ซีทรานเฟอร์รี่ชี้แจงกรณีการปรับราคาค่าโดยสารในเว็บบอร์ดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ลำดับเหตุการณ์พร้อมเอกสารประกอบ ยืนยันหากผู้ว่าฯไม่ให้ปรับราคาก็จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่ง แต่จะขอลดเที่ยวและเก็บพิเศษในเที่ยวนอกเวลาปกติ


คำชี้แจงของบริษัทซีทรานเฟอร์รี่


จากที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงราคาเรือเฟอร์รี่กันมาก โดยมีข้อเท็จจริงแตกต่างกันไป บริษัทฯ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นท่านที่มองว่าบริษัทฯ เอาเปรียบผู้ใช้บริการ หรือท่านที่ให้ความเห็นใจและเข้าใจบริษัทฯ ก็ตาม ก็ขอขอบคุณด้วยใจจริงมา ณ ที่นี้ด้วย และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้


1. กิจการเดินเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยไม่ใช่กิจการที่ผูกขาด เพราะปัจจุบันมีให้บริการอยู่มากกว่าหนึ่งบริษัทฯ ในส่วนของราคาค่าโดยสารมีคณะกรรมการพิจารณาเรือประจำทางเป็นผู้ควบคุมให้อยู่ในราคาเดียวกัน และให้แต่ละบริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการกันเอง


2. ในการประชุมเพื่อพิจารณาค่าโดยสารเรือเฟอร์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอปรับราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 จาก 110 บาท เป็น 150 บาท คณะกรรมการฯ อนุมัติให้ขึ้นเป็น 130 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 


จากการที่ราคาน้ำมันได้ปรับสูงขึ้นตลอดเวลา บริษัทฯ จึงขอปรับราคาอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 จาก 130 บาท เป็น 170 บาท คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้ขึ้นเป็น 150 บาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551


จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติให้ปรับราคาได้ตามที่ขอเลย และกว่าจะอนุมัติให้ปรับราคา ก็ล่วงเลยเวลาไปประมาณ 2 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันในขณะนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯ ต้องขาดทุนสะสมตลอดมา


ต่อมาราคาน้ำมันได้ลดลง บริษัทฯ ก็ได้ปรับ ราคาลงมาเป็น 140 บาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 โดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งของคณะกรรมการฯ


เมื่อราคาน้ำมันลดลงอีก คณะกรรมการฯ ได้สั่งการให้บริษัทฯ ลดราคาเป็น 110 บาท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 แต่บริษัทฯ ทราบดีว่า ราคาดังกล่าวไม่สามารถลดลงได้เพราะจะประสบ กับการขาดทุนแน่นอน จึงได้ทำหนังสือ ขอความเป็นธรรมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้ พิจารณาใหม่โดยนำข้อมูลของทางบริษัทฯ เข้าร่วมพิจารณาด้วยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 และปรับราคาลงมาเป็น 130 บาท เพื่อให้มีรายได้ เพียงพอที่จะไม่ขาดทุน แต่จังหวัดแจ้งว่า หากไม่ปรับราคาเป็น 110 บาท ก่อนจะไม่พิจารณาหนังสือที่ ขอความเป็นธรรม บริษัทฯ จึงปรับราคาเป็น 110 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 โดยหวังว่า คณะกรรมการฯ จะพิจารณา ให้ความเป็นธรรมกับบริษัทฯ โดยเร็วเพื่อที่จะให้บริษัทฯ สามารถอยู่ให้บริการได้ต่อไป 


3. สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นเช่นการนำเรือขึ้นอู่เพื่อซ่อมแซมและตรวจสภาพ ท้องเรือต้องทำปีละครั้งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 4 ล้านบาท เพื่อตรวจสอบป้องกันมิให้ท้องเรือเกิดรอยรั่วและจมลงกลางทะเล การจอดเรือเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปต้องจอดลำละทุก 2 เดือน เพื่อทาสีเรือใหม่ทั้งลำ การซ่อมทำห้องน้ำในเรือ การซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณที่พักผู้โดยสารในเรือ และในระวางจอดรถยนต์ เพราะบริษัทฯ เน้นในเรื่องของความปลอดภัย ความสะอาด สะดวก สบายของเรือซึ่งนอกเหนือจากการซ่อม บำรุงรักษา เครื่องยนต์ของเรือซึ่งต้อง ดำเนินการ ตามกำหนดระยะเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เรือ เกิดเสียอยู่กลางทะเล ค่าเช่าท่าเทียบเรือฝั่งเกาะสมุย ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องพักผู้โดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น


4. ตารางราคาเรือเฟอร์รี่ที่เจ้าหน้าที่นำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณานั้น เจ้าหน้าที่นำเอา ข้อมูลเดิมมาใช้และไม่เคยขอข้อมูลจากทางบริษัทฯ เลย ทำให้ได้ข้อมูล ไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องขอความเป็นธรรมเพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้คณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา


5. บริษัทฯ ขอเรียนว่าหากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีคำสั่งให้ปรับราคาเรือ บริษัทฯ จะไม่ฝ่าฝืน คำสั่ง แต่จะขอเก็บเป็นค่าโดยสารเรือนอกเวลาทำการปกติ เพราะต้องเห็นใจพนักงานทุกคน ที่ต้องตื่น ตั้งแต่เวลา 04.00 น. และเลิกงานหลังเวลา 21.30 น. บริษัทต้องเพิ่มจำนวนพนักงานอีก 1 เท่าตัว และพนักงานบางคนต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ตามกฎหมาย เป็นต้น


6. หากจังหวัดพิจารณาปรับราคาล่าช้าจนบริษัท ต้องขาดทุนมากเกินไป บริษัทฯ ก็จะพิจารณา ลดเที่ยวเรือลง เช่นเที่ยว 05.00 น. 06.00 น. 07.00 น. 17.00 น. 18.00 น. 19.00 น. เป็นต้น เพื่อลดต้นทุน ให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้มากขึ้นในแต่ละเที่ยว แต่จะไม่หยุดให้บริการ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน


7. บริษัทฯ ได้เคยเรียนให้ผู้ใหญ่ของทางจังหวัดทราบเมื่อครั้งแรกที่เปิดเดินเรือซีทรานเฟอร์รี่ (พ.ศ. 2545 ) ว่าจะนำเรือที่มีระบบปรับอากาศทั้งลำ มีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย มาให้บริการ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้รับคำชมเชยมาโดยตลอด แต่ขอให้ผู้ใช้บริการ ให้ความเห็นใจ บริษัทฯ บ้าง หรือท่านจะให้บริษัทฯ อยู่ไม่ได้และต้องขายกิจการเหมือน ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งบริษัทฯ เองก็เป็นผู้ลงทุนเหมือนกับ ภาคเอกชนหลายๆ ท่าน บนเกาะสมุยที่ทำกิจการโรงแรม ร้านอาหาร หรือบริษัทท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการลงทุน และมีรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เป็นต้น


8. ตลอดเวลา 6 ปี ที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ เชื่อว่าชาวเกาะสมุยทราบดีว่าบริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการมาโดยตลอด ทั้งที่พักผู้โดยสาร ความสะดวกสบาย ความสะอาด การตรงต่อเวลา เมื่อมีรถยนต์ทางฝั่งใดเป็นจำนวนมากก็จะมีเที่ยวเรือเสริมให้โดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มี นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเกาะสมุยเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ก็เสริมเรือให้บริการจนถึง 4 ทุ่ม ในราคาปกติ ทั้งที่การเสริมเรือดังกล่าวบริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นและต้องวิ่งเรือเปล่า กลับมาเพื่อรับผู้โดยสาร เพราะช่วงเริ่มเทศกาลจะมีแต่เฉพาะผู้โดยสารเข้าเกาะสมุย เดินทางออกจะมีน้อย ช่วงสิ้นสุดเทศกาลก็จะมีแต่ผู้โดยสารเดินทางออกจากเกาะสมุย เดินทางเข้าจะมีน้อย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยากจะขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องราคาค่าโดยสารโดยพิจารณาประกอบกับการให้บริการด้วย ธุรกิจนี้ไม่ใช่การผู้ขาด ทุกท่านคงยังไม่ลืมว่ายังมีอีกบริษัทหนึ่งที่ให้บริการเรือเฟอร์รี่เช่นเดียวกัน และอยากจะให้ลองเปรียบเทียบกันดูเพื่อความยุติธรรม ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับการให้บริการและราคาค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียมที่ไม่เท่ากัน ในปัจจุบัน ด้วยว่าเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ


บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด
04/12/2551
ข้อมูลและภาพจากกระทู้ "ขอชี้แจงเรื่องราคาเรือซีทรานเฟอร์รี่"
หมายเหตุ : จัดย่อหน้าใหม่เพื่อให้สะดวกในการอ่าน
คำสั่งจังหวัดให้ลดราคา วันที่ 4 พ.ย.2551

คำอธิบายภาพ


ตารางราคา

คำอธิบายภาพหนังสือขอความเป็นธรรมของบริษัทฯ ลงวันที่ 5 พ.ย.2551

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพหนังสือบริษัทฯ แจ้งลดราคาเรือ ลงวันที่ 5 พ.ย.2551

คำอธิบายภาพหนังสือจังหวัดแจ้งให้ลดราคาเรือก่อนจึงจะพิจารณาเรื่องขอความเป็นธรรม ลงวันที่ 17 พ.ย.2551

คำอธิบายภาพหนังสือบริษัทฯ แจ้งปรับราคาเรือเป็น 110 บาท ลงวันที่ 26 พ.ย.2551

คำอธิบายภาพ

Comment #1ขอพูดเรื่องเรือเฟอร์รี่ด้วยนะครับ - วุฒิ สิทธิสุราษฎร์ อดีต รอง
Posted @December,05 2008 21.52 ip : 118...117

วุฒิ สิทธิสุราษฎร์ อดีต รอง ผวจ. สุราษฏร์ธานี  ได้แสดงความเห็นในกระทู้เดียวกันดังนี้
(คัดลอกจากเว็บบอร์ดจังหวัด - จัดย่อหน้าใหม่เพื่อสะดวกในการอ่าน)Posted : 2008-12-05 21:22:20


ขอพูดเรื่องเรือเฟอร์รี่ด้วยนะครับ


1. ซีทรานเฟอร์รี่ เป็นเรือโดยสารบรรทุกรถเริ่มวิ่ง เมื่อปี 2520 ระหว่างอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามบริษัท สมุย เฟอร์รี่ จำกัด ต่อมาบริษัทฯ ต้องแพ้คดี ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การเดินเรือเป็นอุปสรรคกับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่โรงจักรขนอมจึงต้องย้าย ท่าเรือฝั่งบกมาที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


2. สมุย เฟอร์รี่ได้ขายกิจการทั้งหมดให้กับกลุ่มทุนเจ้าพระยาปาร์ค เนื่องจากไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้เพราะมีการเดินขบวนประท้วงทำให้บริษัทต้องประสบภาวะขาดทุน สมุยเฟอร์รี่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นราชา เฟอร์รี่


3. หุ้นส่วนสำคัญของ สมุย เฟอร์รี่ และซีทราน เฟอร์รี่ คือ คุณสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ การเดินเรือขนาดใหญ่คนหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันคุณสุธรรม อายุประมาณ 80 ปี ผมได้พบคุณสุธรรม ครั้งแรกภายหลังการชุมนุมประท้วง การขึ้นค่าเรือไม่นานเมื่อได้ขายกิจการเฟอร์รี่แล้ว คุณสุธรรมได้ไปบวช ที่สวนโมกข์ ปัจจุบันเมื่อคุณสุธรรมลงมาที่สุราษฎร์ธานีก็มักจะไปค้างคืนปฏิบัติธรรม ที่สวนโมกข์เป็นประจำ ไม่เคยพักค้างคืนที่โรงแรมแต่อย่างใด


4. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่ทำให้สมุยเฟอร์รี่ ไม่สามารถขึ้นค่าเรือได้ ทำให้เกิดวิกฤติการณ์เฟอร์รี่ เมื่อปี 2545 ผมขอทบทวนเหตุการณ์ครั้งนั้น ดังนี้


4.1 เที่ยวเรือกลางวัน ระหว่าง 08.00 น. - 14.00 น. มีเรือเดินน้อยเที่ยว เนื่องจากถูกจำกัดราคาค่า โดยสาร ส่วนนอกเวลาข้างต้นบริษัทคิดค่าโดยสารเพิ่มขึ้น จึงทำให้กลางวันผู้โดยสารต้องรอเรือ นานหลายชั่วโมง ตกเย็นต้องจ่ายแพงเป็นสองเท่า

4.2 ผมเองต้องนำนักเรียน คนงานสุขาฯ ไปทำความสะอาดท่าเรือ บนเรือ เพราะถูกต่อว่าเรื่องความ สกปรกอย่างรุนแรง


4.3 วิกฤติเฟอร์รี่ครั้งนั้น เกินความสามารถของจังหวัดจึงถึงกับต้องเชิญรัฐมนตรีมาแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ ประสบความสำเร็จ อันนับเป็นความเจ็บปวดของจังหวัดอย่างยิ่ง ผู้โดยสารที่ต้องรอเรือเป็นเวลานาน ต่างด่าทอ ผู้บริหารของจังหวัดด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งต้องทำใจ เพราะเขาเหล่านั้นเดือนร้อนอย่าง สาหัสผู้คนไม่อยากมาสมุยหรือมาครั้งเดียวเข็ดไปนาน ท่านทั้งหลายยังจำได้ใช่ไหม 


4.4 จังหวัดและรัฐบาลเตรียมใช้มาตรการรุนแรงโดยได้เตรียมเรือของทหารเรือมาใช้ แต่หากนำมาใช้  ปัญหายุ่งยากต้องตามมามากมาย ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ การขาดแคลนเชื้อเพลิงและ อาหาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้บนเกาะสมุย เป็นต้น


5. โชคดี ซีทราน เฟอร์รี่ มาทันเวลาพอดีชาวสมุย และผู้มาเยือน สะดวก สบาย ชื่นชมใช่หรือไม่ ซีทรานเฟอร์รี่ มาได้อย่างไร โปรดฟังผม 


5.1 ผมมีความคุ้นเคยกับคุณพี่วรรณา ตัณฑ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นพี่สาวของ คุณสุธรรม อันเนื่องจากเมื่อครั้งที่มี การประท้วงการขึ้นค่าเรือ พวกที่ใจร้อนส่วนหนึ่งขู่ว่าหากสมุยเฟอร์รี่ขึ้นค่าเรือ ก็จะมีการบุกเผาท่าเรือ ที่ฝั่งสมุย เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะคับขันและมีความตึงเครียดมากขึ้น ผมได้ขอร้องผู้ชุมนุมว่า หากว่ายุติการขึ้นค่าเรือขอให้พวกเรายุติการชุมนุม ซึ่งทุกอย่างก็จบลงตามที่ผมร้องขอทั้งสองฝ่าย


แต่นี้คือการเริ่มต้นของการขายกิจการเฟอร์รี่และนำไปสู้วิกฤติเฟอร์รี่ ตามข้อ 4 ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่ง ของวิกฤติการณ์นี้


5.2 ภายหลังจากขายกิจการแล้วครอบครัวตัณฑ์ไพบูลย์ ส่วนใหญ่อพยพไปทำกิจการเรือท่องเที่ยวที่ ภูเก็ต ซึ่งกระผมก็ไปร้องขอว่าพอมีทางจะช่วยเหลือมีความเห็นใดบ้าง เพื่อแก้วิกฤตินี้โชคดีที่เรามี ท่าเรือหน้าทอนซึ่งดัดแปลงให้จอดเฟอร์รี่ได้ คุณสุธรรมจึงต้องตัดสินใจลงทุนกว่า 300 ล้านบาท จัดหาเรือที่ทันสมัยและมีสภาพดี 2 ลำมาดำเนินการ ปัจจุบันมีเรือ 7 ลำ อู่ซ่อมเรือพร้อมเรือ ขุดลอกมูลค่าไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท เพื่อมาช่วยเหลือสมุยและxxx้หน้าจังหวัด โชคดีที่ครั้งนั้น เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดีคือ ท่านยุงยุทธ ตะโกพร ให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่6. วิกฤติเฟอร์รี่รอบใหม่


6.1 ท่านผู้ว่าประชา เตรัตน์ มาในจังหวะที่โชคไม่เข้าข้างเอาเสียเลย ข้าวยาก หมากถูก วิกฤติการเงิน โลก ยาง ปาล์ม ราคาต่ำประชาชนเดือนร้อนกันถ้วนหน้า ซึ่งเราต้องช่วยกันฝ่าวิกฤติให้ได้ 


6.2 น้ำมันลดราคา ค่าเรือ ค่ารถ ต้องลดด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกต้องเชื่อว่าไม่มีใครเถียง ซีทรานเองก็ลด ราคาลงก่อนที่ท่านผู้ว่าประชา จะสั่งเสียอีกแต่เมื่อจังหวัดประกาศลดลงในราคา 110 บาท บริษัทฯ ทำไมยังไม่ลด ท้าทายผู้ว่าหรือ เกิดอะไรขึ้น


6.3 ท่านผู้ว่าส่งสัญญาณถึงผมให้ช่วยดูแลหน่อยผมได้เชิญคุณสุธรรมลงมาและตรวจดูเอกสาร บัญชี งบดุล ตามรายงานการตรวจสอบบัญชีย้อนหลังจึงพบว่าไม่ได้ท้าทายอำนาจผู้ว่าเลย หลักฐานมีอยู่ ว่าเมื่อจังหวัดแจ้งเขาก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ระหว่างรออุทธรณ์ ก็คิดราคาที่บริษัทจะอยู่ได้เมื่อได้แจ้งซ้ำก็ ลดลงแล้ว แม้บริษัทยืนยันว่าขาดทุนแต่ก็ลดราคาลงตามคำสั่งท่านผู้ว่า


6.4 ผมขอยืนยันว่าได้ดูงบดุลแล้ว ถ้าต้องเก็บในอัตรา 110 บาทก็จะขาดทุนวันละ 120,000 บาท บริษัทจึงเตรียมแก้โดยลดเที่ยวเรือหรือเก็บค่าธรรมเนียมนอกเวลาชดเชย งบดุลนี้ท่านผู้ใดสงสัย กรุณานัดพร้อมกันผมจะพาไปดู7. ผมตั้งใจว่าอยากให้อยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายกรุณาอย่าเอาแต่ความสะใจเลย การกินของถูกเกินไปบางครั้งก็ไม่เกิด ประโยชน์แก่ร่างกายถ้าของแพงก็คงไม่มีใครกินท่านทราบสิ่งเหล่านี้บ้างไหม 


7.1 อยากให้เรือสะอาด ปลอดภัยมิใช่หรือก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


7.2 อยากสะดวกมีเรือวิ่งทุกชั่วโมงใช่ไหม ก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


7.3 ซีทรานไม่เคยบ่นเลยและเต็มใจด้วยที่ต้องดูแลส่วนรวมให้กลไกรัฐทำงานอย่างราบรื่น เห็นแก่สังคม ส่วนรวม ส่วนนี้เดือนละกว่า 300,000 บาท ขณะที่บริษัทฯอื่นแทบไม่กระทบเลย เวลามีปัญหาไม่ได้ ดั่งใจ ขัดใจ ไม่ทันใจ ก็กลายเป็นคนบาปไปโดยไม่รู้ตัว ผลกระทบสารพัดเรื่องนี้ฉีกปากเขา ๆ ก็ไม่ ยอมพูดหรอกครับ 


7.4 ผมขอถอดงบดุลมาดูกันง่าย ๆ ดังนี้


7.4.1 ต้นทุนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง(อาคาร สะพาน ถนน) เรือมูลค่ารวม 700 ล้านบาท

7.4.2 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 27 ล้านบาท

7.4.2 รายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ

  • น้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น 12 ล้านบาท(ร้อยละ 45 ของค่าใช้จ่าย)
  • เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลา 3 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยและเงินต้นคืน 5 ล้านบาท
  • ค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่ 3 ล้านบาท
  • ค่าขึ้นอู่ซ่อม 4 ล้านบาท
  • ค่าประกัน 0.5 ล้านบาท
  • ค่าเช่าท่าเทศบาล 0.6 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การลดค่าใช้จ่ายลงก็คือเพิ่มความเสี่ยงของชีวิต ซึ่งมาถึงขณะนี้แล้วควรทำให้น้อยที่สุด8. บั้นปลายชีวิตของคุณสุธรรม ปรารภว่าอยากจะฝากเฟอร์รี่ที่ดีให้กับสมุย เมื่อตายไปไม่สามารถเอาเฟอร์รี่ไปได้ หลังจากตั้ง ซีทราน เฟอร์รี่ใหม่ ๆ หากบุตรสาวคุณสุธรรมไม่มอบไต ให้คุณสุธรรมได้เปลี่ยน ผมคงไม่มีโอกาส พบคุณสุธรรมอีกครั้งแน่นอน


หลังจากคุณสุธรรมสุขภาพดีขึ้นเป็นปกติจึงได้ใช้เวลาตามหาผม ที่ประสบมรสุมชีวิตราชการโดยผมไปอยู่ป่า,อยู่สวน ซึ่งคุณสุธรรม ดั้นด้นตามหาจนพบและนำข้อมูลของผมไป ชี้แจงผู้หลักผู้ใหญ่จนเข้าใจ และพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วอีกไม่กี่เดือนผมคงมีโอกาสเข้าเมืองดั่งเคย


ผมได้รับน้ำใจจากคุณสุธรรม และมองกิจวัตรแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ใช่คนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะ ลูกค้าทั้งหลาย ผมจึงใคร่ขอร้องท่านทั้งหลายได้นำข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลมาไตร่ตรองกันดู ช่วยกันแสดง ความคิดเห็นให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น คำตำหนิ คำต่อว่าทั้งหลายก็เป็นประโยชน์ ผมยินดี เป็นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจ ความพอเหมาะพอควรได้บ้างครับแม้ว่าผมไม่มีหน้าที่ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอย่าตำหนิท่านผู้ว่าฯ เลย ท่านคงมีเจตนาให้ประชาชนได้ใช้บริการเฟอร์รี่ที่ดีในราคายุติธรรมครับ


คุยกับผมได้ที่ 081 – 0904171 ครับที่มา กระทู้ "ขอชี้แจงเรื่องราคาเรือซีทรานเฟอร์รี่" ความเห็น 13-15

Comment #2เป็นความลับที่อยู่ในใจจริงๆ
Posted @December,12 2008 16.21 ip : 118...251

เห็นใจและเข้าใจแล้วครับ

Comment #3อันนี้น่าสนใจ
Posted @December,13 2008 13.34 ip : 117...95

เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ แต่มามองอีกมุมว่า ตอนนี้คุณวุฒิ สิทธิสุราษฎร์ อดีต รอง ผวจ. สุราษฏร์ธานีท่านนี้ เป็นที่ปรึกษาของบริษัท ซีทราน รับเงินเดือนโดยตรงจากท่านสุธรรม แล้วอย่างนี้ ข้อมูลท่านจะเอนเอียงหรือไม่อย่างไร น่าจะพิจารณาเป็นอีกประเด็นครับ ขอความคิดเห็นจากผู้อื่นนอกจากนี้จะน่าเชื่อถือกว่าไหมครับ

Comment #4
Posted @December,20 2008 02.06 ip : 117...21

ควรให้สมาคมสิทธิผู้บริโภคเป็นตัวกลางเจรจาแทนประชาชนด้วยคงจะช่วยคลี่คลายปัญหานี้ได้

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้