หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ประชุมที่ปรึกษาครั้งที่ 3 - ค่าเรือ ขยะ และศัตรูมะพร้าว

ปกรณ์ จารุจิตติพันธ์
คำอธิบายภาพเอ็นซีที – 20 ธันวาคม 2551 : คณะกรรมการที่ปรึกษาประชุมครั้งที่ 3 ตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาค่าเรือเฟอร์รี่เน้นสร้างอำนาจต่อรองทั้งทางกฎหมายและมวลชน  ส่วนปัญหาขยะกลุ่มทำงานเห็นพ้องเรื่องการลดขยะ นำเสนอวิธีการจากพื้นที่ต่างๆต่อที่ประชุม เตรียมเริ่มโครงการลดขยะโดยชุมชนและโรงเรียน ตั้งคณะทำงานอีกคณะดูแลเรื่องศัตรูมะพร้าว 


วานนี้เวลาประมาณ 10.30 น. ที่ห้องประชุมใหม่เทศบาลเมืองเกาะสมุย คณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลเมืองเกาะสมุยได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2551 ประจำเดือนธันวาคม 2551 หลังจากรับรองรายงานการประชุมและพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จึงได้เข้าสู่วาระเรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่  ที่ประชุมตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาแนวทางในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ พร้อมเสนอแนวทางเบื้องต้นในการคิดค่าเรือโดยสารให้ใช้วิธีการเดียวกับค่าโดยสารเครื่องบินที่แยกค่าโดยสารและ ค่าธรรมเนียมซึ่งจะปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมัน  พร้อมทั้งให้กำหนดมาตรฐานด้านการบริการให้รัดกุม  โดยคณะทำงานจะนำเสนอข้อสรุปต่อที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป  พร้อมทั้งมีมติให้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้เป็นตัวกลางในการช่วยเจรจา


คำอธิบายภาพปัญหาขยะ นางชุลีพร วาทยานนท์ ผู้แทนกลุ่มงานสาธารณสุข สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ ได้สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยและเสนอให้ใช้ยุทธศาสตร์การลดและคัดแยกขยะเพื่อแก้ปัญหา  โดยได้นำเสนอวิธีการจากพื้นที่ต่างๆที่ใช้ในการลดและแยกขยะ  ที่ประชุมเห็นด้วย พร้อมดำเนินการในชุมชนและโรงเรียนนำร่อง ในขณะเดียวกันนางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ได้นำเสนอข้อมูลเรื่องรถและถังขยะที่จะใช้ในการแยกขยะของเทศบาลเมืองเกาะสมุย โดยบริษัทผู้รับผิดชอบในการขนขยะ จะจัดรถแยกขยะและถังขยะให้ตามจำนวนที่ตกลงไว้ในสัญญา


ศัตรูมะพร้าว แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญในปัจจุบันประกอบด้วย แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ และด้วง ในส่วนของแมลงดำหนามสามารถควบคุมได้ ส่วนหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูชนิดใหม่กรมวิชาการเกษตรยังไม่สามารถหาศัตรูตามธรรมชาติมาควบคุมได้ วิธีการเบื้องต้นนอกจากสารเคมี คือให้ตัดและเผาใบที่โดนแมลงทำลาย  ซึ่งทั้งด้วงและหนอนหัวดำยังไม่มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะทำงานจะนำเสนอแนวทางในการทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อร่วมมือแก้ปัญหา


จากนั้นจึงเข้าสู่วาระเรื่องที่เสนอเพิ่มเติม โดยสมาชิกได้ขอให้ที่ประชุมติดตามโครงการท่าเรือสำราญบริเวณบ้านปลายแหลม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปะการังเป็นพื้นที่หลายไร่

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้