หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

ข่าวเอ็นซีที

ทุกภาคีร่วมมือ เดินเครื่อง 10,000 เตียง วางแผนออกเยี่ยมทุกอังคาร-พฤหัสบดี

เอ็นซีที - 12 มีนาคม 2551 : ทุกฝ่ายร่วมมือผลักดันโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง ปัญหาหลักเรื่องบุคคลากรและการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ยังซ้ำซ้อน เบื้องต้นวางแผนออกเยี่ยมทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2552 ก่อนประเมินผลหลัง 3 เดือน


วานนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเกาะสมุย (อาคารเก่า) นายสุรพงษ์ วิริยานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย และประธานโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปความคืบหน้าของโครงการ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลเกาะสมุย สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย สถานนีอนามัย อสม. และตัวแทนชุมชน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม


โดยปัญหาหลักในการดำเนินงาน คือ การจัดการฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายซึ่งยังไม่ได้เชื่อมโยงและคัดกรอง เนื่องจากแต่ละองค์กรต่างมีข้อมูลในส่วนของตน ในขณะที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยยังไม่สามารถจัดตั้งระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อเชื่อมโยงได้ 


ปัญหาบุคคลากร เนื่องจากเทศบาลเมืองเกาะสมุยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพยาบาล จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลเกาะสมุย สถานีอนามัย และ อสม. ในการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมสมทบและเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย


ส่วนขอบเขตการดำเนินงานนั้น ช่วงแรกจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยตามแผนการดำเนินงานจะออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี


โดยในวันอังคาร จะมี 1 ชุดปฏิบัติการณ์ การออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นผู้กำหนด  ส่วนวันพฤหัสบดี จะมี 2 ชุดปฏิบัติการณ์ ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายชุดละ 1 ตำบล หมุนเวียนจนครบทุกตำบล


คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Comment #1ขอแสดงความยินดี...ด้วย**
Posted @March,17 2009 14.59 ip : 118...168

ขอแสดงความยินดี ที่โครงการนี้ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นแล้ว...และในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยครบถ้วน สมบูรณ์นัก แต่หวังว่าในอนาคตจะบริการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (อาจมีส่วนงานอื่นๆมาร่วม แบบบูรณาการ เช่นการพัฒนาชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม-สังคม-ยาเสพติค ตลอดถึงการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น)

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้