หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

10000 เตียง

10000 เตียง

11 items(1/2) 2 Next » Last »|

เทศบาลเดินหน้า โรงพยาบาล 10000 เตียง

โดย เซ็งเป็ด on August,02 2010 21.24

จากสมาชิก - 30 ก.ค. 53 : เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลเกาะสมุย เดินหน้าออกเยี่ยมสมาชิกโครงการ 10000 เตียง ที่ตำบลมะเร็ต บริเวณมัสยิดตลาดหัวถนนมีชาวบ้านมารับการตรวจ บ่ายวันนี้ประมาณ 50 คน ทุกคนดีใจและขอให้ทางเทศบาลฯ มาทุกเดือน

หมื่นเตียงจัดอบรมการปฐมพบาบาลและการเคลื่อนย้ายพื้นฐาน สำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

โดย รองสุรพงษ์ on February,08 2010 16.56

จากสมาชิก - 8 กุมภาพันธ์ 2553 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้จัดกิจกรรม"อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายพื้นฐาน"  สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง เมื่อวันที่ 4-5  กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องประชุมเพชรสมุย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยการเข้าร่วม อาทิเช่น สมาคมกู้ชีพกู้ภัยสมุย

รายงาน 006 : “ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข เกาะสมุยแข็งแรง”

โดย NathonCity on January,20 2010 11.01

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้สนับสนุนและกำหนดเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร ได้มีการดำเนินงานและบริหารจัดการ “ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย จัดประชุมกรรมการ - 21 ม.ค. 53

โดย NathonCity on January,20 2010 10.51

จากสมาชิก - 20 มกราคม 2553 : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย จะจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย พ.ศ. 2552 (ฉบับใหม่) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ

'รพ.หมื่นเตียง' เทศบาลเมืองเกาะสมุยเจ๋ง!

โดย NathonCity on January,20 2010 10.38

ชาวบ้านชมเปาะโครงการดีมีประโยชน์ต่อสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการโรง  พยาบาล 10,000 เตียง ของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ผลเกินคาดหลังประชาชนให้การตอบรับ นายสุรพงษ์ วิริยานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย  เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยจัดโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ทุกภาคีร่วมมือ เดินเครื่อง 10,000 เตียง วางแผนออกเยี่ยมทุกอังคาร-พฤหัสบดี

โดย NathonCity on March,12 2009 16.15

เอ็นซีที - 12 มีนาคม 2551 : ทุกฝ่ายร่วมมือผลักดันโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง ปัญหาหลักเรื่องบุคคลากรและการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ยังซ้ำซ้อน เบื้องต้นวางแผนออกเยี่ยมทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2552 ก่อนประเมินผลหลัง 3 เดือน

10,000 เตียงเดินเครื่อง เริ่มออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย

โดย NathonCity on January,19 2009 16.36

จากสมาชิก - 19 มกราคม 2552 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.และ สท.สุโขทัย เหงี่ยมไพศาล ออกเยี่ยมชาวบ้านตามโครงการโรงพยาบาล  10,000 เตียง เพื่อสำรวจและเยี่ยมเยียนในเบื้องต้นในเขต ตำบลมะเร็ต และกำหนดเดินหน้าโครงการทันทีที่เทศบัญญัติงบประมาณปี 2552 ผ่านเพื่อใช้งบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้

อบต.-เทศบาล ขานรับตั้ง"กองทุนสุขภาพชุมชน"

โดย NathonCity on December,10 2008 08.57

จาก มติชนออนไลน์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สนับสนุนอปท.ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลคนแก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง คนพิการ บูรณาการกับสถานีอนามัยและรพ.ในพื้นที่

นายกเยี่ยมชาวบ้านหลังน้ำท่วม - ม.ค. 52 เดินเครื่องโรงพยาบาล 10,000 เตียง

โดย NathonCity on November,20 2008 08.59

จากสมาชิก - 20 พฤศจิกายน 2551 : เมื่อวันที่ 18 พย.2551 นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย พร้อมคณะรองนายกฯ นายสุรพงษ์ วิริยานนนท์  สมาชิกสภาเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมชาวบ้านชุมชนบางมะขาม ตำบลอ่างทองภายหลังหลังน้ำท่วมขัง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

"โรงพยาบาล 10,000 เตียง" สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ส่งรายชื่อก่อน 20 พ.ย. 51

โดย NathonCity on November,14 2008 14.41

โครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง : 14 พฤศจิกายน 2551 - จากข้อมูลประชากรของเกาะสมุยพบว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งเกาะ  เพื่อเป็นการตอบแทนผู้สูงอายุที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้ชาวสมุย  เทศบาลเมืองเกาะสมุย  จึงได้ประกาศนโยบายด้านการสาธารณสุข  "โครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง"  เพื่อดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในประชากรกลุ่มดังกล่าว

11 items(1/2) 2 Next » Last »|

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้