หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

การศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษเกาะสมุย

คำอธิบายภาพเอ็นซีที - 30 พฤษภาคม 2552 : ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษเกาะสมุย จัดงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์  ศูนย์แห่งนี้ริเริ่มโดย Samui Centre of Learning (SCL) เปิดดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไร ใ้ห้การศึกษาแก่เด็กออทิสติกหรือเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนจาก SCL เทศบาลเืมืองเกาะสมุย และองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นที่สนามไดรฟ์กอล์ฟละไม มีการแสดงจากนักเรียน SCL การประมูลภาพวาด และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ 


ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.samuischool.com/autistic-unit หรือ เทศบาลเมืองเกาะสมุยคำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้