หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

การศึกษา

การศึกษา

เก็บข่าวมาเล่า : 11 - 17 พฤศจิกายน 2556

โดย NathonCity on November,15 2013 09.39

สมุยจัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวรับการเติบโต

ทม.สมุยวางใจมรส."พี่เลี้ยง" ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้นร.พื้นที่

โดย NathonCity on May,19 2011 09.52

จาก คมชัดลึก (ออนไลน์)

คมชัดลึก : สุราษฎร์ธานี-ทม.เกาะสมุย วางใจ มรภ.สุราษฎร์ธานี เป็นพี่เลี้ยงช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเกาะสมุย มุ่งเชื่อมโยงความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูเข้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก พร้อมสร้างความยั่งยืนให้โรงเรียนสามารถยืนอยู่บนขาตนเองได้

เทศบาลเมืองเกาะสมุยพัฒนาการศึกษาเยาวชน

โดย NathonCity on March,18 2010 08.20

จาก เดลินิวส์ (ออนไลน์)

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้กล่าวภายหลังร่วมเซ็นข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองเกาะสมุย กับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดี นักเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษา

โกปุ๊จับมือจุฬา ตั้งเป้าโรงเรียนเทศบาลติดอันดับในภาคใต้

โดย NathonCity on October,27 2009 16.04

เอ็นซีที - 27 ตุลาคม 2552 : เทศบาลจับมือจุฬาฯ วางแผนปฏิรูปโรงเรียนเทศบาล หวังให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในภาคใต้ นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่  พร้อมเสนอโครงการศึกษาสร้างศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ที่แม่น้ำมอบให้จุฬาดำเนินการตั้งแต่การวางผังก่อสร้างจนถึงการจัดหลักสูตร ส่งสัญญาณถึงบ้านอ่างทอง เทศบาลพร้อมรับถ่ายโอนทุกเมื่อ

ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษเกาะสมุย

โดย NathonCity on May,30 2009 23.45

เอ็นซีที - 30 พฤษภาคม 2552 : ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษเกาะสมุย จัดงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์  ศูนย์แห่งนี้ริเริ่มโดย Samui Centre of Learning (SCL) เปิดดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไร ใ้ห้การศึกษาแก่เด็กออทิสติกหรือเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนจาก SCL เทศบาลเืมืองเกาะสมุย และองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นที่สนามไดรฟ์กอล์ฟละไม มีการแสดงจากนักเรียน SCL การประมูลภาพวาด และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ

ทบ.สมุยรับโอนโรงเรียนเข้าสังกัด

โดย NathonCity on May,21 2009 08.34

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

สุราษฏร์ธานี - เทศบาลเมืองเกาะสุมยรับมอบภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย


นายเจริญ ใจสว่าง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเกาะสมุย กล่าวว่าเทศบาลเมืองเกาะสมุยดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการรับโอนสถานศึกษามาอยู่ในความดูแลของเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดละไม โรงเรียนวัดคีรีมาส โรงเรียนวัดสมุทราราม และโรงเรียนวัดสระเกศ

'นายกฯ รามเนตร' พร้อมรับโอนสถานศึกษา

โดย NathonCity on March,30 2009 15.53

จาก เดลินิวส์ (ออนไลน์)

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงความพร้อมของเทศบาลเมืองเกาะสมุยที่จะรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับโอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการว่า การศึกษานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเพราะการศึกษาจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดมาตรฐานของสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเทศบาลให้ความสำคัญอย่างมาก

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้