หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่อบ ทวยเจริญ(คงเพชร)

by amnat @October,13 2010 16.23 ( IP : 61...242 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , อาลัย

ด้วยคุณแม่อบ ทวยเจริญ (แม่นายอำนวย ทวยเจริญ (ลุงหนาด) อายุ ๙๗ ปี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีทวีป (วัดใหม่)  กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Comment #1ขอเชิญญาติพี่น้อง
Posted @October,16 2010 16.12 ip : 118...229

นามสกุลเดิม คงเพชร

พี่สาวของยายหลาด บุญเลี้ยง

แม่ของนายกุศล ทวยเจริญ นายอำนวย ทวยเจริญ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้