หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

ชุมชนหน้าทอน....คัดกรองเบาหวาน ความดัน

photo  , 640x480 pixel , 166,542 bytes.

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 6.00 น.

อ.ส.ม. ชุมชนอ่างทอง และคณะกรรมการชุมชน ม. 3 ขอเชิญพี่น้องชุมชนหน้าทอน ร่วมคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต

ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ณ. กองอำนวยการ หน้าทอนคึกคัก ถนนสายกลาง

ติดต่อ อสม. ชุมชนอ่างทอง

Comment #1ทำไมต้อง คัดกรองเบาหวาน ความดัน
Posted @October,30 2010 04.43 ip : 118...53

ในปัจจุบันสภาพวิถีชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ความรีบเร่งในการทำงานและการประกอบอาชีพ และการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง ความเครียด การขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้ประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น โดยพบว่า ในช่วงระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาโรคไม่ติดต่อต่างๆ เช่น โรคหัวใจล้มเหลว โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือด เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชาชน และพบว่ามีแนวโน้มของการพบผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น

เพื่อลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อแล้ว การค้นหาและคัดกรองก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากหาก กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองสุขภาพและทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้เสมือนคนปกติ ในทำนองกลับกันหากกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จะไม่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่และทำให้ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งทราบว่าตนเองป่วยเมื่อมีอาการมากแล้ว จนบางครั้งต้องสูญเสียอวัยวะ หรือถึงแก่ชีวิตได้ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมารับบริการตรวจคัดกรองยังไม่คลอบคลุม เนื่องจากต้องทำงาน ไม่มีเวลามาตรวจ ไม่มีรถ ไม่มีคนพามาตรวจ กลัวเจ็บ กลัวการรักษาเมื่อตรวจพบ

Comment #2
Posted @October,31 2010 08.59 ip : 223...167

เช้านี้ไปตรวจมาแล้ว สุขภาพปกติ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สละเวลาเพื่อชาวบ้าน

Comment #3อาทิตย์หน้า ...อีกครั้ง
Posted @October,31 2010 13.43 ip : 118...104

มีคนมามากกว่าที่คาดไว้...หลายคนยังไม่ได้ตรวจ อาทิตย์ แจ้งให้มาอีกครั้ง ที่เก่าเวลาเดิม

สุขภาพดี เริ่มที่บ้าน ...ชุมชนดี ก็เริ่มที่บ้าน

ขอเชิญผู้ที่สนใจปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน เข้าร่วมประชุม การเตรียมแผนเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย
วันที่ 3 พย. 2552 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอ เวลา 9-12.00 น.

กรรมการชุมชนฝากประกาศมา

Comment #4ชุมชนหน้าทอน....คัดกรองเบาหวาน ความดัน
Posted @November,07 2010 12.44 ip : 223...122

ชุมชนหน้าทอน....คัดกรองเบาหวาน ความดัน เป็นกิจกรรม ครั้งที่ 1  และวันนี้ 7-11-53 เป็นกิจกรรมครั้งที่  2 เพื่อความต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าเป็นโรคดังกล่าว

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้