หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

โครงการการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์

Comment #1เพิ่มรูป
Posted @December,02 2010 22.27 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 73,022 bytes

โครงการดีๆสำหรับชุมชน ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วม

Comment #2เพิ่มรูป
Posted @December,02 2010 22.29 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 48,213 bytes

รูปกิจกรรม

Comment #3รูป
Posted @December,02 2010 22.30 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 60,795 bytes

รูปกิจกรรม

Comment #4รูป
Posted @December,02 2010 22.30 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 70,429 bytes

รูปกิจกรรม

Comment #5รูป
Posted @December,02 2010 22.31 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 57,438 bytes

รูปกิจกรรม

Comment #6รูป
Posted @December,02 2010 22.32 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 55,322 bytes

รูปกิจกรรม

Comment #7รูป
Posted @December,02 2010 22.33 ip : 117...4
Photo : , 450x600 pixel 58,019 bytes

รูปกิจกรรม

Comment #8รูป
Posted @December,02 2010 22.34 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 63,081 bytes

รูปกิจกรรม

Comment #9รูป
Posted @December,02 2010 22.36 ip : 117...4
Photo : , 600x450 pixel 45,849 bytes

วิทยากร จาก สสจ.สุราฎร์ธานี

Comment #10คิดดี ต้องทำให้ดี...แล้วจะสำเร็จ
Posted @December,03 2010 16.20 ip : 118...21

เชื่อมั่น และทำให้เป็นจริง

ทำงานกันด้วยใจ ไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่

งานนี้ก็ต้องฝากไว้ให้ชุมชนและทุกคนที่จะช่วยกัน...คนที่สบายอยู่แล้ว ก็หันกลับมามองคนข้างหลังบ้าง....

Comment #11ผลจากการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
Posted @December,03 2010 16.39 ip : 118...21

โครงการนำร่อง..เตรียมสำหรับปี 2554 ที่จะใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเกาะสมุย

โครงการจากการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
    ชุมชนอ่างทอง หมู่ที่  3  ตำบลอ่างทอง  อ.เกาะสมุย

1.  โครงการจัดทำแผนงานโครงการ

2.  โครงการจัดทำสื่อ

3.  โครงการจัดทำกติกาชุมชน

4.  โครงการโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

5.  โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน – ความดันโลหิต

6.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน – ความดันโลหิต  โดยใส่ใจ  3  อ.  ละทิ้ง  2  ส.

7.  โครงการเชิดชูคน(สุขภาพ)ดี

เส้นทางที่ต้องเดินยังอีกยาวไกล...คนแค่นี้ไม่พอแน่...ชุมชนร่วมมือ...พลังชุมชนก็จะเกิด

Comment #12Plan + ning
Posted @December,06 2010 11.00 ip : 117...56

ชื่อหรู  ฟังดูดี เข้าท่า  แต่ช่วยชกด้วย  อย่าเอาแต่ไหว้ครู จนแรงหด

Comment #13ขอเชิญมาชกด้วยคน...
Posted @December,06 2010 20.13 ip : 182...206

ชกลมมานาน....อยากให้มาชกด้วยคน...ไห้ว้ครูนานแต่หาคู่มาชกไม่ได้สักที...ช่วยหน่อย  :d

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้