หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

กรรมการชุมชน อ่างทองระดมพล..

photo  , 420x315 pixel , 61,151 bytes.

13.00 น. มูลนิธิกุศลสงเคราะห์ : กรรมการชุมชน หมู่ที่ 1-5 อสม. อพปร. ผู้ใหญ่ดุ่ยและชาวบ้าน ร่วมประชุมกับทางเทศบาลเมืองเกาะสมุย(รองนายกฯ กองช่าง กองสวัสดิการสังคม) สท.ณะรบ ทวยเจริญ ผู้กำกับสำราญ มาเจริญและตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย เพื่อเตรียมความพร้อมและเร่งฟื้นฟูสภาพหลังน้ำท่วม

ผลการประชุม ดังนี้

1.กองสว้สดิการสังคม แจ้งรายละเอียดการแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลฯ ให้เตรียมภาพถ่ายหลักฐานความเสียหาย สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปแจ้งด้วยตนเอง ตามสถานที่ดังนี้

หมู่ 1,2,3 ณ.วัดคงคาราม
หมู่ 4,5 ณ.วัดศรีทวีป

วันจันทร์ 4- พุธ 6 เมษายน 2554 เวลา 9.00-16.00 น.


2.รองนายกเทศมนตรี แจ้งการเตรียมการในระยะต่อไปและเบอร์โทรศํพท์ ผู้รับผิดชอบงานช่าง ในเขต 1 (ต.อ่างทอง ต.แม่น้ำ และ แม่น้ำ 2 หมู่ ดอนทราย บ้านใต้)


3.แต่ละชุมชนทั้ง 5 หมู่แจ้งจุดที่ได้รับผลกระทบจ่ากน้ำท่วมฉับพลัน


หมู่ 1 บ้านแหลมดิน : ต้นมะพร้าวริมคลองลิปะใหญ่ และบางต้นที่ยังล้มเอน หลายต้น / มีน้ำท่วมขังบางจุด

หมู่ 2 บ้านหินลาด ต้นไม้ขวางสะพาน ทรายเข้าสวนผลไม้ ต้นมะพร้าวล้ม ต้นไม้ในวัดหินลาด.วัดคงคาราม ต้องช่วยตัดออก

หมู่ 3 จุดที่หนักที่สุด ตั้งแต่สะพานหยี(ข้าง บขส.ถึงสะพานลิปะใหญ่) และการเตรียมเส้นทางสะพานหยีถ้ามีฝนลงมาอีก ซ่อมสะพานพรุก่ำ 2 สะพานที่น้ำกัดคอสะพานแล้ว ขอป้ายเส้นทางกรณีต้องใช้เป็นทางวันเวย์ เสนอดำเนินการคลองพรุจากทุ่งหลังวัดแจ้งถีงสะพานหยีให้เร็วทีสุด แจ้งจุดที่ต้องระวังในตลาดหน้าโรงแรมวินและหน้าบ้านพี่มวล และจุดระบายน้ำจากหน้าอำเภอลงสะพานกลาง

หมู่ 4 บ้านตะเกียน คลองยายแมว...ต้องเร่งซ่อมด่วน เชิงเขาซองเรือมีดินสไลด์หลายจุด มีบ้านริมคลองต้องเร่งช่วยเหลือ

หมู่ 5 บางมะขาม หนักที่สุดชุมชนหลังวัด อยากให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลด่วน และเร่งแก้ไขน้ำขังในวัดศรีทวีปด้วยการขุดร่องลงทางหลังวัด และขุดใส่ท่อผ่านถนนลงทะเลหน้าวัด

Comment #1มีต่อ..การสื่อสารในชุมชนจะทำกันอย่างไรดี
Posted @April,01 2011 19.22 ip : 182...251
Photo :  , 420x315 pixel 55,347 bytes

ช่วงที่ผ่านมาการสื่อสารทั้งจากชาวบ้านไปยังศูนย์ของอำเภอและเทศบาลฯ ไม่สะดวก และทางหน่วยงานรัฐก็ไม่สามารถแจ้งข่าวด่วนไปยังชาวบ้านได้...ทำให้หลายเรื่องำเนินการไม่สะดวกและไม่ทันเหตุการณ์

ทางชุมชนแจ้งว่า ช่องสื่อสารที่มีอยู่ของชุมชน มีทั้งเสียงตามสาย วิทยุชุมชน (เลิฟเรดิโอ F.M.107.25 และ หน้าทอนเรดิโอ F.M.103.50) และเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง แต่ที่ผ่านมาไม่มีข่าวสารมาทางช่องทางเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมี เวปไซค์ nathoncity.com รายงานเหตุการณ์ จึงเสนอให้ทางเทศบาลฯ นอกจากเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วสามารถแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วย

Comment #2ชุมชนต้องช่วยกัน...
Posted @April,01 2011 19.24 ip : 182...251
Photo :  , 420x315 pixel 36,656 bytes

นาทีต้องช่วยตัวเองก่อน...ในภาวะที่เดือดร้อนกันทั่วทั้งเกาะและหลายจังหวัด...ชาวบ้านพร้อมแล้ว ช่วยชุมชนเองได้แล้ว อย่าลืมช่วยเพื่อนๆบนเกาะด้วย

Comment #3ทางแม่น้ำก็มีหลายจุด สท.ณะรบมาแจ้งเอง
Posted @April,01 2011 19.28 ip : 182...251
Photo :  , 420x315 pixel 53,004 bytes

ตัวแทนประชาชนต้องทำหน้าที่.. +)

หลังจากการประชุม ผอ.โฆสิล และช่างที่รับผิดชอบออกตระเวณ พร้อมเตียมการซ่อมทันที

ผกก. สำราญ แจ้งพร้อมเสมอในเรื่องกำลังพล ขอให้แจ้งมา ทั้งเรื่องจราจรและอื่นๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอบคุณ Nathoncity ที่ช่วยประชาสัมพันธ์

Comment #4รายชื่อ...เบอร์โทร ประธานกรรมการชุมชนตำบลอ่างทอง
Posted @April,01 2011 19.36 ip : 182...251

บ้านแหลมดิน ม.1 นายวรรธนะ ศรีฟ้า (แขก) 081-5385041

บ้านหินลาด ม.2 นายพงษ์ทิพย์  ศรลัมภ์ 081-6032965

บ้านหน้าทอน ม.3 นายปานเทพ  วิริยานนท์ 089-6354212

บ้านตะเกียน  ม.4 นายเชี่ยวชาญ เพชรเจริญ(ใหญ่หมึก) 089-5900971

บ้านบางมะขาม ม.5 นายอภิชัย ใจดี (เม่น) 081-5366201

บ้านเกาะพะลวย ม.6 นายพรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ (ใหญ่ศักดิ์) 084-8455429

Comment #5ภาพ 1.04.54 แบบนี้มั๊งที่เขาว่าให้ระวังเหตุ
Posted @April,01 2011 19.53 ip : 182...251
Photo :  , 980x870 pixel 69,973 bytes

ภาพถ่ายด่าวเทียม...เห็นอะไรขาวๆๆไหม..ภาวนาให้สลายเถิด

Comment #6
Posted @April,01 2011 22.12 ip : 124...217

ปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม ในสมุยแก้ไม่ยากครับ แก้ยากที่คน หากคนเรารู้จัีกมองถึงผลเสียที่ตามมา และไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ได้  ปัญหาเหล่านี้ก็จะจบครับ  วิธีการแก้มันมีอยู่แล้ว  ทำได้หรือไม่อยู่ที่คน

Comment #7คนไหน..เพราะมันคนกันไปหมด
Posted @April,02 2011 09.52 ip : 182...251

ยากน่ะยากอยู่แล้ว...คิดดีคิดได้ แต่ต้องทำดีด้วย ถึงจะสำเร็จ

Comment #8ทำดีทำง่าย
Posted @April,02 2011 11.38 ip : 61...248

อย่าทำชั่ว...... ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าคนใดทำเฉพาะหน้าที่ของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่า งานทุกอย่างต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้งานของผู้อื่นแล้วช่วยเหลือกัน

Comment #9แจ้งต่อ..ด่วน
Posted @April,05 2011 09.54 ip : 182...224

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริง...จากน้ำท่วม รีบแจ้งที่ วัดคงคาราม และวัดใหม่...ถึงวันพุธ...เตรียมหลักฐานให้มากที่สุดเพื่อให้การพิจารณาง่ายและได้รับการอนุมัติ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้