หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

เทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้เยาวชนสมุยคว้า3ถ้วยกับอีก1โล่ยอดเยี่ยม กะฉ่อนแดนใต้

 คำอธิบายภาพ : sadudee9

เนื่องด้วย จังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนจาก นายพิมล  ศรีวิกรม์  นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่14  ชิงถ้วย ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย  อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20  เมษายน 2554 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  32 ทีม จากทุกจังหวัดในโซนภาคใต้ พร้อมทีมดังจากประเทศมาเลเซียอีก 1ทีม  โดยทางชมรมเทควันโดเกาะสมุย( SADUDEE  GYM ) ได้ส่งทีมเยาวชนเข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยจำนวน 20 คน ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดังนี้ 


1.ถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศทีมชาย-หญิงประเภทท่ารำพุ่มเซ่  SADUDEE  GYM


2.ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคลชาย ประเภทท่ารำพุ่มเซ่ ด.ช.พงศ์ภรณ์  สุวิทยารักษ์


3.ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมทีมคู่หญิง ประเภทท่ารำพุ่มเซ่

ด.ญ. จริญญา จูเรีย โรส และ
ด.ญ. ทัศนา  แมนโซ


4.โล่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชาย-หญิง ประเภทท่ารำพุ่มเซ่ นาย สดุดี  ดีระพัฒน์


อนึ่ง เมื่อวันที่ 20-25 มีนาคม 2554 ทางชมรมเทควันโดเกาะสมุยได้ส่งเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27 อุครดิตถ์เกมส์ คือ ด.ช. ภัทรพงศ์  เซ่งเมือง ได้คว้า 1 เหรียญทองแดง เป็นผู้นำชื่อเสียงสู่เกาะสมุยของเราในเวทีระดับชาติ

Comment #1
Posted @April,23 2011 18.24 ip : 113...23

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่14  ชมรมเทควันโดเกาะสมุย
( SADUDEE  GYM )

ลำดับ ชื่อ-นาสกุล         เพศ           รำพุ่มเซ่           เคียวรูกิ(ต่อสู้)       รวม

1   ด.ญ.ธนพร  นาคมณี หญิง         2 ทอง               1 ทองแดง           3เหรียญ

2   ด.ญ.นารีรัตน์  ฟรุ๊ตซี่ หญิง         2 ทอง             1ทองแดง             3เหรียญ

3 ด.ญ.สิริรัตน์  มีจั่นเพ็ชร หญิง         2 ทอง           1เงิน                     3เหรียญ

4 ด.ญ.บุญญวรรณ  นาคสุวรรณ หญิง     2 ทอง       1เงิน                   3เหรียญ

5 ด.ช.ธีรภัทร  ลิ้มสุวรรณ ชาย       2 ทอง             1ทองแดง                 3เหรียญ

6 ด.ช.ลุ๊ค ไซม่อน โคดิคอต ชาย       2 ทอง         1เงิน                 3เหรียญ

7 ด.ช.วุฒินันท์  พรรณราย ชาย       2 ทอง           1ทอง                 3เหรียญ

8 ด.ช.กฤษฎา  พรรณราย ชาย         2 ทอง             -                   2เหรียญ

9 ด.ช.พงศกร เควิน โรส       ชาย         1 เงิน         -                   1เหรียญ

10 ด.ช.สิรวิชญ์  เปรมไพศาล ชาย     2 ทอง        1เงิน                 3เหรียญ

11 ด.ช.ศุภณัฐ  เพชรสุทธิ ชาย       1 ทอง           1เงิน                 2เหรียญ

12 ด.ญ.จิรัสยา  มีจั่นเพ็ชร หญิง       2 ทอง           1ทองแดง         3เหรียญ

13 นาย ณัฐดล  เขนย ชาย             2 ทอง          1ทองแดง                 3เหรียญ

14 ด.ญ.ลลิตา  ยืนนาน หญิง           1เงิน             1เงิน                       2เหรียญ

15 ด.ญ.จริญญา จูเรีย โรส หญิง         1ทอง1เงิน   1เงิน               3เหรียญ
                                            ได้รับ ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมทีมคู่หญิง ประเภทท่ารำพุ่มเซ่

16 ด.ญ.ทัศนา  แมนโซ หญิง       2 ทอง       1ทอง                   3เหรียญ
                                            ได้รับ ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมทีมคู่หญิง ประเภทท่ารำพุ่มเซ่

17 ด.ช.ภัทรพงศ์  เซ่งเมือง ชาย         2 ทอง     1ทองแดง       3เหรียญ

18 ด.ช.ชาญวิทย์  พันธุ์สวัสดิ์ ชาย       2 ทอง     1ทอง         3เหรียญ

19 ด.ช.พงศ์ภรณ์  สุวิทยารักษ์ ชาย       2 ทอง     1ทอง       3เหรียญ   ได้รับถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคลชาย ประเภทท่ารำพุ่มเซ่

20 น.ส. พิกุลแก้ว  ไทยปาล หญิง               -         1เงิน       1เหรียญ

Comment #2
Posted @April,23 2011 18.31 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 100,545 bytes

ทางชมรมเทควันโดเกาะสมุย( SADUDEE  GYM )   ได้ส่งเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ง  ชาติครั้งที่27 อุครดิตถ์เกมส์ คือ ด.ช. ภัทรพงศ์  เซ่งเมือง ได้คว้า 1 เหรียญทองแดง

Comment #3เทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้
Posted @April,23 2011 18.33 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 90,458 bytes

1.ถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศทีมชาย-หญิงประเภทท่ารำพุ่มเซ่  SADUDEE  GYM

Comment #4เทควันโดชิงแชมป์ภาคใต้
Posted @April,23 2011 18.45 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 94,252 bytes

.ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมทีมคู่หญิง ประเภทท่ารำพุ่มเซ่
            ด.ญ. จริญญา จูเรีย โรส  (โรงเรียนเซนโยเซฟสมุย)
            ด.ญ. ทัศนา  แมนโซ    (โรงเรียนเซนโยเซฟสมุย )

Comment #5
Posted @April,23 2011 18.48 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 96,359 bytes

ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคลชาย ประเภทท่ารำพุ่มเซ่

    ด.ช.พงศ์ภรณ์  สุวิทยารักษ์(โรงเรียนเซนโยเซฟสมุย)

Comment #6
Posted @April,23 2011 18.51 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 89,995 bytes

โล่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชาย-หญิง ประเภทท่ารำพุ่มเซ่

    นาย สดุดี  ดีระพัฒน์

Comment #7
Posted @April,23 2011 18.59 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 112,146 bytes

บรรยากาศรอลุ้นถ้วยรางวัลด้วยใจระทึก หลังจากทราบผลโฆษกสนามประกาศยิมจากสมุยได้รางวัลหลากหลาย นักกีฬาชูกำปั้นโห่ร้องด้วยความดีใจ เฮ้อหายเหนื่อยหลังจากซ้อมมานาน ยะฮู้

Comment #8
Posted @April,23 2011 19.03 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 95,628 bytes

ถ่ายรูปยิ้มรับกับถ้วยรางวัลกันอย่างชื่นมื่น :d

Comment #9
Posted @April,23 2011 19.33 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 93,607 bytes

ด.ช.ชาญวิทย์  พันสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทเคียวรูกิ(ต่อสู้) ในรอบชิงชนะเลิศ ด.ช.ชาญวิทย์  พันสวัสดิ์ ได้ทำการต่อสู้อย่างสนุกตื่นเต้น คู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่นักกืฬาเราก็เอาชนะมาได้อย่างสุดมันส์

Comment #10
Posted @April,23 2011 21.48 ip : 101...35

ขอชมเชยเด็กๆที่มากด้วยความสามารถ และผู้ปกครองที่ให้ความสนใจด้วย

Comment #11
Posted @April,23 2011 23.58 ip : 113...23

ผู้ปกครองที่ได้เดินทางพาบุตรหลานเข้าทำการแข่งขันรายการชิงแชมป์ภาคใต้นี้ ถ้าต้องการโพสรูปเชิญโพสตามอัธยาศัยเลยนะครับ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านและผู้ให้การสนับสนุนทุกคน ซึ่งเป็นผลให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี  หวังว่าการแข่งขันครั้งต่อไปยังคงสนับสนุนเยาวชนเช่นนี้อีกเพื่อเป็นแบบอย่างทีดีแก่เยาวชนทั่วไปให้รู้จักใช้เวลาว่างมาเล่นกีฬานำชื่อเสียงสู่ท้องถิ่น และที่สำคัญกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มาเล่นกีฬากันเถอะห่างไกลยาเสพติดแน่นอน

Comment #12
Posted @April,24 2011 00.06 ip : 113...23
Photo : , 519x389 pixel 100,030 bytes

ถ่ายรูปฉลองแชมป์กันหน่อยเย้ +)

Comment #13
Posted @April,25 2011 13.30 ip : 223...206

ยอดเยี่ยมมากครับ ปรบมือดังๆให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเลย สร้างสรรค์ที่สุด

Comment #14
Posted @April,29 2011 18.27 ip : 183...157

ทีมจักรยานเสือภูเขา coco bicycle team ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนทุกท่านครับ ช่วยกันทำสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับ เพื่อให้เยาวชนเกาะสมุยได้ห่างไกลจากยาเสพติดที่หาได้ง่ายซะเหลือเกินบนแผ่นดินนี้ ช่วยกันสร้างภูมิต้านทานให้กับเยาวชนของเรานะครับ

Comment #15
Posted @May,12 2011 14.44 ip : 101...189

เยี่ยมมากค่ะ เก่งม๊ากกกกกกก  ขอชื่นชม

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้