หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติ ครม.อำเภอเกาะสมุย

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติ ครม.ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ตำบลมะเร็ต วันที่ ๓ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.จำนวน ๒,๔๒๗ ครัวเรือน ณ วัดสำเร็จ

๒. ตำบลหน้าเมือง วันที่ ๔ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๖๐๓ ครัวเรือน ณ วัดสระเกศ


๓. ตำบลตลิ่งงาม วันที่ ๔ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.จำนวน ๓๖๘ ครัวเรือน ณ วัดสระเกศ

๔. ตำบลลิปะน้อย วันที่ ๔ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๓๓๓ ครัวเรือน ณ วัดสระเกศ

๕. ตำบลอ่างทอง วันที่ ๔ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.จำนวน ๙๑๐ ครัวเรือน ณ วัดสระเกศ

๖. ตำบลแม่น้ำ วันที่ ๕ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๑,๒๔๕ ครัวเรือน ณ วัดหน้าพระลาน

๗. ตำบลบ่อผุด วันที่ ๖-๗ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.จำนวน ๔,๑๘๓ ครัวเรือน ณ ศาลาพรุเฉวง


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ฝ่ายความมั่นคงฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๔๒-๐๘๘๐

Comment #1ตรวจสอบรายชื่อฝ่ายความมั่นคงฯ
Posted @April,29 2011 10.29 ip : 101...148

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๔๒-๐๘๘๐

Comment #2
Posted @April,29 2011 21.57 ip : 101...195

----รับเงินได้ที่ธนาคารออมสินโดยตรงนะครับ ทั้ง 3  สาขา
(ไม่ได้ไปจ่าย ที่วัดต่างๆ  แต่ประการใด)

----รับเงินน้ำท่วม  5,000 บาท-----รอบใหม่ ได้แล้วที่น้ำท่วมเดือน มีนาคม 54    ได้ที่ 1...ธนาคารออมสินสาขาย่อยเฉวง.....จ่ายเงินน้ำท่วม (รอบใหม่ซิงๆ)  ของ ตำบลมะเร็ต...บ้านละไม   (ธนาคารฯ ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบหาดเฉวง---ตรงข้าม ท๊อปมาร์เก๊ต (TOP  MARKET) 2...ธนาคารออมสินสาขาบ่อผุด....(อาคารสมุยทาว์น) จ่ายเงินน้ำท่วม  ของ ตำบล บ่อผุด ทั้ง 6 หมู่ 3...ธนาคารออมสินสาขาเกาะสมุย....(หน้าทอน)  จ่ายเงินน้ำท่วม  ของ ตำบล อ่างทอง---ตำบลแม่น้ำ---ตำบล ตลิ่งงาม----ตำบลลิปะน้อย---ตำบลหน้าเมือง

    ......เริ่มจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันอังคารที่  3 พฤษภาคม 2554  เป็นต้นไป (ยกเว้นวันพฤหัสที่ 5 พ.ค.  ปิด วันฉัตรมงคล..... และปิดวันเสาร์--อาทิตย์)       *****  หลักฐาน คือ ถ่ายเอกสาร บัตรประชาชน  มาให้เรียบร้อย  พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย

Comment #3
Posted @April,29 2011 22.00 ip : 101...195

สำหรับตำบลบ่อผุด  เริ่มจ่ายวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 (วันจันทร์ที่ 2 พ.ค.  ธนาคารปิดครับ
ชดชเยวันแรงงานแห่งชาติ
  ------ไปรับเงินกันได้ทั้ง  6  หมู่  ในทุกๆวันที่ธนาคาร เปิดทำการ--------

Comment #4
Posted @April,29 2011 22.27 ip : 101...195

เบอร์โทรฯ  ธนาคารออมสิน  สาขาเกาะสมุย(หน้าทอน)  077-421119
  เบอร์โทร ผู้จัดการ  081-8938646  เบอร์ ผู้ช่วยฯ  081-3417755

ธนาคารออมสินสาขาบ่อผุด  077-425130  เบอร์โทรฯผู้จัดการ  084-3880849
  เบอร์โทรฯผู้ช่วยฯ  081-8078358

ธนาคารออมสินสาขาย่อยเฉวง(ถนนเลียบหาดเฉวง...
อยู่เข้าไปในซอยนิดหนึ่ง ตรงกันข้าม กับ ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก๊ต (TOP MARKET)
  .....077-413648-9  เบอร์โทรฯ ผู้จัดการ  084-0571164

  เบอร์โทรฯผู้ช่วยฯ  081-5699029

Comment #5
Posted @April,30 2011 13.52 ip : 223...182

สับสนนิดหน่อยครับ ว่าตกลงไปที่ไหนแน่ครับ  ระหว่างวัด กับ ธนาคาร รบกวนสรุปด้วยครับ

Comment #6
Posted @April,30 2011 14.42 ip : 182...188

สรุป----เฉพาะตำบล มะเร็ต  บ้านละไม
รับเงินที่วัดละไม (หมู่ที่ -3-4-6 )  และวัดสำเร็จ (หมู่ที่ 1-5-2)
ตำบลนี้  ทางอำเภอเกาะสมุย  กำหนดให้  ธนาคารออมสินสาขาบ่อยเฉวง  เดินทางไปจ่ายเงิน  ตามวันเวลาที่ทางกรรมการชุมชนมะเร็ต จะกำหนด

3....ธนาคารออมสินสาขาย่อยเฉวง (ถนนเลียบหาดเฉวง  ตรงข้าม TOP MARKET)  เริ่มจ่ายวันพุธที่  4  พฤษภาคม  2554-----  โดยจะเดินทางไปจ่ายเงิน ที่วัดละไม หมู่ที่ 6--4---3  รวม  3  หมู่    โดย วันที่ 4  พค. จ่ายหมู่ที่  6 ......วันที่ 6 พค. จ่ายหมู่ที่ 4.....วันที่  9  จ่ายหมู่ที่  3       สำหรับ  หมู่ที่ 1--5--2  จะจ่ายเงินที่วัดสำเร็จ  ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  2554  เป็นต้นไป

      ..........สำหรับ ที่ตำบลมะเร็ต  เดิมกำหนดให้จ่ายเงินที่ ออมสินเฉวง......  แต่เขาเปลี่ยนเป็นที่วัดข้างต้น

Comment #7
Posted @April,30 2011 14.45 ip : 182...188

ส่วนตำบลบ่อผุด ทั้ง 6  หมู่ เริ่มจ่าย อังคารที่ 3 พฤษภาคม  ที่ ออมสินสาขาบ่อผุด
ตำบลอ่างทอง--ตำบลแม่น้ำ--ตำบลลิปะน้อย--ตำบลหน้าเมือง--ตำบลตลิ่งงาม เริ่มจ่าย อังคารที่ 3 พฤษภาคม  ที่ออมสิน สาขาเกาะสมุย (หน้าทอน)

Comment #8
Posted @April,30 2011 18.24 ip : 182...188

ลบประเด็นนี้ไปได้เลยครับ
เพราะเดี๋ยวคนสับสน

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้