หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

สมุยสุขภาพดี

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

พิธีมอบประกาศณียบัตร เทควันโดสายดำ

photo , 648x486 pixel , 162,490 bytes.

เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2554  ได้มีพิธีมอบประกาศณียบัตร และสอบเลื่อนสาย ระดับสายดำ โดย อาจารย์ ซอง คี ยอง อุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองจากสมาคมเทควันโดโลก KUKKIWON  ชมรมเทควันโด sadudee  gym ได้มีนักกีฬาได้รับมอบประกาศณียบัตรผ่านการสอบเลื่อนสาย ระดับสายดำจำนวน 3คน ดังนี้

1.ด.ช.ชาญวิทย์  พันธุ์สวัสดิ์  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)
2.ด.ญ.จริญญา จูเรีย โรส  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)
3.ด.ช.ภัทรพงศ์  เซ่งเมือง  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)


และเมื่อวันที่15 - 16 พฤษภาคม 2554 โดยทาง อาจารย์ ซอง คี ยอง อุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้เชิญอาจารย์จากประเทศเกาหลี สมาคมเทควันโดโลก KUKKIWON  ได้จัดการอบรมและสอบเลื่อนสาย ระดับสายดำ  ได้มีนักกีฬาเข้าร่วมอบรมและสอบเลื่อนสายจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจำนวน 156 คน ในปีนี้ชมรมเทควันโด sadudee  gym ได้ส่งนักกีฬาอบรมและสอบเลื่อนสาย ระดับสายดำ ดั้ง 2  จำนวน 2 คน ดังนี้

1.ด.ช.พงศ์ภรณ์  สุวิทยารักษ์  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)
2.ด.ญ.ทัศนา  แมนโซ  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)

Comment #1สายดำ
Posted @May,25 2011 19.51 ip : 182...174
Photo : , 648x486 pixel 128,260 bytes

ด.ช.ชาญวิทย์  พันธุ์สวัสดิ์  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)

Comment #2สายดำ
Posted @May,25 2011 19.53 ip : 182...174
Photo : , 648x486 pixel 125,545 bytes

ด.ญ.จริญญา จูเรีย โรส  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)

Comment #3สายดำ
Posted @May,25 2011 19.54 ip : 182...174
Photo : , 648x486 pixel 134,749 bytes

ด.ช.ภัทรพงศ์  เซ่งเมือง  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)

Comment #4
Posted @May,25 2011 20.01 ip : 182...174
Photo : , 648x486 pixel 153,151 bytes

อบรมและสอบเลื่อนสาย ระดับสายดำ ดั้ง 2  จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. ด.ช.พงศ์ภรณ์  สุวิทยารักษ์  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย) 2. ด.ญ.ทัศนา  แมนโซ  (โรงเรียนเซนโยเซฟ สมุย)

Comment #5สายดำ
Posted @May,25 2011 20.12 ip : 182...174
Photo : , 651x489 pixel 149,235 bytes

'น้องเบนซ์'ผ่านการสอบกระโดดเตะระดับเกรด A  +)

Comment #6สายดำ
Posted @May,25 2011 20.17 ip : 182...174
Photo : , 648x486 pixel 140,801 bytes

'น้องแตงโม'สอบฟันอิฐอย่างหนา2ก้อนซ้อนขาดกระเด็น ผ่านระดับเกรดAเช่นเดียวกัน

Comment #7สายดำ
Posted @May,25 2011 20.28 ip : 182...174
Photo : , 648x486 pixel 149,600 bytes

'น้องแตงโม'อบรมrefereeกรรมการตัดสินการแข่งขัน  เพื่อเข้าใจกติกา ฝึกทักษะการตัดสินการแข่งขันกีฬาเทควันโดอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมให้กับนักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย

Comment #8สายดำ
Posted @May,25 2011 20.35 ip : 182...174
Photo : , 648x486 pixel 144,573 bytes

ฝ่ายน้ำเงินเธอชนะแล้ว ตื่นได้แล้วค่ะ  :d

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
 • Nathon Radio
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้