หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

สมุยตื่นตัวเตรียมตั้งรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเกาะสมุยวันนี้

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ข่าว : 24 ตุลาคม 2554 


อำเภอเกาะสมุยเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเกาะสมุย พร้อมทั้งปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน


วันนี้( 24 ต.ค.54 ) อำเภอเกาะสมุยเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเกาะสมุย ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยนายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุยกล่าวว่า อำเภอเกาะสมุยได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเกาะสมุย ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสนธิกำลังร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งเทศบาลเมืองเกาะสมุย รัฐวิสาหกิจ กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย สมาคม และผู้ประกอบการต่างๆพร้อมกับตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับตำบล รวม 7 ตำบล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น


นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมและการจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น มิใช่เรื่องของชุมชน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง ชุมชน องค์การ และองค์กรต่างๆ ทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน ตลอดรวมถึงองค์กรอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภาคประชาชน ซึ่งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้



ที่มา www.thainews.prd.go.th

Comment #1
Posted @October,27 2011 17.07 ip : 101...25
Photo :  , 808x608 pixel 169,525 bytes

การสร้างทางเพื่อเอารถลงทะเล โดยการปิดกั้นท่อระบายน้ำ...ไม่ทราบเทศบาลเอาสมองส่วนไหนมาคิด

Comment #2
Posted @October,27 2011 17.08 ip : 101...25
Photo :  , 808x608 pixel 164,848 bytes

ปิดแบบนี้

Comment #3
Posted @October,27 2011 17.10 ip : 101...25

หาดละไมครับ..ขนาดไม่ปิด ปีที่แล้วยังโดนกันเต็มๆ ถ้าปีนี้ฝนตกหนักอีก คงมิดหัว

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้