หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

ประชุมผังเมืองที่ ต.บ่อผุด แม้คนมาน้อยแต่เนื้อหาเข้มข้น

by NathonCity @December,02 2011 14.58 ( IP : 223...192 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , ผังเมือง
photo  , 800x600 pixel , 73,027 bytes.

จากสมาชิก : สืบเนื่องจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยผังเมืองจังหวัด ร่วมกับเทศบาล และเครือข่ายประชาคมผังเมือง ภาคพลเมือง อ.เกาะสมุย ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 2 ตำบล คือ ตำบลตลิ่งงาม และตำบลลิปะน้อย ดังนั้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเป็นครั้งที่  3  ที่ตำบลบ่อผุด  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  (ราชภัฏสมุย) มีประชาชน ผู้นำชุมชน นักธุรกิจ ครูอาจารย์ และข้าราชการ เช่นนายอำเภอเกาะสมุย


พัฒนากรอำเภอ และผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองเกาะสมุย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปได้ว่า พื้นที่ตำบลบ่อผุด เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่สะท้อนสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขาดการจัดการผังเมืองที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากความเจริญเติบโตทางธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง ได้ทำให้เกิดการบุกรุก และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างขาดการวางแผนและการควบคุมกำกับที่ดี ทำให้เส้นทางไหลของน้ำ,พรุ,หนองน้ำ,แก้มลิงตามธรรมชาติ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจและที่อยู่อาศัย จนเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ น้ำท่วมใหญ่ในชุมชนเฉวง เป็นประจำทุกปี


แนวทางแก้ไขทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่า ต้องร่วมมือกันจัดทำกรอบผังเมืองใหม่ โดยพิจารณาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ร่วมกำหนดกรอบผังเมืองที่กำลังจัดทำใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวัง และกำกับดูแล การเติบโตของเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองที่ได้กำหนดไว้


แม้การประชุมเสร็จสิ้นลงไปแล้ว แต่ภาระกิจของการจัดทำผังเมืองโดยความร่วมมือกันของภาคประชาชน ยังจะต้องเดินหน้าต่อไป โดยวิทยากรผู้บรรยาย คุณวีรศักดิ์ ฤทธิเดช นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกับที่ประชุมกำหนดแกนประสานของชุมชน เช่น ลุงสมพร สมหวัง ลุงไชโย ทองเรือง อาจารย์อรุณ มีเพียร คุณสายัณห์ ทัดศรี คุณสาโรจน์ สมวงศ์ คุณจันทนา ศรีแผ้ว คุณธรรมศักดิ์ โอชารส คุณณัฐวุฒิ แก้วมีศรี เป็นต้น ทำหน้าที่นัดหมาย เพื่อร่วมกันจัดทำผังเมือง และข้อกำหนดต่างๆ ของชุมชน ให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง และเกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับประชาชนทุกๆ ฝ่าย แต่จะทำได้ประสบความสำเร็จเพียงใด คงต้องฝากความหวังไว้กับหลายๆ ท่าน ที่ได้กล่าวนามข้างต้น รวมทั้งอีกหลายท่านที่มีความพร้อม แต่มิได้ทราบข่าวการประชุมที่สามารถเข้ามาร่วมกันจัดทำผังเมือง ในโอกาสต่อๆ ไปได้


แสดงความคิดเห็นและแนะนำได้ที่

ANON.SAMUI@gmail.com/081-9786811
ประสานงานเครือข่ายสมาคมผังเมืองภาคพลเมือง อ.เกาะสมุย


 คำอธิบายภาพ : DSCN2120

 คำอธิบายภาพ : DSCN2121

 คำอธิบายภาพ : DSCN2124

 คำอธิบายภาพ : DSCN2127

 คำอธิบายภาพ : DSCN2128

 คำอธิบายภาพ : DSCN2132

 คำอธิบายภาพ : DSCN2138

 คำอธิบายภาพ : DSCN2140

 คำอธิบายภาพ : DSCN2141

 คำอธิบายภาพ : DSCN2144

Comment #1ครั้งต่อไปที่มะเร็ต
Posted @December,07 2011 20.48 ip : 27...36

ครั้งต่อไปวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ตำบลมะเร็ตครับ จัดที่โรงเรียนวัดละไมครับ เรียนเชิญท่านที่สนใจในเขตตำบลมะเร็ต เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

Comment #2ครั้งต่อไปที่มะเร็ต
Posted @December,07 2011 21.13 ip : 27...57

เริ่มลงชื่อเวลา 8.30 น.  9โมงเช้าเริ่มบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ เสร็จประมาณบ่าย 3 ข้าว กาแฟ ฟรี ใครที่เป็นห่วงผังเมืองสมุยจะออกมาไม่ดี. ต้อง ไปช่วยกันดูแลนะครับ

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้