หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

ตื่นตัวรับ : ชาวชุมชนแม่น้ำ ผังเมืองรวมชุมชนฉบับใหม่

by NathonCity @December,26 2011 16.36 ( IP : 223...44 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , ผังเมือง
photo  , 1000x750 pixel , 200,972 bytes.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นการจัดประชุมรายตำบล เป็นครั้งที่ 5 ที่ตำบลแม่น้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมที่โรงเรียนวัดภูเขาทอง จากผู้อำนวยการวินัย นาคเพชรพูล


การประชุมได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีผู้นำชุมชน เช่น อดีตกำนันและประธานชุมชนหลายหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ผังเมืองจากเทศบาลเมืองเกาะสมุยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 ท่าน


โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณดารณี คงกลิ่น คุณวีระศักดิ์ ฤทธิเดช ( จากผังเมืองนครศรีธรรมราช) คุณกฤชดา บุษปวรรธนะ ( อบจ.สุราษฎร์ธานี) และคุณดวงใจ ศิริภัทร์ ( ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีในเขตลุ่มน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี)


ภายหลังจากการบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจถึงเนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุยฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยเทศบาลเมืองเกาะสมุย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อหาวิธีการแก้ไขผ่านการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนฉบับใหม่ โดยมีประเด็นปัญหาที่สำคัญ ดังนี้


(1) ปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ เนื่องจากการก่อสร้างปิดกั้นลำธารสาธารณะ

(2) ปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงลำธารสาธารณะจากกลุ่มประกอบการธุรกิจซักผ้า

(3) ปัญหาการรุกที่ป่าบนเขา ( ที่อุทิศให้เป็นป่าชุมชน ของคุณอากร ฮุนตระกูล)

(4) ปัญหาการทิ้งขยะของชุมชน

(5) ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะและการนำเอาที่ดินสาธารณะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของชุมชน

(6) ปัญหาการขุดหินปะการังและรุกล้ำชายฝั่งจากธุรกิจท่องเที่ยว

(7) ปัญหาร้านรับซื้อของเก่าในชุมชน

(8) ปัญหาทางลงหาดสาธารณะ

(9) ปัญหาร้านคาราโอเกะปะปนในชุมชนอยู่อาศัย

(10) ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก

(11) ปัญหาชุมชนขาดความสามัคคี ขาดการรวมกลุ่ม


จากประเด็นปัญหาสามารถนำไปสู่การกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม ( การกำหนดโซนสีต่างๆ) รวมทั้งระบุเป็นรายละเอียดใน “ ข้อให้” และ “ ข้อห้าม” ในแต่ละโซนสีของกฎหมายผังเมืองรวมชุมชน ( ฉบับใหม่) ซึ่งชุมชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และความต้องการโดยสังเขป ดังนี้


(1) ควรมีการกำหนดแนวกันเขตร่องน้ำสาธารณะต่างๆป้องกันการบุกรุก เช่น คลองหุ้นจู ( ตาค่อน) , คลองยาง

(2) ควรสำรวจสภาพร่องน้ำต่างๆในปัจจุบัน

(3) จัดประชุมโดยดึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาทำแนวเขตป่าชุมชน 700 ไร่ ของคุณอากร

(4) ควรมีการพัฒนาชุดชมวิวบนเขาแหลมใหญ่

(5) การกันเขตพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ต้องระบุในแผนที่ผังเมืองรวมชุมชนอย่างชัดเจน เช่น


(5.1) ที่ราษฎร์พัสดุ เขางิ้ว

(5.2) พ.ท.ป่าช้าหมู่ 1

(5.3) ที่สาธารณะบริเวณศาลเจ้า

(5.4) แนวปะการังชายฝั่งอ่าวแม่น้ำ อ่าวเภาลาย


ก่อนปิดประชุมได้ร่วมกันเสนอรายชื่อตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเพื่อร่วมกันทำผังเมืองฉบับความเห็นของชุมชนให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอเป็นข้อมูลข้อเท็จจริง และเป็นความต้องการของชุมชน ให้กับเทศบาลหรือบริษัทเอกชนที่จะมาจัดทำผังเมืองตัวจริงในเร็ววันนี้ต่อไป


การประชุมครั้งต่อไปเป็นของตำบลหน้าเมือง และตำบลอ่างทอง คาดว่าจะจัดประมาณวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2555 ผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในทั้ง 2 ตำบล สามารถติดต่อแจ้งรายชื่อเพื่อร่วมประชุมและร่วมเป็นเครือข่ายประชาคมผังเมือง ภาคพลเมือง อ.เกาะสมุย


อ.เสนีย์ ใจเย็น ( ประธานเครือข่าย) 081-5979208

คุณอานนท์ วาทยานนท์ 081-9786811

คุณปานเทพ วิริยานนท์ 089-6354212


 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6a633b

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6a93fb

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6a9b20

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6aa1db

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6aa803

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6aae6a

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6ac01a

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6ac74a

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6acd5d

 คำอธิบายภาพ : pic4ef840d6ad3cd

 คำอธิบายภาพ : pic4ef84103864c3

 คำอธิบายภาพ : pic4ef8410386bdb

 คำอธิบายภาพ : pic4ef841038720d

 คำอธิบายภาพ : pic4ef8410387847

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้