หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

Koh Samui Triathlon 2012 Full Race by Samui Channel
Comment #1ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Posted @June,05 2012 14.31 ip : 182...14

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับภาคีการพัฒนาอำเภอเกาะสมุย ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี ๒๕๕๕ ได้คัดเลือกบ้านตลิ่งงาม ม.๓ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุยเป็นหมู่บ้านเป้าหมายโดยในวันที่ ๗ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่การพึ่งตนเอง ณ จุดเรียนรู้บ้านนางกาญจนา (ตุ้ม ) ม.๓ ต. ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้