หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

บรรยากาศติดตั้ง ถังหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด 1,000 ลิตร ... ชุมชน-ธุรกิจ เกาะสมุยเดินหน้าติดตั้ง พลังงานทางเลือก “แก๊สหมักชีวภาพ”

by Network.Samui @January,10 2013 12.09 ( IP : 101...13 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , สิ่งแวดล้อม , จากสมาชิก
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคมเกาะสมุย และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก “แก๊สหมักชีวภาพจากเศษอาหาร” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผช.ศจ.ดร.อุษา อ้นทอง นำทีมนิสิตอาสาแก๊สชีวภาพจำนวน 9 ท่าน มาร่วมประกอบติดตั้งถังหมักขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ชุด และ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและชุมชนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายแนวความคิด และจุดประกายให้ผู้ประกอบการและชุมชน มีความรู้และมีความตื่นตัวในการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น

คาดว่า ภายหลังการติดตั้งถังหมักชุดนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งชุมชน จะหันมาให้ความสนใจและร่วมมือกันใช้แก๊สหมักชีวภาพจากเศษอาหารมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยกำจัดขยะจากเศษอาหารได้แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของธุรกิจหรือครอบครัวลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตั้งถังหมักขนาด 1,000 ลิตร เพื่อนำแก๊สไปใช้ในครัวของพนักงาน ของโรงแรม Samui Paradise Chaweng ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงแรมต่างๆ ในย่านหาดเฉวง เช่น โรงแรมเซ็นทาราสมุย โรงแรมแฟร์เฮ้าส์ ส่งตัวแทนมาร่วมชมการติดตั้ง และมีความสนใจจะร่วมติดตั้งต่อไป

การร่วมมือกันใช้พลังงานทางเลือกบนเกาะสมุย  ได้รับแรงผลักดันที่ดีจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย (คุณทนงศักดิ์ สมวงศ์ ; นายกสมาคมฯ) และเครือข่ายภาคประชาสังคม  แม้ว่าจะอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือขยายการใช้แก๊สชีวภาพ จากภาคธุรกิจโรงแรมมากขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นผลดีในด้านภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเกาะสมุยในการเป็นเกาะสีเขียว Green Island ที่มีการพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงด้านการใช้พลังงานในอนาคตของเกาะสมุย บนฐานของการพึ่งพาตนเอง และ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ


ผู้สนใจสามารถเข้าชมชุดตัวอย่างถังหมักขนาด 200 ลิตร ที่ใช้งานจริงในปัจจุบันได้ที่ หจก.สมุยอักษร (คุณอานนท์ ; 081-9786811) และชมชุดตัวอย่างขนาดถังหมัก 1,000 ลิตร ที่ติดตั้งแล้วที่ โรงแรม Samui Paradise Chaweng (คุณทนงศักดิ์ สมวงศ์ ; 081-9586791)

...........

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้