หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

เดิน ... เรียนรู้สมุย ด้วยใจรัก กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ... วันที่ 4-10 เมษายน 2556

ร่วมเดินรอบเกาะสมุย กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์
ด้วยความรักในเกาะสมุย เรียนรู้ รับฟัง ความในใจของผู้คน
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนเกาะสมุย
ร่วมเดินสมทบได้ตลอดเส้นทาง และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ตาม “จุดพักค้างคืน” ในแต่ละวัน
(1) คืนวันที่ 4 เมษายน ที่ วัดหน้าพระลาน
(2) คืนวันที่ 5 เมษายน ที่ วัดพระใหญ่
(3) คืนวันที่ 6 เมษายน ที่ วัดสว่างอารมณ์
(4) คืนวันที่ 7 เมษายน ที่ วัดศิลางู
(5) คืนวันที่ 8 เมษายน ที่ วัดแหลมสอ
(6) คืนวันที่ 9 เมษายน ที่ วัดนาราเจริญสุข
(7) คืนวันที่ 10 เมษายน ที่ สำนักสงฆ์แหลมดิน

สอบถามรายละเอียดร่วมเดินที่ :
ปานเทพ ; 089-6354212
อาทิตย์ ; 084-9260194
กฤษณา ; 081-7873405

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้