หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

MTB-XC-race

เกาะสมุยเมาเท่นไบค์ครั้งที่ 3 : 8 ก.ย. 56 สนามบางรักษ์ - กฎ กติกา การแบ่งรุ่น กำหนดการแข่งขัน และเงินรางวัล

by NathonCity @June,22 2013 12.01 ( IP : 49...230 ) | Tags : MTB-XC-race

คำอธิบายภาพ


รุ่นการแข่งขันและเงินรางวัล


พิเศษ (อัพเดตเพิ่มเติม)

รุ่น C1 อายุไม่เกิน 10 ปีชาย และ รุ่น C3 อายุไม่เกิน 12 ปีชาย อันดับที่1(2,000 บาท) อันดับที่2(1,000 บาท) อันดับที่3(700 บาท) อันดับที่4(500 บาท) อันดับที่5(500 บาท) อันดับที่6(500 บาท) อันดับที่7(500 บาท)

รุ่น C2 อายุไม่เกิน 10 ปีหญิง และ รุ่น C4 อายุไม่เกิน 12ปีหญิง อันดับที่1(2,000บาท) อันดับที่2(1,000บาท) อันดับที่3(700บาท) อันดับที่4(500บาท) อันดับที่5(500บาท)

รุ่นE1 ยุวชนไม่เกิน8ปี มี10 อันดับ+เงินรางวัล..รางวัลชนะเลิศ 500 บาท อันดับที่2-10( 300บาท ) สมัครฟรี


 คำอธิบายภาพ : brochure-2013-1

หมายเหตุสำหรับทุกรุ่น :
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในกรณีได้รับรางวัล ทางผู้จัดขอให้ผู้สมัครทุกท่านกรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมกับใบสมัคร
 คุณสมบัติผู้สมัคร กติกาการแข่งขัน ของที่ระลึก และ กติกาการแข่งขัน

แก้ไข : ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1 รุ่น

 คำอธิบายภาพ : brochure-2013-2

อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้