หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

หน้าทอนฟอรั่ม

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

"บ้านหัวเวียง" เกาะสมุย หมู่บ้านต้นแบบจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

by ตาปี @July,12 2013 15.05 ( IP : 182...12 ) | Tags : หน้าทอนฟอรั่ม , เก็บข่าวมาเล่า
photo  , 404x404 pixel , 149,263 bytes.

ติดตามงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต               วันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  :  นายสุริยันต์ บุญญานุกูล  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และคณะนักวิชาการ ฯ จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ติดตารมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฯ ณ บ้านหัวเวียง    หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื่องจากได้ส่งเสริมให้ดำเนินการเป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของอำเภอเกาะสมุย  โดยมีคณะทำงาน (ทีม ) ระดับตำบล และหมู่บ้าน  ร่วมให้ข้อมูล  และนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยการประสานงานและต้อนรับจากนายยงยุทธ  ลิ้มสุวรรณ  พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย

จรัญ/ข่าว กิ้มตั้น/ภาพ ยงยุทธ/ตรวจข่าว

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้