หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

เก็บข่าวมาเล่า

วงน้ำชาออนไลน์ พูดคุย แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

คณะทำงานติดตามตัวชี้วัดคำรับรองปฎิบัติราชการฯ ติดตามงานพัฒนาชุมชนเกาะสมุย

by ตาปี @July,30 2013 17.14 ( IP : 182...76 ) | Tags : เก็บข่าวมาเล่า , หน้าทอนฟอรั่ม
photo  , 711x648 pixel , 286,510 bytes.

คณะทำงานฯ ตัวชี้วัดการปฎิบัติราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาววลัยภรณ์ ดาวสุงรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ติดตามตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การปฎิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย และ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านแห่งรอยยิ้ม และความสุข บ้านหาน ม. ๒ ต. มะเร็ต อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

Main menu

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน
  • Nathon Radio
  • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสมุย FM 96.75 MHz
  • หน้าทอนคึกคัก - รวมความเคลื่อนไหว
  • ศูนย์สื่อสารโรงพยาบาลเกาะสมุย

ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับเว็บ NathonCity ด้วยการส่งบทความ หรือภาพถ่าย มาร่วมเผยแพร่ในเว็บไซท์นี้